MARKin hallituksen jäsen, markkinoinnin professori Jaakko Aspara, nostaa lyhyesti esiin markkinoinnin tieteenalan uusia kansainvälisiä tutkimuksia, joiden tuloksista suomalaisten yritysjohtajien – liiketoimintajohtajien, toimitusjohtajien, rahoitusjohtajien sekä markkinointijohtajien – on hyödyllistä tietää omassa liiketoiminnassaan. 
Tutkimukset on valittu sillä perusteella, että ne osoittavat, miten markkinoinnin strategiat ja käytänteet vaikuttavat yrityksen tai sen brändin myyntiin, tulokseen ja arvoon – taikka esittelevät tietyn uuden markkinointistrategian tai -työkalun.

* The Dynamic Interplay between Recorded Music and Live Concerts: The Role of Piracy, Unbundling and Artist Characteristics

* Sunny, Rainy and Cloudy with a Chance of Mobile Promotion Effectiveness

* Can offline Stores Drice Online Sales?