Jo Sokrates Antiikin Kreikassa sanoi ”I cannot teach anything. I can only make them think.”

Coaching on ohjausmuoto, jossa coach hallitsee prosessit ja työkalut – substanssi tulee asiakkaalta.

Coachingia voi hyödyntää niin yksilöiden henkilökohtaisessa elämässä kuin johtamisessa, asiakaspalvelussa, työhyvinvoinnissa, tiimityöskentelyssä, urheilussa ja yritysmaailmaan liittyvissä asioissa.

Coaching ei ole opettamista eikä konsultoimista. Se ei myöskään ole terapiaa, jossa käydään valmennettavan menneisyyttä läpi. Toki coachingilla voi olla hyvinkin terapeuttinen vaikutus. Ja usein onkin.

Coachingin tehokkuus perustuu oivalluksiin, joita asiakas saa coaching-prosessin aikana

Hyvän coaching-session jälkeen asiakas näkee oman tilanteensa selvemmin, ymmärtää itseään paremmin, luottaa itseensä ja mahdollisuuksiinsa, tiedostaa omat voimavaransa paremmin ja on valmis keskittymään niihin asioihin, jotka vievät hänet kohti tavoitettaan, hänelle sopivin askelin ja sopivassa aikataulussa.

Kenelle coaching sopii?
Coaching sopii ihmisille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässä eteenpäin. Kaikki ihmiset eivät tarvitse coachausta, ja jotkut eivät ainakaan tiedosta tarvitsevansa. Oman elämän pohtiminen ammattilaisen kanssa on itsensä arvostamista, joka varmasti hyödyttää jokaista.

Coachingin 7 periaatetta (Wilson Carol, Best Practice in Performance Coaching):

  1. Itsetuntemus (Awareness): Coachingin avulla lisätään valmennettavan itsetuntemusta ja tietoisuutta omista mahdollisuuksista.
  2. Vastuullisuus (Responsibility): Coachingissa kannustetaan asiakasta ottamaan vastuuta elämästään. Coach vastaa prosessista, valmennettava sisällöstä. Valmennettava on vastuussa omista päätöksistään.
  3. Usko omiin kykyihin (Self-belief): Coach vahvistaa valmennettavan uskoa omiin kykyihinsä.
  4. Ei oikeita eikä vääriä ratkaisuja (Blame-free): Coachin tehtävä ei ole tuomita.
  5. Ratkaisukeskeisyys (Solution focus): Huomio ongelmista ratkaisuihin.
  6. Haaste (Challange): Coach haastaa asiakasta kehittymään ja katsomaan asioita eri näkökulmista.
  7. Toiminta (Action): Coach tukee ja kannustaa tarvittavaan muutosten tekemiseen esim. ajattelun tai toimintatavan muutokseen.

Coaching tekniikat ja coaching muodot
Tärkein tekniikka kaikista on coachaava keskustelu eli dialogi coachin ja asiakkaan välillä (erityisesti yksilöcoachingissa).

Niin yksilö-, ryhmä- kuin tiimicoachingissa prosessiin voi kuulua kartoitus- ja hahmotusharjoituksia, reflektointia esimerkiksi kirjoittaminen, toiminnallisia harjoituksia, tietoisuusharjoituksia (NLP), luovia tekniikoita kuten piirtäminen tai maalaaminen, rentoutus- ja visualisointiharjoituksia.

Ryhmäcoachingissa jokainen yksilö keskittyy omaan elämäänsä ja henkilökohtaiseen tavoitteeseensa.

Tiimicoachingissa puolestaan ryhmällä on yhteinen ongelma / tavoite, johon haetaan tiiminä ratkaisua.

(Lähde mukaillen: Life Coach Academy, Coach-tutkinnon opetusmateriaali, www.lifecoachacademy.fi)

Mira Silvonen, Coach & markkinoinnin ammattilainen. Henkilökohtainen missioni on oivalluttaa ja auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Haluan ja voin auttaa yrityksiä saavuttamaan tuloksia. Ydinarvojani ovat aitous, vapaus, tulos ja aina lisäarvoa asiakkaalle. https://www.linkedin.com/in/mirasilvonen/ 


MARK toteutti alkukesästä ryhmävalmennuspilotin.
 Sen palaute oli niin hyvä, että MARK haluaa tarjota yhä useammalle jäsenelleen mahdollisuuden tähän maksuttomaan ryhmävalmennukseen.

Kun tiedät, mitä elämältäsi haluat, pystyt paremmin johtamaan itseäsi oikeaan suuntaan kaikilla elämän osa-alueilla, myös töissä. Ryhmävalmennus järjestetään kolmena eri päivänä Helsingissä (26.8., 29.8. ja 4.9.). Mikä päivä sopii sinun kalenteriisi?

Kartoitamme mahdollisuuksia toteuttaa tämä ryhmävalmennus myös muissa MARKin jäsenkaupungeissa. Mikäli tiedät, että alueellasi on kiinnostusta, ota yhteyttä info@mark.fi