MARK kumppani Taloustutkimus tekee parhaillaan laajaa tutkimusta suomalaisten verkkosisältöjen käytöstä ja sisältöihin suhtautumisesta yhteisprojektina Vapa Median kanssa. Tutkimus käsittelee erityisesti sitä, millaisia tarpeita erilaisilla kohderyhmillä on sisällölle, sisällön jakelulle ja etenkin sisällön kaupallisuudelle.

”Yritykset pohtivat koko ajan, voiko kaupallinen sisältö menestyä, ja millaista sisällön pitää olla, jotta se voi menestyä”, kertoo Vapa Median kehitysjohtaja, sisältöstrategi Ilona Hiila. Monien yritysten on Hiilan mukaan tällä hetkellä myös vaikea arvottaa ja suhteuttaa omaa sisältötekemistään: vertailua ei välttämättä voida tehdä oman toimialan perinteisiin kilpailijoihin. Tutkimuksen myötä nähdään, millaiset yritykset ovat onnistuneet sisältömarkkinoinnissaan ja mitä sisältömarkkinointia tekevien yritysten ja organisaatioiden kannattaa huomioida jatkossa.

Pelkän analytiikkatiedon varassa ei luoda uutta
Sisältömarkkinointi 2014 –tutkimus tarjoaa näkemyksellistä tietoa dialogiin ja sitouttamiseen tähtääville sisältömarkkinoinnin tekijöille. Hiilan mukaan monien yritysten haasteelliseksi kokema viestin kohdentaminen on sisältömarkkinoinnin A ja O. ”Tämä tutkimus tulee vastaamaan todella hyvin kuluttajien sisältötarpeita ja kohdentamista koskeviin kysymyksiin. Lisäksi päästään tarkastelemaan sitä miten sisältömarkkinointiin ylipäätään suhtaudutaan – sehän on vielä aika uusi asia ihmisille”, kommentoi Hiila.

Analytiikkatiedon avulla voidaan Hiilan mukaan parhaiten kehittää olemassa olevia sisältöjä, mutta pelkän analytiikan varassa on hyvin vaikea lähteä luomaan mitään uutta, koska pelkkä data kertoo vain nykyhetkestä, peruutuspeiliin katsoen. Kehitysnäkökulman ohella nyt toteutettavasta tutkimuksesta tullaan Hiilan arvion mukaan saamaan eväitä kanavariippumattomaan suunnitteluun: ”Kanavat saattavat muuttua, ja jos kaikki panostukset on laitettu vain yhden tietyn kanavan ymmärtämiseen eikä asiakkaiden sisältötarpeiden ymmärtämiseen, niin silloinhan ollaan pulassa kun kyseinen kanava alkaa sakkaamaan. Kanavakeskeisyys ei ole hyvä tapa suunnitella verkkopresenssiä. Pääpointtina tulisi olla sisältö, joka kiinnostaa kohderyhmää.”

Tulokset käytettävissä lomien jälkeen
Ajankohtaista ja koko ajan muuttuvaa ilmiötä tutkittaessa on selvää, että tutkimuksen pitää tarkastella kuluttajien sisällönkäyttöä ja siihen suhtautumista riittävän monesta kulmasta. Taloustutkimus analysoikin aineistoa monipuolisin menetelmin, ja huomioi mm. erilaiset sisällönkäyttäjäsegmentit. Tavoitteena on selvittää laajasti suomalaisten some-käyttöä, ja kartoittaa esimerkiksi hyvin yleisöä tavoittavien ajatusjohtajien tai viestinviejien sisällöntuottajaprofiileja. Yhtä lailla kiinnostavaa on hieman passiivisemman verkkoyleisön suhtautuminen sisältöön, sillä yrityksille ja muille organisaatioille tärkeissä kohderyhmissä ovat edustettuina kaikenlaiset verkonkäyttäjät.  

Sisältömarkkinointi 2014 –tutkimus valmistuu syyskuun alussa
Mikäli kaipaat verkkosisältöjä koskevaa tutkimustietoa jo kesän aikana, ole yhteydessä Taloustutkimuksen Digital Research & Innovation –tiimiin.