Näkemyksiä ja kokemuksia markkinoinnista

MARK Markkinointiryhmän haastattelussa 

Riikka-Maria Lemminki
toimitusjohtaja
Mainostajien Liitto

Taustasi:
Lähes 20-vuoden kokemus markkinoinnin ja myynnin johtamisesta. Aikaisemmat työnantajat ALLU Group, JM Tieto ja viimeisimpänä Alma Media, jossa työskennellyt johtavana konsulttina.

Mitä hyvällä markkinoinnilla voi saavuttaa?
Markkinoinnilla on suora vaikutus yrityksen ja sen tuotteiden tunnettuuteen, jolloin markkinointi-investointien onnistuneisuutta voidaan mitata liikevaihtoon ja yrityksen arvonnousun kautta.

Mikä markkinointialan osaaja/teko on inspiroinut sinua, miksi?
Ihailen niitä toimijoita, jotka ovat investoineet markkinointiin pitkäjänteisesti. Tällainen toimija on mm. Fazer, jolla on rekisteröitynä Suomen vanhin yhä käytössä oleva tavaramerkki ja joka valittiin vuoden 2017 brändin rakentajaksi.

Minkä koet markkinoinnissa haastavaksi?
Markkinoinnin tulosten mittaaminen on ollut haastavaa, koska tulokset eivät aina näy välittömästi. Onneksi nykyaikaiset järjestelmät kuitenkin helpottavat mittaamista.

Jos voisit välttää yhden virheen, mikä se olisi?
Kehittää tuote ja miettiä vasta tuotteen valmistuttua miten tuotetta lähdetään kaupallistamaan. Markkinointi pitää ottaa jo tuotekehitysvaiheessa mukaan, jotta tuotteen markkinoille pääsy onnistuu nopeasti.

Markkinoinnille asetetut tavoitteet yrityksessäsi?
Meille Mainostajien Liitossa markkinointi on keino kertoa olemassa olostamme, saada osallistujia tilaisuuksiimme sekä myydä kirjoja ja koulutuksia. Yhtä tärkeää on myös kertoa jäsenistöllemme mitä kaikkea he saavat vastineeksi jäsenmaksulleen sekä kiinnittää jäsenten huomio uusiin ajankohtaisiin teemoihin.

Entä kuinka tuloksia mitataan?
Mittaamme tuloksia myynnin kautta, mutta myös jäsenmäärän kehityksen kautta, mikä tarkoittaa meille uusien ja poistuneiden jäsenten määrää sekä jäsentyytyväisyyttä.

Mittaamme markkinoinnin onnistumista
Tunnettuuden sekä liikevaihdon kehityksen kautta.

Markkinoinnin tulevaisuuden näkymät/kehitys?
Tulemme ottamaan käyttöömme uusia viestintäkanavia ja kehitämme omaa mediaamme eli Mainostaja-lehteä vahvemmaksi. Lisäksi meidän pitää ottaa jokainen asiakaskohtaaminen paremmin haltuun ja konseptoida niiden läpivieminen. Jäsenyyskokemuksen- ja tyytyväisyyden kehittäminen on meidän iso kehityskohteemme.

Miten kasvattaa Suomessa markkinoinnin arvostusta?
Markkinoinnin arvostuksen eteen pitää kaikkien alan toimijoiden tehdä yhdessä töitä. Meidän pitää opastaa ja kouluttaa markkinoinnin parissa työskenteleviä henkilöitä keskustelemaan yritysjohdon kanssa sekä tarjota konkreettisia työkaluja tähän työhön. Mitä enemmän saamme yrityksen johtoryhmiin markkinointiosaajia, sitä enemmän kasvaa myös markkinoinnin arvostus. Tämän työn voi aloittaa vaikka valtion omistamien yritysten johtoryhmistä.

Vinkkisi/teesisi markkinoinnista muille:
Think big! Katso oman yrityksesi, toimialasi, maasi ja tietoisuutesi ulkopuolelle, niin päädyt siniselle merelle.