Haluatko hyödyntää Laurea Ammattikorkeakoulun opiskelijoita tekemään markkinointiin liittyvää tutkimustyötä opinnäytteenä?

Laurea tarjoaa opiskelijoilleen taustatuen ja metodit. Aiheet liittyvät Siksi markkinointia –hankkeeseen, eli tavoitteena on kunkin työn kohdalla löytää keinoja tehostaa markkinointia. Opinnäytetöiden tekeminen aloitetaan syyskuun alussa. Aihepiirejä ovat mm:

OSTOPROSESSI JA MARKKINOINTIVIESTINTÄ
Muuttuvan ostoprosessin vaikutus markkinointiviestintään
Ostoprosessimuutokset ja lanseerausmarkkinointi
• Digitaalisuudesta johtuvaa
• Inbound ja outbound, IMC
• Palvelupolku, ostopolku                          

BRÄNDI NÄKÖKULMA
Brändin (tarinan) vahvistaminen sisältömarkkinoinnilla  
Markkinointiviestien testaaminen ja kehittäminen (relevanttius, uskottavuus, kiinnostavuus)

ASIAKASYMMÄRRYS
Asiakasymmärryksen kehittäminen (markkinointipäätösten tueksi) kuten tuote/palvelukehitys, tuotteistaminen / osat                       
Asiakastiedon ja datan hyödyntäminen?
Asiakkaiden suhtautuminen tiettyyn mainontaan/kanavaan, ”mainonnan kuluttaminen”

MARKKINOINTISTRATEGIAN KEHITTÄMINEN
Digimarkkinointi, some

JAKELUKANAVAT                          
Verkkokaupan kehittäminen
Verkkokaupan markkinointiviestinnän kehittäminen, tutkiminen nykytila?
Uuden tuotteen jaklukanavapäätökset

TUOTEKEHITYS / TUOTTEISTAMINEN 
Palvelumuotoilun keinoin / prosessin avulla

Jos asia kiinnostaa, ilmoita aiheesi ja yhteystietosi meille maaliskuun loppuun mennessä osoitteeseen info@mark.fi