Suuri datamäärä tarjoaa suuria mahdollisuuksia, kertoi Alma Median digimainonnan palveluista ja kehityksestä vastaava johtaja Johanna Vartiainen MARK Aamuteema –tilaisuudessa perjantaina 29.1.

Ohjelmallinen ostaminen on digitaalisen median ostamista joko aiempaa pienemmällä työmäärällä tai kokonaan automatisoidusti. Sen kehitys on huimaa vauhtia kasvava.

Automatisointi tarjoaa mahdollisuuden ostaa yleisöä itse: käynnistää kampanjat, määrittää kohderyhmä ja kriteerit, käynnistää ja päättää kampanjat. Hyötynä on se, että kampanjan hallintaan ja aineistojen säätämiseen tarvitaan vähemmän välikäsiä. Automatisointi-sanan ei kuitenkaan pidä antaa hämätä. Se ei välttämättä säästä resursseja, vaan syö niitä, kunnes systeemi on rakennettu pyörittämään normaalirutiineita. Ja teknologia tarjoaa lähinnä pohjan systematiikalle sekä standardoidun  tavan operoida mm. mainosaineistoja oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Kohdentaminen nimenomaan tekee markkinoinnin kannattavaksi. Sillä on moninkertainen vaikuttavuus kohdentamattomaan verrattuna, kertoi Vartiainen. Ohjelmalliseen ostamiseen on erilaisia malleja, mm. vasta kehitteillä oleva takuuinventaari eli automated guaranteed, jossa näkyvyydelle luvataan haluttu näyttömäärä tai aika ja täysi läpinäkyvyys medioihin ja tuloksiin. Ns. ei-takuuinventaari eli non- guaranteed  -malli vastaavasti perustuu huutokauppamalliin. Ostaja ei tiedä lopullista hintaa tai näkyvyyden määrää etukäteen. Läpinäkyvyys on siinä rajoitetumpaa. Lisäksi on private deal –systeemi eli suljettu huutokauppa. Hyvin toimivien käytäntöjen vakiintuminen ja toivottavasti asiakkaiden tarpeet ohjaavat kehityksen suuntaa.

Kehityksen etunenässä ohjelmallisen ostamisen hyödyntäjinä ovat yritykset, joilla verkko on myyntikanava. He näkevät välittömän hyödyn.

Mitä asiakkaan pitää tiedostaa ohjelmallisessa ostamisessa? Matematiikka ei yksi ratkaise. Mediaympäristön laatu korostuu – ihan niin kuin printtimainonnassa, sillä on väliä, missä ympäristössä esiinnyt. Media is the message.