Tein hyvin pragmaattisen ja havainnollisen tutkimuksen. Pöyhäisin läpi sähköpostilaatikkoni ja tutkin, mistä alan teemoista saan eniten tapaamispyyntöjä ja kutsuja tilaisuuksiin. Tältä pohjalta syksyn markkinoinnin kuumat puheenaiheet näyttäisivät olevan seuraavat.

Asiakaskokemus
Asiakas- ja asiakkuuskokemuksen eri vaiheisiin panostetaan. Asiakaskokemusta johdetaan yhä ammattimaisemmin ja asiakkuuteen liittyvää mittaamistietoa tuotetaan yhä enemmän. Eri organisaation tasoille syntyy tarve aivan uudenlaisille tiedon tulkeille, jotta asiakaskokemus huomioidaan niin srategiassa kuin käytännössä. Asiakastyytyväisyyden perusta on motivoitunut henkilöstö ja oikein viritetty yrityskulttuuri, mihin taas voidaan vaikuttaa sisäisellä markkinoinnilla.

Sosiaalinen media ja mobiili
Some on muuttanut lopullisesti tapaa, jolla brändejä johdetaan. Ylhäältä päin kerrottujen viestien sijaan päivän sana sosiaalisessa mediassa on co-creation. Brändin, tuotteen ja palvelun tulee uskaltaa antautua yhdessä syntyviksi kokemuksiksi. Näin voi syntyä uusia ideoita, jopa innovaatioita, vähintään brändiuskollisuutta. Kun mobiilien laitteiden määrä kasvaa kaikkialla räjähdysmäisesti, on päällä kova pohdinta, voisiko somen ja digitaalisuuden kaupallistaa sujuvasti mobiililla.

Sisältömarkkinointi ja ajatusjohtajuus
Kampanjoiden väitetään jopa kuolleen. Vaikka ihan näin radikaalisti asia ei ole, on kampanjoiden kriisistä syntymässä jotain pitkäjänteisempää. Asiantuntijuutta korostava sisältöajattelu levittää brändien sanomaa taitavan monikanavaisesti. Sisältömarkkinoinnilla on myös syvällisempi isoveli: ajatusjohtajuus. Ajatusjohtajuudella sisällöstä rakennetaan todellinen yrityksen erottautumistekijä, joka perustuu tekoihin ja leikkaa läpi yrityksen eri toimintojen.  

Mielenkiintoisella tavalla nämä kaikki kolme virtausta ovat tiivissä kytköksessä toisiinsa. Oletko sinä samaa mieltä listasta?

 

Jaana Vuori
Microsoft Oy:n markkinointiviestintäjohtaja
MARKin hallituksen jäsen