Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotukset laskivat selvästi alkuvuodesta. Myös investoinnit kääntyivät laskuun. Pk-yritykset pitävät kuitenkin kiinni henkilöstöstään ja haluavat kasvaa.

Pk-yritysten suhdanneodotuksia seuraavalle 12 kuukaudelle kuvaava saldoluku on nyt + 8. Keväällä se oli + 16. Hyvinä aikoina luku on yli 30. Talouden heikot näkymät ovat romahduttaneet myös investointihalut takaisin laskuun kevään pienen myönteisen signaalin jälkeen.

Tiedot käyvät ilmi 9. syyskuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2014 Pk-yritysbarometri perustuu yli 5 800 pk-yrityksen vastauksiin. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

Työpaikat säilyvät, mutta kannattavuus on laskussa
Pienet yritykset sinnittelevät heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstöstään. Henkilöstöodotusten saldoluku + 6 on melko matala, mutta silti positiivinen ja aivan sama kuin vuotta aiemmin. Lähes 75 prosenttia pk-yrityksistä aikoo edelleen säilyttää nykyisen henkilömääränsä.

Vastuullinen työpaikkojen säilyttäminen näkyy selvästi pk-yritysten kannattavuusodotuksissa. Saldoluku aleni alkuvuodesta 11 yksiköllä lukemaan + 6. Suurin lasku tapahtui kaupassa, jonka saldoluku aleni peräti 14 yksikköä ja oli ainoana toimialana negatiivinen.

Kasvuhakuisuus on säilynyt
Talouden pitkittyneestä heikkoudesta huolimatta lähes joka kymmenes pk-yritys ilmoittaa edelleen olevansa voimakkaasti kasvuhakuinen ja 37 prosenttia kasvaa mahdollisuuksiensa mukaan. Kasvuhalukkuus on selvästi korkeampi kuin finanssikriisin aikaan vuonna 2009. Pk-yrityksissä on paljon kasvumahdollisuuksia.

Lue koko Pk-yritysbarometri

Lisätietoja: Ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952, petri.malinen@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 116 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yli puoli miljoonaa henkilöä. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 54 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi