Näinä yt-uutisten aikoina pientä valoa näkyy pienten ja keskisuurten yritysten joukosta: yli 70 prosenttia pk-yrityksistä uskoo voivansa säilyttää työpaikat.

 

Pk-yritysten työllistämisodotusten lievä myönteinen vire johtunee siitä, että niiden odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat myönteisempiä kuin puoli vuotta sitten. Talouden aallonpohja näyttäisi olevan käsillä, ja talouskasvun odotetaan lähtevän käyntiin vähitellen. Suhdanneodotusten piristymisen syynä on usko viennin vetoon.

 

Pk-yrityksistä lähes joka kolmas arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja enää vajaa viidennes pelkää niiden edelleen heikkenevän. Edellisessä barometrissa parempia suhdanteita ennakoivia vastaajia oli seitsemän prosenttiyksikköä vähemmän ja heikkeneviä suhdanteita ennakoivia yhdeksän prosenttiyksikköä enemmän. Usko talouden käänteeseen on siis selkeä.

 

Tiedot käyvät ilmi 7. syyskuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Se perustuu yli 6 500 pk-yrityksen vastauksiin.
Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

 

Pk-yritysbarometrin koko julkaisuaineiston löydät sähköisenä tästä; http://www.yrittajat.fi/fi-FI/tutkimustoiminta/pk-yritysbarometri-II-2015/