”Suomalaiset yritykset eivät mielestäni esiinny kovin kiinnostavasti verkossa”. Tätä mieltä oli eräs uusmaalainen tutkimusvastaaja, mutta samoin ajattelee useampi kuin joka kolmas 15-65-vuotias suomalainen.

Taloustutkimuksen ja Vapa Median toteuttamasta sisältömarkkinoinnin tutkimuksesta käy myös ilmi, että kuluttajien mielestä vain viidennes suomalaisista yrityksistä tuottaa yleisesti ottaen kiinnostavaa sisältöä verkkoon. Yritysten kaupallisilla verkkosisällöillä onkin selvästi näytön paikka nyt, kun yksisuuntaisen push-markkinoinnin aiemmin leveä tie on väistämättä kaventunut poluksi, joka lähinnä täydentää markkinoinnin kokonaispakettia.

Mitä yritysten sitten pitäisi tehdä saadakseen sisältönsä lentoon? Selvää on, että sisältömarkkinointi ei toimi, jos se on päälle liimattua – sen sijaan sisältöstrategian pitää perustua asiakkaiden tarpeiden ja omien kohderyhmien aitoon tuntemukseen. Faktatieto antaa vahvan pohjan sisältöä tuottavan tai sitä suunnittelevan tiimin osaamiselle.

Sisältömarkkinoinnin suomalainen perustutkimus luo erinomaisen pohjan kuluttajien kuulemiselle ja auttaa ymmärtämään suuren yleisön yrityssisältöihin kohdistamia odotuksia. Alkusyksystä julkaistu, ajankohtainen tutkimus tarjoaa paljon konkreettista tietoa suunnittelutyön tueksi. Mukana ovat esimerkiksi some-kanavien ja mediakäytön sekä eri sisältöformaattien käytön ajantasaiset luvut. Lisäksi yli 1500 kuluttajan haastatteluun pohjautuva tutkimus on tuottanut mm. vinkkejä siitä, kuinka osallistumiseen taipuvaiset kuluttajat saadaan sitoutettua yrityssisältöjen aktiivisiksi käyttäjiksi.

Lisätietoja ja yhteydenotot tutkimuksesta Taloustutkimuksesta