Strategista markkinointia voisi verrata lepakkoon. Sitä ei juurikaan kohtaa luonnossa. Sitä on toki löydettävissä, kun osaa etsiä ja on kykyä nähdä. Professori Pekka Mattila totesi M&M:n (1/2017) pääjutussa, että ”strateginen markkinointi odottaa vielä läpimurtoaan”.

Voit lukea jutun tästä: www.marmai.fi/lehti/lapimurto-on-viela-tekematta-6614525

Markkinointi, sen asema ja rooli on ollut tapetilla viimeisen vuoden aikana. Anne Korkiakoski on Siksi markkinointia –hankkeen nimissä kiertänyt turuilla ja toreilla puhumassa ja valistamassa markkinoinnin merkityksestä ja roolista, aina eduskuntaa myöten. B2B-sektorilla aiemmin hapatuksena pidetystä brändistä on tullut hovikelpoinen. Sisältömarkkinoinnin kysyntä on edelleen kasvukäyrällä.

Valtaosa näkemästämme ja tekemästämme markkinoinnista on taktista. Eroa taktisen ja strategisen välillä on vaikea hahmottaa. Strategiseen markkinointiin on vaikea luoda merkitystä sekä konkreettista ja käytäntöön siirtävää sisältöä.

– Ei ole ymmärretty, että strateginen markkinointi on paljon funktiota isompi ja syvällisempi asia. Tapa katsoa koko organisaation toimintalogiikkaa, Mattila pohtii artikkelissa.

Strateginen markkinointi on usein latenttia, piilossa olevaa osaamista. Hyviä esimerkkejä strategisesta markkinointiosaamisesta toki löytyy kotikulmiltakin. Finlayson, Kotipizza, Fredman Group, Aalto University Executive Education, Hasan & Partners ovat kaikki tehneet merkittävän muutoksen toiminnassaan: kukin omalla tavallaan, toimialan suomilla mahdollisuuksilla sekä omien lähtökohtiensa pohjalta.

Mainittuja esimerkkejä ei välttämättä nähdä strategisena markkinointina, vaan liiketoiminnan kehittämisenä. Siksi olisikin tärkeää nähdä ja ymmärtää, mitä on se vaadittava osaaminen, jotta muutokset on kyetty tekemään ja viemään läpi organisaation. Strateginen markkinointi ei ole funktion osaamista, vaan markkinalähtöiseen ajatteluun perustuvaa erikoisosaamista.

Professori Philip Kotler on ilmaissut saman näin:
Marketing is not the art of finding clever ways to dispose of what you make. It is the art of creating genuine customer value.

Käytännön tasolla strateginen markkinointiosaaminen on arvon löytämistä, arvon tuottamista ja arvon viestimistä – ja edelleen arvon lunastamista. Ja kuten Kotler viittaa, se on myös luovuutta vaativaa osaamista.

Läpäisee koko organisaation

Onnistuneesti loppuun saatetun strategisen markkinointihankkeen lopputuloksena syntyy merkittävää osaamista, joka on omaehtoista ja -äänistä, kohderyhmilleen relevanttia ja puhuttelevaa. Tuotteena/palveluna se on vaikeasti kopioitavissa. Aivan kuten Muumit, Eppu Normaali tai Helene Schjerbeck, mikäli lopputulosta halutaan kuvata analogioiden kautta. Siinä missä taktinen markkinointi on myynnin ja markkinoinnin rajapinnassa tapahtuvaa toimintaa, strateginen läpäisee koko organisaation.

Mikä sitten on perusedellytys strategisen markkinoinnin käytäntöön viemiselle? Ainakin se, että päätökset toiminnan kehittämisestä tehdään ylimmässä johdossa: hallituksessa ja omistajien piirissä. Mikäli isoa loikkaa ei hedelmöitetä ylimmällä tasolla, kyse on ”vain” operatiivisesta toiminnasta.

Kirjoittaja Markku Vierula, MBA, MTi on yrittäjä, konsultti, ravistelija ja tietokirjailija. Markkinoinnin, myynnin ja viestinnän integraation asiantuntija vailla vertaa, erityisesti kun yhteispeli viedään organisaatioiden arkeen. Vierula on kirjoittanut teoksen Suuri Integraatiokirja, markkinointi, myynti ja viestintä, joka on saavuttanut aseman yliopistojen ja korkeakoulujen oppi- ja kurssikirjana. Työn alla on kolmas, kansainvälisille markkinoille suunnattu teos. www.vierula.com