Liian usein organisaatioissa palaverit nähdään ylimääräisenä pahana, vaikka niillä on oma olennainen tehtävänsä organisaation toiminnassa. Kansallisesta kokousbarometrista (2015) kuitenkin selviää, että 42 % kokouksista koetaan tehottomiksi. Kun samaisen tutkimuksen mukaan kokouksissa vietetään keskimäärin yli 9 tuntia viikossa, voi jokainen ynnätä, että tehostamisen varaa on.

Palavereista puuttuu asiakas

Liian usein palavereissa ei ole asiakas mukana tai niissä ei huomioida asiakkaan näkökulmaa ollenkaan. Kokousbarometrin mukaan 3/4 palavereista on organisaation sisäisiä. Näissä tapauksissa palavereiden kautta organisaatio kääntyy yhä enemmän sisäänpäin, poispäin asiakkaista. Fokus kiinnittyy epäolennaisuuksiin, pois asiakkaiden tarpeista.

Lue koko kirjoitus Muutoksen ammattilaiset -blogista

Kirjoittaja Toni Berkowits on Markkinointi-instituutin toimitusjohtaja.
Toni on myös MARK:in hallituksen jäsen.

Markkinointi-instituutti on MARK kumppani.