Marjo Lamminaho, esimies- ja työyhteisövalmentaja

Sytyn erilaisista ihmisistä ja kohtaamisista. Nautin onnistumisen hetkistä, hyvästä tekemisen ja aikaansaamisen fiiliksestä. Minulla on pitkä kokemus esimiestyöstä sekä asiakaspalvelun toiminnan ja laadun kehittämisestä Contact Center ympäristössä.

Aito halu oppia ja kehittyä

Esimiestyö osoitti sen, että sillä miten kohtaan ihmiset ON väliä, kun porukalla pitää yltää erilaisiin tavoitteisiin, uskoa välillä mahdottomaan, taiteilla erilaisten muuttuvien tilanteiden välillä ja tulla toimeen muiden kanssa. En todellakaan voi sanoa, että olisin syntynyt hyväksi esimieheksi tai vuorovaikutustaituriksi, sillä olen mokannut esimiehenä lukuisia kertoja ja jotkut tosi törpöt tilanteet kirvelevät mielessäni edelleen. Onnekseni saimme esimiehinä koko ajan valmennusta, koulutusta ja tukea työssämme, ja se auttoi kehittymään ja kasvamaan. Sanotaan, että työ tekijäänsä opettaa ja uskonkin sen pitävän paikkansa, jos itsellä on aito halu oppia ja kehittyä. Sitä minulla on aina ollut.

Uskon, että se, mitä näemme toisessa ihmisessä, on valinta.

Päätin opiskella valmentajaksi, sillä oppimisen myötä vahvistui halu syventää esimieskokemustani valmennustaidoilla ja päästä vaikuttamaan erilaisiin työyhteisöihin. Erilaisia valmennuskoulutuksia onkin jo paljon takana ja matka jatkuu. Nyt voin toimia unelma-ammatissani, koska olen voinut yhdistää nämä kaksi asiaa!

Onnistumisen taustalla arvostus ja luottamus

Uskon, että se, mitä näemme toisessa ihmisessä, on valinta. Voimme nähdä puutteet tai vahvuudet. Voimme nähdä rajoitteet tai mahdollisuudet. Voimme lannistaa tai kannustaa.

Se, että valitsee oikein, on mielestäni erityisen tärkeää työpaikoilla. Silloin kun valitsee nähdä työporukan potentiaalin, jokaisen vahvuudet, rohkaisee menemään omia unelmia ja tavoitteita kohti, kannustaa löytämään työstä itsellesi merkitykselliset asiat tai huomaamaan vaikkapa sen, että tavoitteet ovat jossain muualla ja kannustaa uusia asioita kohti, tehdään ihmeitä.

Kannustavassa työyhteisössä ihmiset puhkeavat kukkaan, luottavat, näkevät enemmän mahdollisuuksia ja haluavat kasvaa siihen mittaan millaisena heidät nähdään. Kun taustalla on arvostus ja luottamus, voidaan keskittyä olennaiseen, yhdessä tekemiseen ja onnistumiseen.

Valmennuksia yksilöille ja ryhmille

Teen valmennuksia erityisesti työyhteisöjen hyvinvoinnin ja esimiestyön parissa. Intohimonani on auttaa esimiehiä ja työyhteisöjä lisäämään itsetuntemusta, yhteistyötä, voimavaroja, erilaisuuden ymmärtämistä ja onnistunutta vuorovaikutusta työpaikoille ja kotiin.

Valmennukseni pohjautuvat positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan.

Yksilö- ja ryhmävalmennukset, workshopit ja luennot:

  • valmentava esimiestyö
  • laadukas asiakaspalvelu
  • itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot – enneagrammi persoonallisuusteoria
  • itsensä johtaminen ja ajanhallinta
  • työhyvinvointi, voimavarat ja jaksaminen
  • haastavat palvelutilanteet
  • Toimiva arki® -itsensä johtamisen valmennus

Valmennukseni pohjautuvat positiiviseen psykologiaan ja ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Valmennuksen tukena ja itsetuntemuksen välineenä käytän enneagrammi -persoonallisuusteoriaa, joka auttaa oivaltamaan paljon uusia asioita itsestä ja muista. Yksilöitä ja työyhteisöjä varten kehitetty Toimiva arki® -itsensä johtamisen valmennuskokonaisuus taas auttaa tekemään parempia valintoja arjessa. Valmennusten ja koulutusten tukena voidaan myös hyödyntää BrainID®-kartoitusta kertomaan aivojen kokonaisvoimavaroista.

Tullaan tutuiksi!

Marjo Lamminaho
MB Master Coach, elämäntaidon valmentaja, Toimiva arki® -kouluttaja, EIF-enneagrammiohjaaja ja NLP Practitioner
valmentaja@marjolamminaho.fi
p. 040 755 2510
www.marjolamminaho.fi
LinkedIn
Facebook
Twitter
Instagram

MARK valmennus 13.1.2020: MIKS MUUT EI TAJUU?!
MARKin jäsenille maksuton valmennus. Itsetuntemus ja erilaisuuden ymmärtäminen lisää mutkattomuutta, hyväksyntää ja ymmärrystä erilaisten ihmisten välille kaikkiin vuorovaikutussuhteisiimme. Valmentajina Marjo Lamminaho ja Sari Hämäläinen. Herätä uteliaisuutesi, kuuntele ja innostu aiheesta podcastilla.