Ikiaikaisen sanonnan mukaan asiakas on aina oikeassa. Sanonta pitää toki pääosin paikkansa, sillä asiakkaallahan on aina lopullinen päätäntävalta lähes kaikkeen. Ajoittain on kuitenkin niin, että parhaiden tuloksien aikaansaamiseksi asiakkaan kannattaa olla nöyrä ja uskoa monessa liemessä keitettyjen ammattilaisten visioihin – vaikka ne eivät heti näyttäisikään vastaavan omassa päässä olevia suunnitelmia.

Omalla ammattialueellani, tapahtuma- ja tapahtumatekniikka-alalla tämä tulee esille monin tavoin. Liian usein oma kiire ja resurssipula ajavat asiakkaat tekemään oman ennakkosuunnittelun turhan nopeasti ja aidan matalimman pään ratkaisuja hyödyntäen. Tapahtuman halutaan korostavan omaa brändi-identiteettiä monin tavoin, mutta visuaalisuus voi jäädä tyngäksi, kun ei tiedosteta tarpeeksi hyvin modernin tapahtumatekniikan luomia huimia mahdollisuuksia. Vaikkapa metsäisen luontotunnelman toteuttamiseen löytyy upeita teknisiä ratkaisuja, jotka ovat todennäköisesti helpompia kuin muutaman oikean puuntaimen paikalle tuominen.

Tarpeiden, toiveiden ja budjetin oikeanlainen suhteuttaminen on myös alue, jossa kannattaa kuunnella ammattilaisia jo suunnittelun alkuvaiheessa. Suunnitelmien muuttaminen toteutuksen jo ollessa käynnissä aiheuttaa turhan usein budjettipaineita ja sitä kautta lopputulos voi jäädä jälleen kerran harmillisen vajaaksi. Ennakkosuunnittelun ja budjetoinnin ohella kolmas haastava tekijä kokonaisuuksissa on aikataulutus. Jälleen kerran kiire ja resurssien niukkuus voi ajaa projektit nurkkaan, kun suunnittelulle ei ole varattu tarpeeksi aikaa – tekniikkarekan ollessa matkalla keikkapaikalle ei ole paras hetki lisätoiveille tai muutoksille.

Tapahtumatekniikka-alan ammattilaiset yhtiöstä riippumatta osaavat auttaa asiakkaita kaikissa yllä mainituissa asioissa. Kannattaa siis käyttää meitä hyväksi projektin joka vaiheessa.

Oman yhtiöni asiakkaat ovat meille tärkeitä kumppaneita, joille pyrimme aina tarjoamaan ammattiosaamistamme ensi vaiheen suunnittelusta alkaen.