Pk-yritysten näkemys lähiajan suhdannekehityksestä on vahvistunut. Talouden aallonpohja näyttäisi olevan ohitettu ja talous on kääntynyt kasvuun. Jo viime syksynä näkynyt toiveikkuus on voimistunut ja konkretisoitunut. Nyt pk-yrityksistä
32 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 16 prosenttia pelkää niiden edelleen heikkenevän. Edellisessä barometrissa parempia suhdanteita ennakoivia pk-yrityksiä oli neljä prosenttiyksikköä vähemmän.

Vaikka talouden piristyminen ei vielä näy suuressä määrin niiden pk-yritysten määrässä, joilla on tarvetta työllistää, kaikilla päätoimialoilla uskotaan kuitenkin siihen, että työvoiman määrää
voidaan hieman jopa lisätä. Tämän lisäksi pk-yritykset pitävät haasteista huolimatta edelleen kiinni henkilöstöstään.

Tiedot käyvät ilmi 16. helmikuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Se perustuu yli 6000 pk-yrityksen vastauksiin. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

Pk-yritysbarometrin koko julkaisuaineiston löydät sähköisenä tästä >>>

Lisätietoja: ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät
050 434 5952
petri.malinen@yrittajat.fi