MARK Markkinointiryhmän haastattelussa:

Henri Pallonen
yrittäjä, Hehku Marketing

Taustasi:
Kauppatieteiden maisteri, yrittäjänä neljässä yrityksessä, joista kolme keskittyy markkinointiin.

Mitä hyvällä markkinoinnilla voi saavuttaa?
Hyvällä markkinoinnilla tuotetaan asiakkaalle positiivisia yllätyksiä, mikä näkyy myös yrityksen kassavirrassa. Hyvä markkinointi liikuttaa ja saa tunteita aikaan.

Mikä markkinointialan osaaja/teko on inspiroinut sinua, miksi?
Steve Jobs. Hän osoitti, miten jättiyrityksiä (IBM ja HP) vastaan voi lähteä taistelemaan täysin nollasta, kun uskoo omaan suuntaansa eikä mene muiden jalanjälkiä. Applen brändin vetovoima on myös jotain aivan uskomatonta – kaikki hinnoittelu perustuu brändiin. 

Minkä koet markkinoinnissa haastavaksi?
Omaa markkinointia miettii monesti liian kriittisesti. Pitäisi vahvemmin mennä app-maailmasta tutulla beta-ajattelulla. Ensimmäinen versio ulos ja sitä kehittämään.

Jos voisit välttää yhden virheen, mikä se olisi?
Tässä vaiheessa olen jo oppinut, ettei virheiltä voi välttyä, joten tärkeintä on oppia niistä mahdollisimman nopeasti. Vahvin oppi tulee virheiden kautta, joten yhtään en jättäisi pois.

Markkinoinnille asetetut tavoitteet yrityksessäsi?
Me halutaan olla auttamassa ihmisiä markkinoinnissa, joten me panostetaan hyvin voimakkaasti hyödyllisen sisällön tuottamiseen. Jos sisältö ratkaisee ihmisen ongelman tai auttaa eteenpäin, niin tehtävässä on onnistuttu.

Entä tuloksia mitataan?
Tulokset mitataan kulutetun sisällön määrinä ja sen tuottamina yhteydenottoina. Tällä hetkellä keskitymme täysin sisältömarkkinointiin omassa markkinoinnissamme.

Markkinoinnin tulevaisuuden näkymät/kehitys?
Seuraava suuri hyppy sosiaalisen median rantautumisen jälkeen tulee olemaan virtuaali- ja lisätyn todellisuuden puolella. Nämä eivät poista markkinoinnin yleisiä lainalaisuuksia, kuten tarinan kiinnostavuutta, mutta tarjoavat näille aivan uuden ulottuvuuden. Fyysiset tuotteet tulevat saamaan täysin uudenlaisia kokemuksia ja palveluita pystytään esittelemään todella pitkälle mallinnuksien avulla. Kaikki tämä tarjoaa markkinoinnille mahdollisuuden tarjota aivan uudenlaisia kokemuksia. Paljon wau-hetkiä siis tulossa!

Miten kasvattaa Suomessa markkinoinnin arvostusta?
Näinhän siinä kävi, kun lama iski 2008, niin ensimmäisenä lähti eurot markkinoinnista – mikä tarkoittaa, että ne lähtivät myös osaksi myynnistä. Vieläkään markkinointiin käytettävät budjetit eivät ole samalla tasolla, kun ennen lamaa. Markkinointi on hyvin voimakkaasti osa asiakkaan kokemusta tuotteesta tai palvelusta, kun sitä katsotaan loppukäyttäjän näkökulmasta. Ennen kun tähän pisteeseen päästään, niin markkinointi on hyvin voimakkaassa roolissa myynnin onnistumisessa. Markkinointi pitäisi siis olla osa kaikkea tekemistä eikä eriytettynä kaikesta. Markkinoinnin roolin ymmärtämiseen auttaa mittaaminen. Kun markkinointi sidotaan voimakkaammin yritykseen tuleviin euroihin, niin sen roolia ei pysty kiistämään. 

Vinkkisi/teesisi markkinoinnista muille:
Mikään tuote ei ole niin hyvä, että se myisi itse itsensä – ei edes Apple.

Kanavat:
– Blogi: https://www.hehkumarketing.com/blogi/
– Facebook: https://www.facebook.com/hehkumarketing/
– LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hehku-marketing
– Twitter: https://twitter.com/hehkumarketing