MARK Syyskokouksessa 28.11. vahvistetaan jäsenten jäsenmaksut tulevalle vuodelle 2014, vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja liiton tulo- ja menoarvio tulevalle toimintavuodelle 2014, valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja sekä valitaan sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen uudet jäsenet.

MARK:in hallituksesta vapautuu kaksi paikkaa, kun Satu Yrjäsen ja Katja Revon hallituspestit päättyvät.

Tervetuloa syyskokoukseen!