Vastuuta ei anneta, vaan se pitää ottaa. Markkinointijohtajan on otettava tulosvastuuta ja myös pystyttävä todentamaan aikaansaannokset. Yleensä paras mittari on raha. CMO:n eli Chief Marketing officerin, markkinointijohtajan, tehtävä on kääntää markkinointijargon yritysjohdon kielelle, totesi Haltin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Vuori torstaina 15.5. Talentumin järjestämässä Vuoden markkinointijohtaja –seminaarissa Pörssitalolla.

Markkinoinnin vaikutus myyntiin on jäävuoren huippu. Myynnin kasvattamisen lisäksi kasvatetaan yrityksen arvoa mm. vahvempien brändien ja lujemman asiakasuskollisuuden kautta. Tämä ei onnistu, jos organisaatio on jakautunut siiloihin, jotka ovat etäällä toisistaan ja, joissa on paksut seinät. Vaikka erikoisosaamista aina tarvitaan, on tärkeää, että siiloutumisen sijaan luodaan yhteinen yli osastorajojen toimiva yhteistyö, jossa jokainen työntekijä osaltaan tekee markkinointia.

Vuori luetteli asioita, joista markkinointijohtajan on otettava vastuu: Kasvu, brändi, asiakkuudet, maine, tuottavuus ja arvostus. Markkinointijohtajan on tuotava johtoryhmän agendalle asiakkaat. Ilman heitä ei ole, mitä siirtää exeleihin. Markkinoinnin tehtävä yrityksessä on draivata asiakasnäkemystä läpi organisaation. Tänään on tärkeämpää kuin koskaan, että asiakkaan kokemus yrityksestä eri kohtaamispisteissä on yhtenäinen. Yrityksen on myös oltava kiinnostava koko ajan 24/7 (entisen 30 sekunnin sijaan). Silloin markkinointi ei voi funktiona olla missään siilossa.