Suomella on todennäköisesti maailman osaavin ja kokenein työvoima. Tutkimukset osoittavat, että työntekijöillä on paljon ideoita, joilla tuottavuutta voidaan parantaa. Meillä on kuitenkin pirullinen ongelma (wicked problem), joka estää työntekijöiden osaamisen täysimääräisen hyödyntämisen ja jonka vuoksi me menetämme kilpailuetuamme maailmalla.

Kansainvälisesti tarkasteltuna työaika Suomessa on erittäin lyhyt. Kun tämä yhdistetään korkeisiin henkilöstökuluihin, niin ei ole yllätys, että työpaikoilla on krooninen resurssivaje. Se näkyy kiireenä ja työpaineina, jotka syövät työhyvinvointia ja aiheuttavat sähläystä. Paras tapa vähentää kiirettä ja stressiä olisi turhan sähläyksen poistaminen. Oman toiminnan kehittämiseen ei kuitenkaan näytä olevan aikaa, koska kallisarvoinen ja niukka työaika on varattu työsuorituksen tekemiseen.

Lue koko artikkeli: Suomella on osaamislähtöinen kilpailuetu

 

 

Tämän tiedon välitti MARK kumppani Markkinointi-instituutti.

www.markinst.fi