Messuprojekti haltuun oli aamun teemana viime torstaina 7.4. Messukeskuksen järjestämässä valmennuksessa. Helena Vallo kiteytti sujuvan messuprojektin kriteerit: Selkeä tavoitteiden asetanta faktoina ja lukuina sekä niiden seuranta. Tuo jälkimmäinen on tärkeää, ja jatkotoimenpiteiden tulee käynnistyä per heti, ei viiveellä.

Messuprojekti on kuin markkinointi pienoiskoossa: On oltava tavoitteet, lupaus, käsitys siitä, kenelle luvataan, kyky lunastaa lupaus ja koneisto, joka pyörittää tätä kaikkea. Messunäkyvyys on markkinoinnin koko skaala pienoiskoossa Ennakkonostatus on tärkeätä, ja yhtälailla jälkihoito. Löydettävyys on a ja o, mutta se ei riitä, jos haluttavuus ei ole kunnossa. Sinun osastollesi löydetään, jos sinne halutaan tulla. Henkilöt osastolla ovat ulospäinsuuntautuneita ja pitävät ihmisten kanssa asioimisesta. Sen asiakas aistii. Asiakkaan päälle ei saa hyökätä, vaan hänen ehdoillaan pitää toimia. Puhe yksin ei riitä. On oltava myös substanssia. Jos yritys edustaa alansa asiantuntemusta messuosastollaan, sitä pitää myös löytyä. Lupaus on lunastettava. Siis faktat ovat paikallaan, mutta sekään ei vielä riitä. On erottauduttava. Miten teet sen relevantisti ja niin, että sinut huomataan? Siinä kysymys, jonka kohtaamme kaikessa markkinoinnin suunnittelussa. Ja päälle mielellään vielä wow-efekti!