Viime tiistain (10.5.) digiaamussa esiteltiin Googlen ja Saranen Consultingin rekrytointiohjelma, joka tarjoaa niin työnantajalle kuin työnhakijallekin erinomaisen täsmäkoulutuksen ja sitä kautta mahdollisuuden rekrytointiin.

Digital Excellence Academy in collaboration with Googledigitaalisen myynnin ja markkinoinnin rekrytointiohjelma

Rekrytointiohjelmassa osallistujat työskentelevät yrityksissä käytännön työtehtävissä 6 kuukauden ajan. Työpaikalla työskentelyn lisäksi he saavat 17 päivän digitalisaatiokoulutuksen. Ohjelmassa käydään läpi digitalisaation vaikutukset markkinointiin ja yritysten liiketoimintaan laajemminkin. Ohjelman kautta on mahdollista löytää uusia myynnin-, markkinoinnin ja teknologioiden osaajia koulutussuhteiden kautta.

Googlen Jonna Toikka kertoi, kuinka Google muutama vuosi sitten havahtui siihen, että jatkuvasti kehittyviin digipalveluihin ei saada kouluista tarpeeksi osaajia ja toisaalta markkinoinnin ammattilaistenkin joukossa on haastavaa saada juuri oikeanlaista, työllistymiseen johtavaa koulutusta. Siksi koulutusohjelma aloitettiin Saranen Consultingin kautta. Koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa vahva ymmärrys digitalisaation vaikutuksista yritysten liiketoimintaan niin organisaation sisäisten toimintojen kuin koko ekosysteemin näkökannalta. Kaikki markkinointi tähtää siihen, kuinka lisätään myyntiä ja rakennetaan asiakkuuksia digikanavissa. Lisäksi paneudutaan siihen, miten asiakkaat käyttäytyvät verkossa, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää asiakkuuksien syventämisessä sekä mikä merkitys datan ja analytiikan hyödyntämisessä on päätöksenteossa sekä liiketoiminnan kehittämisessä.

Liiketoiminnan digitalisaatio ja online-markkinointi

Koulutuksissa käydään läpi laaja-alainen katsaus digitalisaation vaikutuksista liiketoimintaan, myyntiin sekä markkinointiin. Lisäksi koulutuksessa esitellään työkaluja sekä käytännön caseja, mistä oppii, kuinka edelläkävijäyritykset ovat pystyneet kasvattamaan liiketoimintaansa digikanavia hyödyntämällä. Kouluttajina toimivat parasta suomalaista digiosaamista omaavat asiantuntijat. Koulutusohjelma on jo johtanut lähes 250 digiammattilaisen tuottamisen yli 200 eri yritykseen. Tämä on todella mielenkiintoinen ja pieniriskinen tapa saada juuri oikeaa osaamista yritykselle, tai päivittää yrityksen omaa henkilöstön osaamista.

Lisätiedot: www.digitalexcellenceacademy.fi