MARK valitsi uuden toiminnanjohtajan, auttaa valmentamaan markkinoinnin ammattilaisia yritysten kasvun vauhdittajina

Markkinoinnin ammattilaisten yhteisö MARK Suomen Markkinointiliitto on valinnut uuden toiminnanjohtajan. Toiminnanjohtajana lokakuun alussa aloittava Sanna Laakkio, 39, on toiminut markkinoinnin, myyntikanavien, asiakaspalvelun ja HR:n tehtävissä useilla toimialoilla.

MARK kertoi kesällä muuttavansa toimintansa painopistettä entistä enemmän alan tuoreimpien ilmiöiden, työkalujen ja tutkitun tiedon kokoamiseen ja jalostamiseen jäsentensä käyttöön.

Toiminnanjohtajana Laakkio haluaa kasvattaa lisäksi MARKin roolia markkinoinnin parissa työskentelevien ihmisten valmentajana ja siten myös edistää markkinoinnin roolia yritysten kasvun ajurina.
”Koen, että olen nyt yhden unelman toteutumisen äärellä. Haluan aidosti auttaa muita onnistumaan, se on minua ajanut jo vuosia eteenpäin työelämässä. Oma etu sivuun ja yhteinen onnistuminen keskiöön niin syntyy hienoja asioita.”

“MARKin tulee jatkossa valmentaa, tukea ja auttaa yksilöitä onnistumaan. Jäsenistön ja kentän viestien kuunteleminen, aktiivinen kysyminen ja avoimella mielellä viestien vastaanottaminen ovat avainasemassa. Tarpeet ovat luonnollisesti todella erilaisia. Minun tehtäväni on löytää ratkaisut, miten haasteet selätetään mahdollisimman kustannustehokkaasti ja skaalautuvasti, oli kyse uuden oppimisesta tai uusien ideoiden löytymisestä. Tärkeää on löytää tavat palvella markkinoinnin tekijöitä valtakunnallisesti”, sanoo Laakkio.

”Haluamme tarjota jäsenille myös inspiraatiota, oppia ja onnistumisia maailmalta. Pelkkä hypetys ei riitä, vaikka se onkin ajoittain ihan tervetullutta. Konkretia ja tarttumapinta omaan työympäristöön on tärkeää, jotta uusi oppi tai idea aiheuttavat myös toimenpiteitä. Myös linkittämällä markkinoinnin eri osa-alueiden osaajia ja lisäämällä ymmärrystä markkinoinnin, myynnin, IT:n ja johdon välillä saavutamme parempia tuloksia. Kun ymmärrys, usko ja positiivinen vire on yhdessä löydetty, tuloksetkin alkavat kehittyä haluttuun suuntaan”, sanoo Laakkio.

Laakkio haluaa myös edelleen kehittää dialogia sekä MARKin ja sen jäsenten, että muiden markkinoinnin foorumien välillä. Myös markkinoinnin opiskelijoilta olisi paljon ammennettavaa ja konkareilla heille paljon annettavaa. Lisäksi MARKin jäsenistä koostuvissa ryhmissä olevaa asiantuntemusta ja näkemystä markkinoinnin eri osa-alueista tulee kuunnella herkällä korvalla ja hyödyntää koko jäsenistön hyväksi mahdollisimman tehokkaasti. Uusien ryhmien tarve arvioidaan kentän tarpeen pohjalta.

“Suomessa on useita tahoja, joiden kanssa MARK jakaa saman mission paremmasta markkinoinnista ja markkinoinnin arvostamisesta. Tiiviillä yhteistyöllä meidän on mahdollista nostaa markkinoinnin merkitystä ja arvostusta kaiken kokoisissa yrityksissä. Yhteistyö on hienolla tasolla ja on ilo päästä jatkamaan sitä omalta osaltani.”

Toiminnanjohtajan hakeminen aloitettiin kesäkuussa. “Paikkaan oli runsaasti erittäin kovatasoisia hakijoita. Hallitus oli yksimielinen päätöksessään, ja olen todella iloinen saadessamme Sannan viemään MARK Suomen Markkinointiliittoa eteenpäin ja ottamaan vastuun entistä paremman, selkeämmän ja nykyaikaisemman strategian kehittämisestä ja toteuttamisesta”, sanoo MARKin hallituksen puheenjohtaja Jonna Toikka.

”MARKin tulee taata markkinoinnin parissa työskentelevän henkilön jatkuva ammatillinen kasvu ja kehitys ja tuottaa palveluita jäsenille, joiden avulla jäsen voi onnistua paremmin työssään markkinoinnin parissa. Tällä tavalla markkinointi voi saada yrityksen tekemisessä ja kasvun ajurina oikean painoarvon ja roolin. Toivon avointa dialogia jäsenistön kanssa, jossa kaikilla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan siihen, mitä MARK on tulevina vuosina. Paljon uusia keloja on jo muistivihkon sivuilla ja niitä syntyy päivittäin lisää. Perusasiat laitetaan kuitenkin ensin tarvittavilta osilta kuntoon, jotta saamme jäsenmäärän kasvuun, se on kuitenkin kaiken tekemisen perusta”, Sanna Laakkio summaa.

Lisätietoja 2.10. alkaen
Sanna Laakkio
045 110 8811
sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi

Sanna Laakkio, 39 v.  •  Motto: If there is a will, there is a way.
• Opinnot: Markkinoinnin AMK/Laurea
• Kotipaikka: Espoo
• Perhe: 9 ja 11 v. tytöt
• Harrastukset: Bikram- ja Yin jooga, pitkät kävelylenkit metsässä,
meditointi, kirjoittaminen ja lukeminen, hiihto ja lumilautailu.