Vastuullisuus on kuin brändin rakentaminen. Se ei voi olla päälle liimattua. Sen pitää olla sisäänrakennettuna yrityksen koko toimintaan.

Ethica Oy:n Anne Raudaskoski ja Paula Fontell avasivat vastuullisuus-aihetta MARK Aamuteema –tilaisuudessa syyskuun lopussa. Heidän mukaansa yrityksellä on yksi business, yksi strategia ja yksi tarina. On oltava huipputuote/palvelu ja sitten on vastuullisuus. Jälkimmäinen ei siis tarkoita sitä, että jotenkin lipsutaan laadusta.

Vastuullinen toiminta perustuu läpinäkyvyyteen, vilpittömyyteen ja tavoitteellisuuteen. Ei-täydellisyyden periaatetta noudattaen toiminta perustuu siihen, että aina on jotain parannettavaa. Siksi yrityksen on oltava toimivassa vuorovaikutuksessa sen sidosryhmien ja ympäristön kanssa.

Raudaskoski ja Fontell esittelivät kolmitasoisen mallin, jossa alimmalla tasolla on operatiivinen vastuu. Tämä on ns. ”peruskauraa”, ja oletettavasti yleisesti ottaen annettu tekijä missä tahansa liiketoiminnassa. Seuraavalla portaalla ylöspäin kivuttaessa on strateginen vastuullisuus (tietoinen valinta, että vastuullisuus on vahva driving force)  ja ylimpänä vastuullisuus brändin rakentajana. Tässä on huomattava, että se ei salli minkäänlaista huutelua ilman, että toiminta on läpikotaisin rakennettu vastuullisesti. Perustan on oltava sitä, mitä ulospäin luvataan.

Entä, ovatko kuluttajat valmiita maksamaan vastuullisesti rakennetuista brändeistä? Kehitys ja kilpailu varmasti ohjaavat tähän. Ainakin, kun asiaa ajattelee. Sen sijaan alhaisen sidonnaisuuden hankinnoissa hinta saattaa edelleen olla ohjaava tekijä.  Vastuullisuus-näkökulma saattaa tällöin tulla kuvioon mukaan, koska kukaan ei halua leimautua vastuuttomaksi riistomenetelmin tuotetun halpatuotannon myyjäksi. Vai haluaako?

Lauri Sipilä, toimitusjohtaja, MARK