Aika muuttuu. Valtiontalouden tarkastusvirasto on julkistanut raporttinsa otsikolla: Tuloksellisuustarkastuskertomus: Yritysten investointien edistäminen – Kokonaisarviointi.

Raporttia selatessa pääsemme sivulle 45, jossa sanotaan: ”Markkinointi voi kasvattaa yrityksen kannattavuutta ja kansantalouden tuottavuutta”. Meille markkinoinnin parissa työskenteleville tämä on selvää, mutta ehkäpä kansantaloudessamme asia ei ole vielä niin. On hienoa, että tällaiselta arvostetulta ja vaikutusvaltaiselta taholta käsin viestitetään markkinoinnin merkitystä. Markkinointi on talouden kasvun ajuri, joka pitää ottaa tosissaan.

Raportin sivulla 47 käsitellään markkinoinnin osaamisen edistämistä. Esimerkiksi perusopetuksessa tulisi panostaa enemmän puhe- ja esiintymistaitoihin (vrt. esim. USA). Kun tuotekehitysosaamisemme on maailman kärkiluokkaa, on meidän syytä oppia myös kertomaan siitä ja myymään. Yksi keino edistää markkinoinnin osaamista ja arvostusta on perustaa Markkinoinnin Kehittämiskeskus, Makes. Raportin mukaan luontevaa olisi, että ala itse perustaisi tällaisen keskuksen, jota valtio rahoittaisi. Kuulostaa hyvältä. Samalla myös somessa on herännyt kritiikkiä tätä ajatusta kohtaan. Markkinointi ei ole virkamiestyötä, vaan innovatiivista markkinatalouden itsensä johtamaa toimintaa. Valtion ei pidä tällaiseen ryhtyä, sanotaan. Kyllä, markkinointi on innovatiivista. Valtio ei tähän ryhdykään. Se vain allokoi rahaa toiminnan kehittämiseen. Se ei ole keneltäkään pois. Miksi vastustaa hyvää yritystä tehdä vihdoinkin jotain asialle. Nyt meillä on vain mahdollisuuksia. Niitä en ampuisi alas ennen kuin on edes yritetty. Kyllä Tekesiäkin on kritisoitu byrokraattisuudesta ja jäykkyydestä. Siitä huolimatta tunnen monta yrittäjää, jotka ovat kiitollisia Tekesin antamasta tuesta heidän yrityksensä alkutaipaleella.

Markkinointiala (tähän mennessä MARK, MTL, Mainostajien Liitto ja Medialiitto) ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita Makesin kehittämiseen. Siinä hyvä alku – ja korostan, vasta alku. Se on meistä, alan edustajista, kiinni, millaiseksi mahdollinen Makes muotoutuu. Nyt on hyvä tuoda rakentavia ajatuksia mukaan, eikä vain lonkalta ampua alas jotain uutta ja vierasta.

Raporttiin pääset itse tästä linkistä:
https://www.vtv.fi/files/5565/3_2017_Yritysten_investointien_edistaminen_Kokonaisarviointi.pdf