SUOMEN SUURIMMAT MARKKINOIJAT MÄÄRITTÄMÄSSÄ TULEVAISUUDEN MARKKINOINTIOSAAMISTA

MARK Suomen Markkinointiliitto ry ja MPS Lifeworks Oy selvittävät yhdessä Suomen suurimpien markkinoijien ja alan toimistojen kanssa, millaisia kompetensseja markkinoinnissa lähitulevaisuudessa tarvitaan. Mukana ovat Marimekon, Veikkauksen, Alkon, Hartwallin, Nordean, SOK:n, Wärtsilän, Telian, Keskon, Finnairin, Terveystalon ja Next Gamesin kaupallistamisesta, asiakaskokemuksesta ja brändistä vastaavat ammattilaiset.

Toimistoja edustavat Anssi Järvinen / Superson, Annukka Puttonen / McCann, Sanna Halttunen-Välimaa / Quru, Pasi Brusi / FutureLab, Tarja Lähdemäki / Balentor, Jarkko Konttinen / Miltton, Kaisa Alapartanen / Someco, Tuomas Paananen / Aamupartners, Sari Mikkonen-Mannila / A-lehdet, Sanna Kolamo / BobTheRobot, Marika Siniaalto / Grapevine ja Heli Holttinen / Oppobot.

Markkinoinnin tulevaisuuden kompetenssit -työpajan tarkoituksena on syventää markkinoinnin kokonaisvaltaista ymmärrystä ja nostaa esiin ne taidot, joilla on eniten merkitystä yrityksen menestymisen kannalta. Tavoitteena on auttaa niin alan työntekijöitä kuin työnantajia, oppilaitoksia sekä muita alan liittoja ja kumppaneita kehittämään toimintaansa vastaamaan näihin markkinoinnin tulevaisuuden tarpeisiin.

– Keskustelen päivittäin alan ihmisten kanssa siitä, mitä markkinointi on. Jotta markkinointia voi hyödyntää strategisella tasolla, pitää se ymmärtää laajemmin kuin pelkkänä mainontana. Markkinoinnin foorumeita, tapahtumia, koulutusta ja sisältöjä on valtavasti tarjolla ja silti vahva viesti on, että osaamista puuttuu. Koska tehtävämme on nostaa markkinoinnin ymmärrystä ja arvostusta sekä tehdä alasta houkutteleva valinta tulevaisuuden nuorille lupauksille, vastaamme tähän haasteeseen tuottamalla konkreettista tietoa, valottaa Markkinointiliiton toiminnanjohtaja Sanna Laakkio aihetta.

PITKÄKESTOISTA YHTEISTYÖTÄ
Projekti etenee vaiheittain: ensimmäiseksi kompetensseja ovat määrittämässä markkinoijat, sillä he ohjaavat vahvasti markkinoinnin kokonaiskuvaa. Toisessa vaiheessa markkinoinnin asiantuntija- ja konsulttiyritykset miettivät tulosten pohjalta, miten he sopeuttavat omat palvelunsa tukemaan markkinoijien tulevaisuuden tarpeita. Kolmannessa vaiheessa vaikutetaan osaamisen kehittämiseen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä yksityisten ja yhteiskunnallisten koulutustahojen kautta.

MARKKINOINNIN TULEVAISUUDEN KOMPETENSSIT -TYÖPAJA TI 24.9.2019

LISÄTIEDOT JA HAASTATTELUPYYNNÖT
Sanna Laakkio, toiminnanjohtaja / Markkinointiliitto
puh. 045 110 8811, sanna.laakkio(at)markkinointiliitto.fi