Suomessa on rekisteröity iskulauseita reilusti yli 50 vuotta. Iskulause (slogan) on vähän kuin päämiehensä henkivakuutus, joka parhaimmillaan vaikuttaa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Hyvä iskulause kasvaa korkoa ja muistetaan sanatarkasti ulkoa.

Iskulauseen haltijana voi olla elinkeinonharjoittaja, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä tai aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on käyttää iskulausetta tuotteistaan, palveluistaan ja toiminnastaan. Iskulauserekisterin sääntömuutoksen myötä iskulause voidaan rekisteröidä myös yksityiselle henkilölle kuvaamaan hänen toimintaansa, palveluitaan tai aatteellista suuntaustaan.

Miksi rekisteriin?

Hyvä iskulause poikkeaa massasta ja saa myös helposti jäljittelijöitä. Siksi omaperäiselle ja erottamiskykyiselle lauseelle kannattaa hakea rekisteröinti.

Millainen on hyvä iskulause?

Se on ytimekäs, omaperäinen, erottamiskykyinen ja helposti mieleen jäävä. Siinä on keskeinen lupaus tai kuluttajaetu. Oikein hyvä iskulause on monimerkityksinen, joka ensi näkemällä tai kuulemalla avautuu yhdellä tavalla. Lähempi tarkastelu tuo uusia merkityksiä, jotka istuttavat sen kansan suuhun ja lehtien otsikoihin. Mitä enemmän hyvää iskulausetta käytetään, sitä kulumattomampi siitä tulee. Eikö olekin ihmeellistä? Elämä on…

Kun haluat rakentaa brandia tehokkaasti ja pitkäjänteisesti, iskulause on paitsi kullan arvoinen myös välttämätön. Pidä siis iskulauseestasi kiinni ja rekisteröi se.