Professori Jaakko Aspara (Hanken Svenska handelshögskolan) nostaa lyhyesti esiin markkinoinnin tieteenalan uusia kansainvälisiä tutkimuksia, joiden tuloksista suomalaisten yritysjohtajien on hyödyllistä tietää omassa liiketoiminnassaan.

Tutkimukset on valittu sillä perusteella, että ne osoittavat, miten markkinoinnin strategiat ja käytänteet vaikuttavat yrityksen tai sen brändin myyntiin, tulokseen ja arvoon – taikka esittelevät tietyn uuden markkinointistrategian tai -työkalun.

Tutkimukset on julkaistu markkinoinnin tieteenalan kolmessa kansainvälisessä pääjulkaisussa: Journal of Marketing, Journal of Marketing Research tai Marketing Science. Tutkimukset ovat hankittavissa ko. journaalien kotisivuilta (yksittäisinä tai jatkuvana tilauksena). Jos mahdollista, tutkimuksista tarjotaan myös linkki internetistä vapaasti ladattavaan versioon.

• Toukokuu 2017: Values That Shape Marketing Decisions: Influence of Chief Executive Officers’ Political Ideologies on Innovation Propensity, Shareholder Value, and Risk

• Huhtikuu 2017: Riding the Waves: Revealing the Impact of Intrayear Category Demand Cycles on Advertising and Pricing Effectiveness