MARK Markkinointiryhmän haastattelussa:

Piia Sarajuuri
Senior Manager, Brands & Partnerships
Sony Music Entertainment Finland

Taustasi: 
Jo 20 vuotta musabisneksessä, aiemmin työskentelin pitkään Sonyn markkinointiosastolla nimikkeellä Head of International eli hoidin ulkomaisten artistiemme markkinointia. Maaliskuussa 2017 siirryin kaupalliselle puolelle uuteen pestiin vastaamaan Sonyn artistien ja brändien välisistä kumppanuuksista. Brand teamissa meitä on kaksi henkilöä ja lähinnä työstämme brändikumppanuuksia kotimaisten artistien kanssa, mutta koska minulla on vahvat kontaktit Sonyn globaaleihin konttoreihin, myös ulkomaisten artistien brändiyhteistyöt ovat mahdollisia. Rohkeasti vaan kysymään lisää allekirjoittaneelta!

Mitä hyvällä markkinoinnilla voi saavuttaa?
Hyviä tarinoita tai ilmiöitä, joilla lisätään kuluttajien sitoutumista tuotteeseen tai brändiin. Myynnin kasvu on tietenkin jokaisen markkinointikampanjan taustalla, mutta nykyään myös brändiarvon kasvattaminen on tärkeää. Artistin tavoittama kohdeyleisö eli fanien hyödyntäminen brändin markkinoinnissa tuo uusia tapoja sitouttaa haluttu kohderyhmä tuotteeseen tai brändiin.

Mikä markkinointialan osaaja/teko on inspiroinut sinua, miksi? 
Finlaysonin kyseenalaiseksi noussut alennuskampanja sai aikaan paljon keskustelua. Mielestäni kampanja oli rohkea veto brändiltä, joka selkeästi halusi tuulettua vanhasta imagostaan. Jukka Kurttila lähti rohkeasti työstämään kampanjaa, vaikka tiesi, että siitä saattaa tulla myös negatiivista palautetta.

Minkä koet markkinoinnissa haastavaksi? 
Nykypäivänä kuluttaja kohtaa valtavasti erilaisia markkinointiviestejä useista eri kanavista. Kohderyhmän tavoittaminen ei niinkään ole nykypäivänä vaikeaa, mutta sitouttaminen on. Miten saada kuluttaja sitoutumaan juuri sinun tuotteeseen monen muun kilpailijan joukosta? Musiikin kulutus on onneksi iso osa ihmisten elämää ja artisteihin sitoudutaan ihan eri tavalla kuin tavaraan. Tästä hyötyy myös brändi, jos kumppaniksi löytyy oikea artisti tuomaan kampanjaan lisää sisältöä.

Jos voisit välttää yhden virheen, mikä se olisi?  
Epäaitoa ja päälleliimattua kampanjaa en haluaisi koskaan tehdä, koska kuluttajaa ei vaan voi aliarvioida. Artistin ja brändin yhteistyön pitää olla luontevaa ja hyödyn kaksisuuntaista.

Markkinoinnille asetetut tavoitteet yrityksessäsi?
Sony Musicin brand teamin tavoitteena on luoda brändeille uusia tapoja tehdä vaikuttajamarkkinointia musiikin ja artistien välityksellä. Luovia ja luontevia ratkaisuja ja konsepteja brändin ja artistin yhteistyöhön liittyen olennaisesti artistin imagoon, lifestyleen ja musiikkiin. Tässä apuna käytämme Sony Musicin tekemää globaalia musiikkitutkimusta, mistä käy ilmi ei pelkästään suomalaisten musiikin kulutustottumukset, vaan saamme myös tärkeää tietoa eri kuluttajasegmenttien elämäntavoista. Mitä medioita tai sosiaalisen median kanavia he käyttävät, millä markkinoinnin keinoin heidät tavoittaa tai mitä brändejä he suosivat.

Entä tuloksia mitataan? 
Artistien käyttäminen vaikuttajamarkkinoinnissa ei ole uutta, mutta kiinnostaa brändejä jatkuvasti enemmän. Se tuo myös uusia mahdollisia tulovirtoja artistille ja Sony Music tietenkin toivoo, että artistin ja brändin yhteistyö on tuloksellista molemmille osapuolille. Tulosten mitattavuus on tietenkin kampanjakohtaista, mutta konkreettisia mittaustuloksia saadaan kuitenkin kerättyä hyvin eri kanavista.

Markkinoinnin tulevaisuuden näkymät/kehitys?
Mainonnan ja markkinoinnin kohdentaminen tarkentuu entisestään, kampanjoista saadaan entistä dynaamisempia, mutta sisällön on oltava aina priimaa. Brändit viestivät yhä enemmän suoraan kuluttajille, mikä tuo siitä myös entistä haastavampaa. Vääränsävyinen viesti tai kuluttajan aliarvioiminen kostautuu entistä nopeammin. Kuluttajalla on myös entistä isompi valta päättää mitä tuotteita tai brändejä hän haluaa tukea. Myös brändien hyväntekeväisyysarvot ovat nousseet entistä tärkeämmäksi markkinoinnin kulmakiveksi.

Miten kasvattaa Suomessa markkinoinnin arvostusta? 
Markkinointi ei aina ole vain pelkkä iso budjetti, jolla saadaan ostettua näkyvyyttä. Ostetun näkyvyyden lisäksi ansaittu näkyvyys tuo brändille vielä enemmän lisäarvoa, joten on tärkeää, että tarinan ja sisällön hallinta on kohdallaan. Musabisneksessä haistellaan aina uusia trendejä ja pystymme liikkumaan niiden aallonharjalla eturintamassa. Tarinankerronta on myös meillä hallussa ja uskon, että meidän osaamisesta olisi myös varmasti hyötyä brändeille, heidän markkinointitiimeilleen ja mainostoimistoille.

Vinkkisi/teesisi markkinoinnista muille:
Markkinointi ei pidä olla liian vakavaa tai ryppyotsaista. Rohkeasti keksimään uusia tapoja lähestyä kuluttajia!

Piian LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/piia-sarajuuri