Lääketeollisuuden toimintaa ja markkinointia valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Lisäksi lääkeyritykset, jotka ovat alan yhdistyksen, Lääketeollisuus ry:n jäseniä, ovat sitoutuneet vapaaehtoiseen omavalvontaan, joka perustuu alan itsensä laatimiin lääketeollisuuden eettisiin ohjeisiin. Niiden noudattamaista valvoo riippumaton valvontakunta ja sen alaisuudessa toimivat tarkastusvaliokunnat.

Lääkeyritysten toimintaa on säännellyt ala itse laatimillaan eettisillä ohjeilla jo 1950-luvulta lähtien. Aikanaan kiellettiin reseptilääkkeiden mainonta suoraan kuluttajille. Mielenkiintoisena yksityiskohtana oli ”maaginen”-sana, jonka käyttö tuolloin kiellettiin.

Tavoitteena omavalvonnalle on, että lääkemarkkinointi säilyy luotettavana, ja ala noudattaa luottamusta ja arvostusta herättäviä hyviä tapoja. Käytännössä omavalvonta on tehokas keino välttää mahdolliset ylilyönnit markkinoinnissa. Esimerkiksi kaiken kattavat lupaukset ihmeparanemisesta, joka tapahtuu hetkessä, ovat yleensä harhaanjohtavia, ja sellaista kuvaa ei saa antaa asiakkaalle mistään lääketuotteesta. Myös oireita lievittävät lääkkeet saattavat pahimmassa tapauksessa peittää piilossa etenevän vakavan sairauden. Siksi useimmissa lääkemainoksissa on maininta siitä, että oireiden jatkuessa tietyn ajan, on syytä ottaa yhteys lääkäriin.

Ikuinen veteen piirretty viiva kulkee mainonnallisen liioittelun ja totuudenmukaisuuden välillä. Liioittelu tulisikin tehdä selkeän absurdisti, jotta viestin vastaanottaja ymmärtää, että kyse ei ole faktisesta demonstraatiosta vaan jotain ominaisuutta alleviivaavasta liioittelusta. Vakioreseptiä tähän ei ole. Jokainen tapaus on ainutlaatuinen ja arvioidaan mainoksen luoman kokonaisvaikutelman perusteella.

Itsesääntely voi joskus tuntua tuskastuttavalta mutkalta matkassa, kun olisi kiire saada kampanja käyntiin. Se on kuitenkin kaikkien etu, koska sen avulla ala pitää huolen omasta uskottavuudestaan. Omavalvonta on myös aina joustavampaa kuin viranomaisvalvonta.

Lauri Sipilä on kuluttajille suunnattua lääkemarkkinointia valvovan tarkastusvaliokunta 1:n puheenjohtaja.