”Johtoryhmillä ja hallituksilla on suuri merkitys organisaation arvolle”, toteaa työpsykologian tohtori Helena Åhman. Nyt saatavillanne on sekä tutkimustietoa että uusia välineitä johtoryhmien ja hallitusten toiminnan kehittämiseksi. Menestyvän ja tulevaisuuteen katsovan johtoryhmän on täytettävä monta edellytystä. Johtoryhmän menestymiseen vaikuttavat muun muassa:

1) johtoryhmän sisäiseen toimintaan liittyvät tekijät,

2) johtoryhmän kyky toimia vuorovaikutuksessa sidosryhmien, kuten henkilöstön, asiakkaiden ja verkostojen kanssa,

3) johtoryhmän ja hallituksen yhteistyöhön liittyvät tekijät,

4) vetäjän ja jäsenen rooliin ja osaamiseen liittyvät tekijät ja

5) yksilöiden itsensä johtamiseen liittyvät tekijät.

Kaikkia näitä arvioidaan Hunting Minds Oy:n Johtoryhmän menestysindeksissä ™, joka on saatavilla käyttöönne Taloustutkimuksesta.

Johtoryhmän sisäinen toiminta
Johtoryhmien arvioiden mukaan toiminnan kyseenalaistamisessa, ajankäytössä ja tulevaisuuteen katsomisessa on suuria eroja ihanne- ja nykytilan välillä. Myös innovatiivisuus koetaan usein haasteelliseksi. Tiedot selviävät datapankkimme tutkimustuloksista.

Oman toiminnan kyseenalaistaminen on nykytilan toteutumisen osalta kaikkein heikoin johtoryhmän sisäiseen toimintaan liittyvä alue. Näin ollen se on yksi tärkeimmistä kehittämisalueista. Yleensä johtoryhmäläiset kyllä itse tietävät, miten toimintaa tulisi kehittää ja kyseenalaistaa, mutta monet asiat – kiirekulttuuri, huono priorisointi jne. – johtavat siihen, että kyseenalaistamista tehdään liian vähän ja toimitaan vanhojen totuttujen mallien mukaan. Sen sijaan strategian yhtenäisyys ja päätöksenteko sekä luottamus ovat keskimäärin johtoryhmissä paremmin kunnossa, mutta silti kaikissa näissäkin on monissa johtoryhmissä eroja toivetilaan verrattuna.

Johtoryhmä suhteessa henkilöstöön, asiakkaisiin ja verkostoihin
Tällä alueella johtoryhmät arvioivat tärkeimmiksi ihanteiksi asiakaslähtöisyyden ja johtoryhmän viestinnän organisaatioon. Nämä ovat myös alueet, joissa on keskimäärin eniten kehitettävää. Johtoryhmän ympärillä olevat ihmiset arvioivat systemaattisesti johtoryhmän vuorovaikutuksen ja viestinnän ympäristönsä kanssa huonommaksi kuin mikä johtoryhmän oma käsitys on. Tässä kohtaa johtoryhmillä voidaan siis sanoa olevan osin sokea alue. Ympäristön mukaan erityisesti siinä, miten a) selkeästi ja b) johdonmukaisesti johtoryhmät viestivät, on paljon puutteita. Suhde verkostoihin näyttäisi sen sijaan olevan johtoryhmillä pääsääntöisesti kunnossa.

Kiinnostaako Sinua tietää oman johtoryhmäsi tulokset? Kun toteutat johtoryhmästäsi analyysin, pääset vertaamaan sen toimintaa lähes 800 muuhun johtoryhmäläiseen.

Hallituksen arviointi
Voimme tehdä analyysin myös hallituksestanne. Tällöin arvioidaan muun muassa hallituksen ajattelukykyä, hallituksen ja johtoryhmän yhteistyötä sekä hallituksen puheenjohtajan toimintaa. Vaikka hallituksen ja toimitusjohtajan yhteistyöhön ollaan keskimäärin tyytyväisiä, hallitukseen kohdistuu johtoryhmän suunnalta yhä enemmän odotuksia, jotka liittyvät sparraavaan rooliin ja asiakaskeskeisyyteen. Näihin hallitukset eivät ole pystyneet vastaamaan johtoryhmien toiveiden mukaisesti. Tosin käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että odotuksia ei ole aina riittävästi selkiytetty puolin ja toisin. Hallitusten jäsenet ovat kaiken kaikkiaan sitä mieltä, että selkiyttämiseen tulisi panostaa enemmän, ja myös hallitusten tulisi kyseenalaistaa enemmän.

Lisätietoja www.taloustutkimus.fi
tutkimuspäällikkö Paula Lehto
010 758 5275