Olen esimiehenä työelämäni läpi ajatellut, että kaikki se, mitä johto ei erikseen kiellä kertomasta, tulee kertoa henkilöstölle. Se on ollut 95-prosenttisesti hyvä linjavalinta.

Mutta miksi? Miksei riitä vain se tieto ja ymmärrys, jota jokainen tarvitsee tehdäkseen oman työnsä? Miksi jokaisen olisi hyvä ymmärtää koko organisaation toimintaa, rakennetta, strategisia valintoja, bisneksen syntymistä, asiakkuuksia, työkalujen tavoitteellista käyttöä, toimintojen eroja ja yhteisöllisyyden vaatimuksia, syy-seuraussuhteita tai asioita päätösten taustalla?

Minä bisneksen tekijänä
Olen nähnyt asiakasyrityksissämme, mitä konkreettista hyötyä on siitä, että henkilöstö oivaltaa oman roolinsa osana liiketoiminnan kokonaisuutta. Organisaatioissa, joissa on annettu henkilöstölle tietoa, osaamista ja asennetta muodostaa laajempi ymmärrys bisneksen kokonaisuudesta, on syntynyt huikeita yksilöiden ja tiimien menestystarinoita: toimintaa on uudistettu, myyntiennätyksiä tehty ja yrityksen asiakaspolkua sujuvoitettu.

Mitä konkreettista näissä yrityksissä on tapahtunut, että tulos on parantunut? Eri yksiköt keskustelevat keskenään toiminnan sujuvoittamisesta. Ostotoiminta on oppinut ymmärtämään myyntiä ja päinvastoin. Tuotteiden myymisen sijaan on opittu tunnistamaan asiakkaan bisnes ja asiakkaan asiakkaat. Myymisen sijaan voidaan luoda ja hoitaa asiakkuuksia. Humanistisilla aloilla myynnin ja markkinoinnin osaaminen on avannut tuloshanat. Hinnoittelun, katteiden, alennusten ja lisämyynnin osaaminen on tuonut myynnillisyyden arkeen. Asiakaspalvelusta on syvennetty asiakaskokemuksen systemaattiseen tuottamiseen. Omien myynnin esteiden ja myyntikäyttäytymisen tunteminen vapauttaa myymään ilolla. Insinöörit myyvät koko yrityksen brändiä ja palvelukokonaisuuksia oman fakkialansa sijaan.

Teimme erään yrityksen kanssa laskelman koulutuksen tavoitteen konkretisoimiseksi: jos jokainen 260 myyjästä tekisi vain 35 € edestä myyntiä enemmän viikossa, syntyisi 427 t€ lisää yhteistä hyvää vuodessa. Tavoitteena oli, että jokainen tunnisti, mikä taloudellinen merkitys omalla roolilla on, ja sovitulla tavalla piti huolta asiakkaasta.

Laajempi osaaminen tuo laatua ja aikaansaamista
Ymmärrys organisaation liiketoiminnan kokonaisuudesta ei ole itsestäänselvyys. Entäpä jos antaisit henkilöstölle tehokkaammat silmälasit katsoa yritystänne ja sen myötä mahdollisuuden jokaiselle kasvaa hieman nykyistä suuremmaksi?

Mitä enemmän työntekijät ymmärtävät yrityksen liiketoiminnasta, sitä suuremmaksi yksilö kokee oman työnsä merkityksen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kokonaisuuteen. Tieto tuo mahdollisuuden vaikuttaa ja ratkaista ongelmia luovasti. Ymmärrys virkistää motivaatiota ja luo arvostuksen kokemusta, mikä puolestaan vauhdittaa tekemistä ja sitoutumista. Näin syntyy tulosta.

Oma lähtökohtani tiedon jakamisessa on rakentaa ymmärrystä yhdessä ihmisen kanssa. Annan ymmärryksen ja oppimisen kautta mahdollisuuden tehdä hienoja harppauksia työelämässä ja kokea eri urapolkuja organisaatiossa. Ihmiset haluavat tulla haastetuksi ja ottaa kantaa yrityksen suuntaan ja toiminnan painopisteisiin. Avaran katseen myötä tekijöillä on hoksottimet paremmassa käytössä, heillä on kyky ja lupa ideoida ja tuottaa parannusehdotuksia ja vaikuttaa asiakkaan kokemaan arvoon. Liiketoimintaosaaminen rohkaisee ja antaa eväitä tähän.

(Kirjoitus on julkaistu 24.5.2017 Kauppalehden Vieraskynä-blogipalstalla.)