Designtoimisto Kuudennen Kerroksen ja dosentti Arto O. Salosen toteuttama Tiedostava kuluttaja –tutkimus jakaa suomalaiset kuluttajat kahdeksaan ryhmään suhteessa heidän vastuullisiin valintamotiiveihinsa.

Ryhmät on lueteltu tässä, perässä ryhmän prosentuaalinen osuus kaikista kuluttajista.

  1. Unelmoija valitsee tunteella, 11%
  2. Sivullinen tyytyy vähään ja noudattaa normeja, 19%
  3. Huolenpitäjä ajattelee perheen ja yhteisön parasta, 24%
  4. Kunnianhimoista ajaa halu menestyä, 14%
  5. Itsevaltias haluaa erottua massasta, 4%
  6. Tinkimätön vaatii laatua ja estetiikkaa, 9%
  7. Vakaumukselliselle vastuullisuus on ykköskriteeri, 14%
  8. Utelias janoaa faktoja ja uutuuksia, 5%

Näistä ryhmistä huolenpitäjät ja sivulliset ovat muutosherkkiä ja edustavat myös muutosvoimaa, jota markkinoijan on syytä ymmärtää ja kunnioittaa. Ensin mainitut ryhmät vaativat tuotekehityksen kautta syntynyttä syvempää lisäarvoa suhteessa vastuullisuuteen. Loppupään ryhmille riittää enemmänkin se, että tuote on leimautunut edustamaan ryhmän painottamia arvoja.

Tutkimuksen tekijät kertovat, että vastuullisuus ja kaupallisuus eivät ole toisiaan poissulkevia vastakkaisia arvoja. Markkinoijan pitää ymmärtää kuluttajien motiivit ja arvot pystyäkseen luomaan kestävää taloudellista kasvua.