MARK:in syyskokouksessa päätettiin ensi vuoden toimintaan liittyvistä asioista. Puheenjohtajana kokouksessa oli asianajaja Markku Varhela.

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2016 toimintasuunnittelman ja tulo- ja menoarvion.Vuosikokous päätti, että jäsenmaksut pysyvät tämän vuoden tasolla. Henkilöjäsenmaksu on 145 €. Opiskelijoiden, eläkeläisten ja työttömien jäsenmaksu on 73 €. Yhteisöjäsenmaksu on 1.200 €.

MARK hallitus 2016

MARK hallituksesta ovat erovuorossa nykyinen Jaakko Aspara ja Jaana Vuori. Uudelle kolmivuotiskaudelle 2016-2018 valittiin hallitustyötä jatkamaan Jaakko Aspara. Uutena jäsenenä hallitustyöskentelyn aloittaa toiminnanjohtaja Carita Harju, Sauna From Finland.

Hallituksessa jatkavat nykyinen puheenjohtaja Kimmo Tolonen sekä jäsenet Rami Meling, Hans Björkendahl ja Toni Berkowits.