Siksi Markkinointia -hankkeen yksi painavimpia perusteita on nostaa faktoja pöydälle markkinoinnin merkityksestä. Markkinoinnin merkitys ei rajoitu pelkästään markkinoivan yrityksen menestykseen, vaan myös koko maan talouskasvuun. Deloitten tutkimusten mukaan esimerkiksi Iso-Britanniassa keskimäärin 1 punta pelkästään mainontaan tuottaa 6 puntaa talouteen. PK-yrityksillä mainonnan vaikutus on jopa suurempi: 1 punta mainostamiseen hyödyttää pk-yritystä 8 kertaisesti suureen verrattuna.

Kauppalehden selvityksen mukaan niillä suomalaisilla yrityksillä, jotka ovat kasvattaneet markkinointipanostuksiaan, liikevaihdon kasvu on ollut selvästi nopeampaa kuin vähentäjillä. Näiden yritysten liikevaihto nousi edellisvuodesta keskimäärin 4,5 prosenttia. Vähentäjien liikevaihto puolestaan supistui keskimäärin 5,8 prosenttia.

Ensi vuoden budjetoinnit ovat yrityksissä meneillään, ja nyt jos koskaan olisi aika saada markkinointipanostukset kohdalleen. Kenen tahansa yrityksen euroista päättävän henkilön pitäisi ymmärtää, kuinka tärkeää markkinointiin panostaminen on. Markkinoinnin avulla yritykset paitsi edesauttavat oman yrityksensä toimintaedellytyksiä, vaikuttavat myös sivutuotteena suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin. Markkinointipalveluja kun ostetaan, niin useasti tarvitaan asiantuntijatyötä ja silloin työllistetään lisää suomalaisia yrityksiä ja työntekijöitä.

Luovat alat ovat suosittuja työhön tulevien sukupolvien keskuudessa ja heidän osaamistaan kannattaa ja täytyy hyödyntää. Nuoret markkinoinnin ammattilaiset ovat jo luoneet aivan uusia tapoja markkinoida, vai luulitteko että bloggaus, tubetus, instaus oli jonkun 30 vuotta alalla olleen markkinointigurun keksimiä? Luovuuteen pitää lisätä oikea taloudellinen aspekti. Ei se, että ostetaan palveluja mahdollisimman halvalla, vaan suhteutetaan panostukset markkinoinnin ja myynnin tavoitteisiin.

Suomalaiset yritykset ovat suurelta osin viime vuosina vain nipistäneet ja supistaneet, tuotantoja siirretään maailmalle, tuotteita ja palveluita ostetaan globaalisti. Markkinointi on kuitenkin yksi toimiala, jonka totaalinen ulkoistaminen verkkoon tai halpatyömaihin ei ole järkevää. Tarvitaan oman markkinan asiantuntijoita, jotka pystyvät myös tekemään tajunnanräjäyttäviä ja tuloksellisia toimenpiteitä omista suomalaisista lähtökohdistamme. Ei tarvitse aina matkia maailmalta.

Jos ja kun yritykset laittavat lisäeuroja markkinointiin, vaatii se myös meiltä markkinoinnin ammattilaisilta entistä enemmän vastuullista toimintaa. Ei mennä siitä mistä aita on matalin, vaan näytetään todeksi markkinoinnin merkitys. Meidän pitää lyödä itsemme likoon, jotta teemme fiksuja ratkaisuja, kokeilemme uusia muotoja ja saamme markkinoinnin keinoin asiakkaamme ja suloisen Suomenmaamme taas rullaamaan positiivisesti eteenpäin.