Uusi työkalu auttaa ympäristöystävällisten ratkaisujen markkinoinnissa. Kanadalaisen huippuasiantuntijan, professori Katherine Whiten kehittämä SHIFT-malli sparraa yrityksiä ja yhteiskunnallisia markkinoijia ymmärtämään asiakkaitaan ja löytämään parhaat tavat viestiä kuluttajille. Sitra on julkaissut työkalun ja sitä taustoittavan raportin 24.5.2018.

SHIFT-markkinointimalli on työkalu, joka auttaa kuluttajaviestinnän analyysissä ja pohdinnassa. Se antaa yrityksille ja uusien ratkaisujen markkinoijille keinoja ymmärtää paremmin potentiaalisten asiakkaidensa kulutusvalintoihin vaikuttavia esteitä sekä viestiä kuluttajille oman tuotteensa tai palvelunsa tuomasta lisäarvosta.

”Vihreät valinnat eivät aina ole helppoja. Kuluttajina voimme kaivata lisää tietoa vaihtoehdoista, tai ehkä emme halua näyttää viherpiipertäjiltä, pelkäämme uuden palvelun laatua tai tahdonvoimamme on vajavainen rikkomaan aiempia, huonoja tapoja. SHIFT-malli auttaa markkinoijaa näiden haasteiden selättämisessä”, sanoo Sitran johtava asiantuntija Matti Aistrich.

Markkinointimalli tiivistää kuluttajatutkimuksen löydökset viiteen keskeiseen näkökulmaan, joita tarkastelemalla yritys voi oivaltaa kuluttajan valintojen taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä sopivia viestintäkulmia.

Malli avaa kulutusvalintoihin liittyvää sosiaalista vaikuttavuutta (Social influence), tapojen muodostumista (Habit formation), kuluttajan omakuvaa (Individual self), tunteiden ja tiedon prosessointia (Feelings and cognition) sekä konkreettisia keinoja viestiä tuotteen tai palvelun ominaisuuksista (Tangibility). Markkinointimallin nimi ”SHIFT” tulee näitä näkökulmia kuvaavista englanninkielisistä käsitteistä.

”SHIFT-malliin tiivistetyt viisi avainperiaatetta kertovat parhaat tavat vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen sen muuttamiseksi kestäväksi. Monet aikamme suurista haasteista liittyvät kulutuspäätöksiimme: miten, mitä, miksi ja kuinka paljon kulutamme”, kertoo mallin kehittänyt University of British Columbian professori Katherine White.

”Malli on kehitetty, koska kestävään käyttäytymiseen kannustaminen on haastavaa. Tutkijat havaitsevat usein, että kuluttajien asenteiden ja käyttäytymisen välillä on kuilu: kuluttajat sanovat kantavansa huolta kestävyydestä, mutta käytännön toimet eivät aina vastaa näitä huolia”, White jatkaa.

Mallin on kehittänyt Sitran tilauksesta kanadalainen University of British Columbian markkinoinnin ja käyttäytymistieteen professori Katherine White yhdessä tohtoriopiskelijansa Rishad Habibin kanssa. SHIFT-mallin pohjana on laaja, yli 350 tieteellistä artikkelia kattava katsaus siihen, mitä kuluttajatutkimus aidosti tietää kestävästä kuluttamisesta.

SHIFT-malliin kuuluu sekä käytännönläheinen työkirja, jolla pääsee liikkeelle välittömästi, että sitä tukeva laaja raportti, joka esittelee mallin eri osa-alueet tarkasti.

”Sitra haluaa tarjota organisaatioille työkalun, jota käyttämällä ne voivat auttaa kuluttajia elämään kestävämpää arkea. Sitran Kestävä arki -projekti innostaa suomalaisia tekemään kestäviä valintoja arjessa sekä auttaa yrityksiä kehittämään kilpailukykyisiä kestävän arjen tuotteita ja palveluita”, sanoo Matti Aistrich.

”Työkirja kiteyttää hienosti keskeiset kuluttajatutkimuksen käsitteet ja antaa selkeän prosessikaavion siitä, kuinka edetä. Tämä vaatii yritykseltä selkeää näkemystä ja ymmärrystä asiakkaistaan. Tarvitaan tutkittua tietoa eikä vain mutua”, sanoo työkirjaa kommentoinut Vaasan yliopiston dekaani Pirjo Laaksonen.

Työkirjaa on yritysnäkökulmasta sparrannut muun muassa Fiskars-konsernin kuluttajakokemuksista vastaava Head of Consumer Excellence Satu Kalliokulju. ”Kuluttajatutkimuksen syväluotaus käytännön näkökulmasta on hyvä aihe, ja SHIFT-mallilla on suuri vaikutusmahdollisuus. Sen käyttö vaatii rikasta ymmärrystä omista asiakkaista”, Kalliokulju sanoo.

Lisätietoja:
SHIFT-raportti (SHIFT – A review and framework for encouraging sustainable consumer behavior, pdf) on ladattavissa osoitteesta www.sitra.fi/julkaisut/shift

SHIFT-työkirja (SHIFT – Sustainable consumer behaviour change workbook, pdf) on ladattavissa osoitteesta www.sitra.fi/julkaisut/shift-workbook