Markkinointi-instituutti teki Henkilöstö ja Esimies 2015 -tapahtumassa kyselytutkimuksen, jossa selvitimme organisaatioiden tärkeimpiä kehityskohteita. Vastauksissa tärkeimmiksi nostettiin vuorovaikutukseen ja viestintään sekä johtamiseen liittyvät haasteet. Kyselyyn vastasi yhteensä 373 henkeä, joista suurin osa toimi HR- tai esimiestehtävissä.

Vuorovaikutus ja viestintä ykkösenä – kuten aina
Vastaajien mielestä tärkeimmät kehitettävät osa-alueet omassa organisaatiossa olivat vuorovaikutus ja viestintä (175 ääntä) sekä henkilöstön osaaminen ja tuottavuus (141 ääntä). Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaksi tärkeintä kuudesta vaihtoehdosta.

HR-osaamisen ja henkilöstöhallinnon koulutusten asiantuntija, Markkinointi-instituutin kehittämispäällikkö Irmeli Kalliosalmi kommentoi tutkimuksen tuloksia.

Viestintä ja vuorovaikutus ovat aina kärjessä, kun kysytään kehitettäviä asioita. Keskeistä niiden kehittämisessä on, että jokainen pysäytetään reflektoimaan, miten itse vuorovaikuttaa ja viestii asioista sekä miten haluaisi, että itselle asioista viestittäisiin. Esimerkiksi DISC-analyysi auttaa ymmärtämään omaa ja muiden vuorovaikutustapaa ja erilaisuutta.

Toiseksi tärkeimpänä vastaajat pitivät henkilöstön osaamisen ja tuottavuuden parantamista. Osaaminen tukee tuottavuuden parantamista mutta ei yksin riitä. Tuottavaan toimintaan tarvitaan tietoa, taitoa, tahtoa ja tunnetta.

On ilahduttavaa, että HR:n perusprosessit ovat yhä useammalla kunnossa. Tämä kertoo siitä, että HR-ammattilaiset voivat lähteä kehittymään Ulrichin nelikentän asteikolla kohti liiketoiminnan strategista kumppanuutta. Lue lisää >>