Euroopassa bruttokansantuotteen kasvu on hyvin alhaista, toki vaihdellen maittain. Suomessa mennään alle 1 %:ssa, kun Ruotsissa tehdään yli 4 %:n kasvua.

Markkinointiin kohdistuvat odotukset ja haasteet ovat eri maissa kuitenkin enemmän tai vähemmän samankaltaisia. Eroja tuovat toimintamalleihin lähinnä kulttuurierot, kertoi Euroopan Markkinointiliiton, EMC:n puheenjohtaja Andrew Harvey perjantaina 20.5. MARK:in Kipinää markkinointiin –kevätseminaarissa Sanomatalossa.

Harvey esitti muutaman teesin, jotka tuntuvat päteviltä missä vain:

  • Markkinoinnin tuloksellisuus on tuotava julki. Sen mitattavuuteen on panostettava. Digitaalisessa ympäristössä tämä voidaan tehdä erittäin hyvin.

  • Markkinoinnin merkitys on demonstroitava. ”Markkinoijien on kommunikoitava!” Numerot käyttöön. Muuten arvostusta ei heru.

  • Muutosvalmiutta tarvitaan enemmän kuin koskaan. Olennaista on ottaa johtajuus asiakaskokemuksen luomisessa. Markkinoinnin pitää johtaa, ei odottaa.

  • On opittava ja adaptoitava opittu.

  • Etiikka ja läpinäkyvyys on arvossa arvaamattomassa. Hyvä periaate on kysyä itseltään, ”mitä, jos asiakkaamme kuulisivat sen keskustelun, jonka me käymme täällä talon sisällä?”

Nuo ovat selkeitä näkemyksiä, ei ehkä mitenkään yllättäviä. On hyvä aika ajoin ns. ”benchmarkata”, missä me menemme suhteessa muuhun maailmaan. Teknologian osalta meillä ei ole juurikaan kirittävää. Sen sijaan sen soveltamisen, kaupallistamisen ja tarinankerronnan osalta tilaa on vielä rutkasti.