Iskulause ei ole otsikko, vaikka niitä tarjotaankin hyväksyttäväksi Iskulauserekisteriin. Otsikolla (headline) ja iskulauseella (slogan) on muitakin eroja. Otsikon paikka on yleensä vähän isommalla leipätekstin yläpuolella, kun taas
iskulause majailee mielellään tuotteen logon liepeillä.

Iskulause rekisteriin – miksi?
Hyvä iskulause poikkeaa massasta ja saa myös helposti jäljittelijöitä. Siksi omaperäiselle ja erottamiskykyiselle lauseelle kannattaa hakea rekisteröinti.

Iskulauserekisterin toinen pykälä määrittelee iskulauseen hengen. Iskulause on haltijansa tuotteiden, palvelujen tai toiminnan yhteydessä käytettävä lyhyt sanonta, joka sisältämänsä omaperäisyyden takia on omiaan erottamaan haltijan tuotteet, palvelun tai liikkeen muista.
Iskulauseen haltijana voi olla elinkeinonharjoittaja, elinkeinonharjoittajien yhteenliittymä tai aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on käyttää iskulausetta tuotteistaan, palveluistaan tai toiminnastaan.

Millainen on sitten hyvä iskulause?
Se on omaperäinen, erottamiskykyinen, ytimekäs ja helposti mieleen jäävä. Siinä on keskeinen lupaus tai kuluttajaetu. Hyvässä iskulauseessa on muistamista helpottavia kielellisiä tehokeinoja: rytmi, poljento, sanojen alkusointu ja sanojen eri merkitykset. Oikein hyvä iskulause onkin monimerkityksinen, joka ensi näkemällä tai kuulemalla avautuu yhdellä tavalla. Lähempi tarkastelu tuo uusia merkityksiä, jotka istuttavat sen kansan suuhun ja lehtien otsikoihin. Iskulause alkaa elää omaa elämäänsä, mikä vain lisää sen arvoa. Mitä enemmän hyvää iskulausetta käytetään, sitä kulumattomampi siitä tulee. Eikö olekin ihmeellistä? Elämä on…

Vuoden Iskulause on valittu vuodesta 1999 lähtien. Ensimmäinen tunnustus on myönnetty Arla Finlandin iskulauseelle ”Meissä kaikissa asuu pieni lehmä”. Se ja muut vuosien varrella tunnustuksen saaneet ovat kaikki hyviä esimerkkejä iskulauseista.

Hyvä iskulauseen teettäjä ja suunnittelija, mieti ehdokastasi seuraavilta kanteilta. Onko iskulauseesi omaperäinen ja erottamiskykyinen vai tavanomainen ja mitään sanomaton? Onko lauseessasi tuotelupaus tai kuluttajaetu? Onko lauseesi varovainen kuin valtion entinen virkamies? Onko lauseesi tylsä ja ikävä? Valitettavasti yksi tämän aikamme iskulause-ehdokkaiden tyypillinen tekovika on se, että ne tahtovat olla varsin totisia. Rohkeus on kuin velvollisuus, jota odotetaan vain muilta.

Siinä missä otsikot ovat kampanjakohtaisia, iskulause on kuin päämiehensä henkivakuutus, joka parhaimmillaan vaikuttaa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Hyvä iskulause kasvaa korkoa ja muistetaan sanatarkasti ulkoa. Siksi siis omaperäiselle ja erottamiskykyiselle iskulauseelle kannattaa hakea rekisteröinti.

Tutustu www.iskulauserekisteri.fi