Yritykset ostavat coaching-palveluita työyhteisön; johdon ja työntekijöiden kohtaamiin haasteisiin. Havaitaan konkreettinen tarve muutokseen tai vähintäänkin tiedostetaan, että työyhteisössä on jotain sellaista vialla, mikä voi heikentää organisaation mahdollisuutta päästä tavoitteeseen ja menestyä.

Yritykset ostavat coaching-palveluita, koska Coach tuo viimeisimmän tiedon, ammattitaitonsa ja työkalut yrityksen, johdon ja työntekijöiden avuksi.

Esimerkkejä työyhteisön tilanteista, joissa coaching auttaa:

  • Itsensä johtamisen puutteelliset taidot
  • Vuorovaikutustaidot ja viestintäongelmat
  • Työilmapiirin haasteet
  • Työtehtävien organisointi ja ajanhallinta
  • Work-Life-tasapaino
  • Työhyvinvoinnin puute
  • Työyhteisötaitojen puute
  • Johtamisongelmat
  • Muutosprosessit
  • Epäonnistunut tiimiroolitus

Monet yritykset ovat jo oivaltaneet sen, että mikäli yritys haluaa pitää kilpailukykynsä, sen on pidettävä työntekijöistään hyvä huoli – eikä pelkästään vain juhlapuheissa, vaan jokapäiväisessä arkisessa aherruksessa. Työssään viihtyvät, oikealla tavalla johdetut ja kuulluksi tulevat työntekijät takaavat menestyksen, eivätkä ole ensimmäisten joukossa karkaamassa kilpailijalle, tai ostamassa menolippua kaukaisiin maihin. Työhyvinvointi ja menestys ovat kaikkien vastuulla: johdon, esimiesten sekä työntekijöiden. Coach sparraa näistä jokaista ryhmä- ja yksilöcoachingin työkaluin.

Monissa eri tutkimuksissa on todettu, että jopa 80 % yksilön ja tiimin onnistumisesta on kiinni siitä, mikä on heidän asenne, motivaatio ja tapa toimia yhteistyössä muiden kanssa. Tekniset tiedot ja taidot ovat siis vain noin 20 % onnistumisesta.

Coachingissa ei tyydytä vain analysoimaan tai ymmärtämään asioita, vaan coachingin tavoitteena on aina haasteiden ratkaisu ja toiminnan ylläpito.

Coaching on prosessi, jolle asetetaan selkeä tavoite yhdessä tilaajan kanssa. Ongelman ytimen ymmärtämisessä ennen valmennuksen aloitusta tilaaja ja johtaja syvähaastatellaan ja ryhmävalmennukseen osallistujille tehdään onlinekysely ongelmien kartoittamiseksi. Coaching räätälöidään tarkasti tarpeeseen.

Koska coachingissa haastetaan ihmistä itseään ajattele¬maan, oivaltamaan ja kehittymään, ovat valmennukseen osallistujat enemmän sitoutuneita muutoksiin kuin henkilö, joka saa annetut toiminta- ja ajat¬telumallit ulkoapäin. Omiin oivalluksiin on helpompi sitoutua!

Coaching LABin valmennuksista saatuja palautteita, jotka kertovat konkreettisesti, mitä hyötyä yritys saa coaching-palveluiden ostamisesta:

”En ollut uskoa korviani ja silmiäni, miten tiimi alkoi heti ensimmäisen valmennuksen jälkeen ottaa enemmän vastuuta työstään, ratkaista yhdessä haasteita ja panostaa rakentavaan vuorovaikutukseen. Toinen valmennuskerta sai vielä paremmat palautteet kuin ensimmäinen. Saimme todella paljon oivalluksia ja työkaluja itsetuntemukseen ja vuorovaikutuksen parantamiseen. 30 hengen tiimin vetäjänä suosittelen Miran valmennusta. Tiimin toiveesta Mira tulee meille valmentamaan säännöllisesti jatkossakin.”

”Käytännönläheistä, konkreettista, huumorilla höystettyä, vuorovaikutteista valmennusta. Hyvin otettu huomioon aiheet, joita tilaajana olin ajatellut ja osattu niistä ajatuksista jalostaa juuri meidän tarpeisiin sopivaa valmennusta. Ohjaajan ollessa älykäs ja tunne-elämää oivaltava, oli sitä kaikkien helppo kuunnella ja työstää. Myös henkilökunnan tarpeita kuultiin ennen ja jälkeen valmennuksen ja valmennus palautteesta nousi selkeitä kipupisteitä, joiden selvittämistä voisi jatkaa.”

Kirjoittaja on Coaching LABin Mira Silvonen Business Coach |Coaching-taitojen kouluttaja | LCA Life Coach® |Group & Team Coaching Diploma® |Marketing Specialist

Coaching LAB on Markkinointiliiton kumppani. Järjestämme niin maksuttomia valmennuksia kuin coaching-koulutusta alennettuun hintaan henkilöjäsenille sekä valmennuksia jäsenhintaan jäsenten työpaikoille.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

mira.silvonen@coachinglab.fi
+358405001072