Ruotsalainen Hammer & Hanborg on tehnyt pohjoismaisen Nordic Executive Survey –tutkimuksen, jonka teemana on muutoksen johtaminen. Suomalaisina kumppaneina projektissa ovat MARK ja Pro-Source Oy.

Tässä koottuna muutamia havaintoja tuloksista:

Muutos vaatii muutosta. Ihmisten kyky ottaa käyttöön uudet toimintatavat on iso haaste. Moderni johtajuus on enemmänkin kannustavaa inspirointia kuin yksityiskohtaista ohjeistamista – ei pomottamista vaan innostavaa ja tilanteeseen sopivaa valmennusta, joka luo menestystä, eli silloin ihmiset kehittyvät työssään.

Jokainen on liideri. Tiedot ja taidot eivät ole enää ykkösprioriteetti. Itsensä johtaminen on tärkeämpää.

Hyödynnä kulttuurin voimaa. 80% tutkimuksen vastaajista arvioi, että vahva kulttuuri tukee menestymistä muutoksen keskellä. Tosin vain puolet vastaajista katsovat, että heidän organisaatiossaan on vahva kulttuuri.

Muutoksella ei ole raja-aitoja. Se ei koske vain joitain yksiköitä. Se koskee kaikkia. Ketteryys ei koske vain teknologiayrityksiä tai start-upeja. Kaikilla aloilla suositaan entistä ketterämpiä metodeja.

Uudelleenorganisoidu uusien vaatimusten mukaisesti. Puolet vastaajista sanoo olevansa merkittävän organisaatiomuutoksen keskellä tällä hetkellä. Pääsyy muutokselle on tarve tehdä organisaatiosta tehokkaampi.

Tulevaisuudessa ei ole siiloja. Muutos tehdään työskentelemällä verkostoissa. (Vastaajista suurin osa katsoo työskentelevänsä tällä hetkellä perinteisessä hierarkkisessa organisaatiossa.)

Uusia toimenkuvia voivat olla automaattisten kopterien liikenteenvalvoja, keinoälyvalmentaja, yksityis-data-etsivä jne…..

Tällaisia tutkimustuloksia selatessa pohdin, että muutos on tullut pysyäkseen. Se on siis pysyvä olotila. Olisiko stagnaatio seuraava ravisteleva vaihe kehityksessä – se kun ei ole muutostila, vaan vakaa jähmettyneisyys – eli muutos muutokselle. Selvää on kuitenkin, että maailman tarkastelu ja etenkin tulevaisuuden visiointi ei voi perustua lineaarisille kehitysjanoille. Asiat voivat tapahtua yllättäen, ja se, mitä nyt emme osaa pitää tärkeänä ja isona asiana, onkin kohta mullistanut markkinat ja luonut kokonaan uuden pelikentän.

TUTUSTU Nordic Executive 2016 -tutkimukseen ”Leading Change” >>>