MARK Markkinointiryhmän haastattelussa

Nnenna Liljeroos
Head of Cheese and Butter, Arla

Taustasi:
Olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri sekä farmaseutti. Olen kotoisin Turusta ja lähdin aikoinaan Helsinkiin opiskelemaan farmasiaa. Pian kuitenkin ymmärsin, että haaveammattini oli jossain muualla kuin apteekissa, joten siirryin opiskelemaan kauppatieteitä ja markkinointia Helsingin kauppakorkeakouluun. Olen työskennellyt yli 10 vuotta markkinoijana maitoalalla, ensin Danonella ja nyt Arlalla. Sitä ennen työskentelin lääkealalla mm. Lontoossa Euroopan Lääkevirastossa Emassa.

Mitä hyvällä markkinoinnilla voi saavuttaa?
Paikan kuluttajan sydämessä. Parhaimmillaan markkinointi yhdistää kuluttajia ja luo yhteisöjä.

Mikä markkinointialan osaaja/teko on inspiroinut sinua, miksi?
Barack Obaman presidenttikampanja. Ihmiset tuotiin yhteen luovalla tavalla, jolla saavutettiin yhteinen tavoite ja unelma. Luotiin henkilöbrändi, joka puhutteli amerikkalaisia uudella mielenkiintoisella tavalla, minulta sinulle. Näin päästiin kuluttajan iholle. 

Minkä koet markkinoinnissa haastavaksi?
Pitkäjänteinen tekeminen on haastavaa, kun tulosten aikaansaaminen saattaa kestää yllättävän kauan. Omaan visioon tulee uskoa silloinkin kun on myrskyisää.

Jos voisit välttää yhden virheen, mikä se olisi?
En haluaisi muuttaa matkallani mitään. Jokainen virhe on ollut myös opetus ja kasvun paikka. En olisi tässä ilman pahimpia ”virheitäni”.

Markkinoinnille asetetut tavoitteet yrityksessäsi?
Kasvun luominen ja kuluttajan iholla pysyminen. Loppupeleissä liiketoimintaa ohjaa se, mitä jää viivan alle. Haluan uskoa, että strateginen markkinointi on tässä tekemisessä keskeisessä roolissa.

Miten tuloksia mitataan?
Tuloksia mitataan sillä, miten hyvin tuotteella on kysyntää markkinassa. Kun puhutaan vähittäiskaupan tuotteista ja erityisesti kylmähyllystä, sykli uusien tuotteiden kohdalla on kova. Mikäli tuote ei ole menesty, häviää se nopeasti kaupan hyllyltä. Hyllynlämmittäjiä ei kauaa katsella.

Markkinoinnin tulevaisuuden näkymät/kehitys?
Markkinointi on alati jatkuvassa muutoksen tilassa, eikä yhtään vähempää juuri tänään. Digitalisaatiosta on puhuttu jo pitkään, ja odotettavissa on, että kehitys sillä saralla tuo muutoksia markkinointiin kuten muuhunkin yhteiskuntaan tavalla, jota ei vielä pystytä ennakoimaan. Luultavasti se tarkoittaa yhä henkilökohtaisempaa, ajankohtaisempaa ja vastavuoroisempaa mainontaa.

Miten kasvattaa Suomessa markkinoinnin arvostusta?
Markkinoinnin arvostus kasvaa sitä myötä, kun sen merkitys kilpailukyvylle ja liiketoiminnan tuloksellisuudelle ymmärretään. Globaalissa maailmantaloudessa ja internetin aikakaudella, kilpailu kuluttajista on kovaa. Tässä kilpailussa voittavat ne, jotka kuuntelevat, tai pikemminkin kuulevat, kuluttajan ääntä parhaiten.

Vinkkisi/teesisi markkinoinnista muille:
Ole rohkea ja ennakkoluuloton. Vaikeudet on tehty voitettaviksi.