Tietoyhteiskunta ja sen vaikutukset käyttäytymisen muutoksiin on vähentänyt arvovaltaa perinteiseltä, yksisuuntaiselta vaikuttamiselta kohti interaktiivista vuoropuhelua. Muutos vaikuttaa meihin niin yksilön kuin yhteisön jäsenen tasolla. Vuorovaikutus- ja yhteistyötavat ovat jakamassa yksilöitä. Organisaatioiden liiketoimintamallit ja toimintatavat ovat murroksessa.

Toimintatavat hajaantuvat
Olen huomannut, että vaikuttamiskenttä on pirstaloitunut jokaisen omien mieltymysten ja tapojen mukaan. Uuden tietotekniikan myötä käyttöömme on tullut paljon uusia tapoja viestiä. Ihmisiin tutustuminen ei ole koskaan ollut niin helppoa kuin nyt.

Uuden tekniikan vastustaminen perustuu pelkoon muutoksesta. Siihen vaikuttavat omat asenteet ja tietämättömyys, miten verkko on muuttanut viestintää. Muutama vuosikymmen sitten nauroimme Mobiran kännyköille. Ne olivat ensimmäisiä välineitä, jotka muuttivat tapamme viestiä ja vaikuttaa. Nykyisin mobiililaitteiden käyttö on arkipäiväistynyt.

Vaikuttamismekanismit määrittelevät kilpailukykymme
Työelämässä aktiivisesti toimivien jättäytyminen käynnissä olevan viestintäkulttuurimuutoksen ulkopuolelle on riski sekä henkilökohtaisen hyvinvoinnin että ammatillisen kehittymisen ja toimintakyvyn näkökulmasta. Miten kommunikoimme keskenämme niin yksilöinä kuin yhteisön jäseninä, vaikuttaa siihen, miten saamme viestimme perille.

Yhteisöt toimivat edelleen oman toimialan valtavirran tapojen mukaisesti. Voittajia ovat ne, jotka ovat omaksuneet uusia liiketoimintamalleja ja tapoja työskennellä ja vaikuttaa. Dynaamisia yritysmaailman toimijoita ovat muun muassa Solita ja Kone Oyj.

Yhteisöllinen media nopeuttaa muutosta
Menestyminen yhteisöllisessä mediassa edellyttää pelaamista yhteisöllisen median säännöillä. Tavoitteena on luoda suhteita, jotka vaikuttavat myös myyntiin ja liiketoimintaan. Verkkoviestinnän muutosta ymmärtääkseen ylin johto tarvitsee tietoa ja kokemuksia yhteisöllisen median käytöstä. Yhteisöllisen median hyödyntäminen liiketoiminnassa kertoo, että valitsemaani tietoa halutaan tuoreena omalta kanavaltani aina kun itse haluaa.

Yhteisöllisessä mediassa ei ole hierarkioita, kuka tahansa voi aloittaa keskustelun. Yhtenä esimerkkinä on huomiota saanut Mika D. Rubanovitschin perustama Pelastetaan Stocka – Facebook-keskusteluryhmä. Stockmann muutti tapansa ja perusti oman Asiantuntija-ryhmän keskustellakseen asiakkaittensa kanssa. Luota siis itseesi ja antaudu keskusteluun. Sinäkin voit vaikuttaa.

 

Kati Saario
MARK Digitaalisen markkinoinnin ryhmän johtokunnan jäsen