Koulutuksen hyödyllisyyttä mittaa parhaiten se, miten hyvin se vastaa työelämän tarpeisiin. Markkinointi-instituutissa uudistetaan koulutuksia yhteisverkostossa asiakkaiden, työelämän ja alan ammattilaisten sekä työn kehittämisen metodien osaajien kanssa. 

Aikuiskoulutus ja valmennus muuttuvat työelämän ja mm. digikehityksen myötä. Kaukana ovat ajat, jolloin aikuisopiskelu tarkoitti luentoja ja koulutuspäiviä, joissa aika kului kouluttajan puheesta muistiinpanoja raapustellen. Opiskelija osallistui lähinnä tutustumalla lähdekirjallisuuteen ja tekemällä muutaman kaikille yhteisten tehtävän.

Jos nykyinen aikuiskoulutus tiivistetään kolmeen sanaan, ne ovat vuorovaikutuksellisuus, työelämälähtöisyys ja yksilöllisyys.

Edelleen koulutuspäivät ovat usein ytimessä, mutta niiden sisältö on muuttunut. Kun ryhmä kokoontuu yhteen ja kouluttajat ovat paikalla, tehdään asioita, joita ei ole mahdollista tehdä yksin. Vuorovaikutus, yhteisöllinen oppiminen, kokemusten jakaminen ja keskustelu ovat oppimisen ja muutoksen perustana. Kouluttajat noudattavat keskustelevaa mallia, tuovat lukuisia esimerkkejä käytännön työelämästä, kertovat omista kokemuksistaan ja lisäksi haastavat opiskelijoita pohtimaan omaa tekemistään. Myös muiden opiskelijoiden kokemukset ja kertomukset auttavat opiskelijaa oivaltamaan, miten asioita voisi tehdä omassa työssä toisin. Oppimistilanteessa vertaisryhmä on monesti yhtä tärkeä kuin kouluttaja.

Lue lisää >>>