”Moni tuskailee, mistä aikaa ja resursseja sisältömarkkinointiin, kun pitäisi tehdä oma työnsä. Yhtälailla voi kysyä, mistä aikaa ja resursseja varsinaisen liiketoiminnan tekemiseen? Maailma muuttuu. Sisältömarkkinointi on tämän hetken kuuma peruna. Sen pitäisi olla tekemisen ytimessä, koska se on asiakkaitten auttamista eli toisin sanoen se on nykyaikaista markkiointia. Ja nykyaikainen markkinointi on liiketoiminnan johtamista.”
• • Lauri Sipilä, toimitusjohtaja, MARK

”Ostokäyttäytymisen muutos näkyy markkinoinnissa. Nyt ostaja etsii myyjää ja ostamisesta on tullut itsepalvelua. Jos yritys ei pysty hallitsemaan asiakkaan tiedonhakuvaihetta, ei se myöskään hallitse kaupantekovaihetta. Onnistuminen sisältömarkkinoinnissa vaatii oman toimintansa tarkastelua asiakkaan silmin. Sisältömarkkinoinnissa olemme jäljessä ulkomaisia toimijoita, mutta tutkimus valaa uskoa siihen, että muuttunut ostokäyttäytyminen on huomioitu myös Suomessa ja panostukset kasvavat.

Sisältömarkkinoinnilla voi olla tavoitteena myös ansaita oman toimialansa mielipidejohtajan rooli. Tutkimuksessa jopa lähes 40% vastaajista oli kertonut tavoitteekseen sen saavuttamisen. Mielipidejohtajuus on varsin ajankohtainen aihe, kun hintakilpailun kurimuksissa valtaosa yrityksistä peesaa toisiaan eikä toimialansa suunnannäyttäjiä ole jonoksi asti.”
• • Jarkko Kurvinen, markkinointipäällikkö, Plutoni Oy

Sisältömarkkinointi kiinnostaa tällä hetkellä markkinoijia paljon
Sisältömarkkinointia käyttävistä vastaajista 47 % aikoo lisätä markkinointi-investointejaan sisältömarkkinointiin seuraavien 12 kuukauden aikana hieman enemmän ja 28% huomattavasti aikaisempaa enemmän. 75 % vastaajista aikoo siis lisätä sisältömarkkinoinnin panostuksia tulevina kuukausina.

Yli puolet, 53%, sisältömarkkinointia käyttämättömistä vastaajista aikoo ottaa sisältömarkkinoinnin markkinointiviestinnän keinovalikoimaansa seuraavien 12 kuukauden aikana.

Sisältömarkkinointia käyttävät kuluttavat sisältöjen tuotantoon markkinointiviestinnän budjetista mediaanina 31%. Vastaajista 24% käyttää koko markkinointibudjetista sisältöihin alle 20% ja 14% vastaajista yli 80%.

Muut tärkeät havainnot:

  • Vain 23 % sisältömarkkinointia käyttävistä on tehnyt dokumentoidun sisältöstrategian (vastaava luku vertailumaissa on 42-52%)

  • 54 prosentilla sisältömarkkinointia käyttävistä on nimetty henkilö vastaamassa sisältöstrategian toteuttamisesta

  • Kun vertailumaissa sisältömarkkinoinnin pääasiallisina tavoitteina ovat bränditietoisuuden kasvattaminen ja asiakkaiden sitouttaminen, Suomessa päätavoitteina ovat myynnin lisääminen ja uusasiakashankinta.

  • Mutta sisältömarkkinointia ei Suomessa mitata päätavoitteiden mukaisesti. Vain 43% vastaajista mittaa myyntiliidien määrää ja vielä harvempi niiden laatua tai suoraan myynnin määrää

  • Yleisimmät käytössä olevat sisältömarkkinoinnin taktiikat ovat 1) artikkelit omalla verkkosivustolla, 2) henkilökohtaiset tapaamiset, 3) sähköiset uutiskirjeet, 4) videot, 5) artikkelit muilla sivustoilla ja 6) blogit.

  • Tehokkaimmat taktiikat ovat 1) henkilökohtaiset tapaamiset, 2) sähköiset uutiskirjeet, 3) videot ja 4) blogit.

  • 59% sisältömarkkinoijista pitää toimintaa tehokkaana tai erittäin tehokkaana. Tehokkaat sisältömarkkinoijat ovat muita useammin dokumentoineet sisältöstrategian ja heillä on vastuuhenkilö vastaamassa sisältöstrategian toteutuksesta

  • 89% sisältömarkkinoijista räätälöi sisältöjä vähintään yhdellä tavalla. Yleisimmät versioinnin perusteet ovat 1) asiakkaiden mieltymisten mukaan, 2) tuotteiden ominaisuuksien mukaan ja 3) asiakkaiden ostoprosessin mukaan

  • Suurimpina haasteina vastaajat näkevät 1) aikapulan, 2) resurssien puutteetn ja 3) kyvyn tuottaa mielenkiintoisia sisältöjä.

Kyselytutkimuksen tausta:
Suunnittelutoimisto Kubo Oy kysyi helmi-maaliskuussa 2014 miten suomalaisissa yrityksissä käytetään sisältömarkkinointia. Kyselytutkimukseen vastasi 200 yrityksen markkinointiviestinnästä päättävää ihmistä. Vastaajista 38% oli yrityksen ylimpään johtoon kuuluvia, 16% yrittäjiä, 20% päälliköitä ja 26% asiantuntijoita. Kysely tehtiin sähköpostitse ja verkossa.

Sisältömarkkinoinnin määritelmä:
”Content marketing is a marketing technique of creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and acquire a clearly defined audience – with the objective of driving profitable customer action.” (Lähde: Content Marketing Institute).

Lisätietoja tutkimuksesta:
Jarmo Hovinen +358 50 052 0981
Suunnittelutoimisto Kubo Oy on vuonna 2013 perustettu suunnittelutoimisto, joka auttaa yrityksiä parantamaan omaan liiketoimintaansa sisältöjen ja tarinoiden keinoin. Koska tarinat myyvät tuotteita paremmin, oikea sisältö oikeassa paikassa tarkoittaa parempaa kommunikaatiota. Tuloksena on menestyvämpi yritys.