MARK ja LJK järjestivät yhteistyössä alkuvuodesta koko kevätkauden kestäneen ryhmämentoroinnin, jossa joukko MARKin jäseniä oli LJK:n jäsenmentoreiden mentoroitavana. Keräsimme mentorointipilotin järjestäjien Samu Tolvasen ja Sanna Laakkion sekä pilottiin osallistuneiden MARKin jäsenien ajatuksia kokeilusta.

LJK ry:n hallituksen jäsen Samu Tolvanen uskoo mentoroinnin auttavan ketä tahansa tittelistä ja vastuualueesta riippumatta

Kerro lyhyesti LJK:sta ja omasta roolistasi?
Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry on Elinkeinoelämän keskusliiton vuonna 1960 perustama konsultointialan toimialajärjestö. LJK:n jäseneksi pääseminen vaatii todistettuja tuloksia konsultin työssä ja korkean ammattietiikan osoittamista. Konsulttipalveluita ostavalle taholle LJK:n jäsenyys on tae ammattimaisesta ja laadukkaasta konsultoinnista.

Suomessa LJK ry edustaa konsulttien toimialaa valtionhallinnon ja muiden yhteiskunnallisten yhteisöjen suuntaan ja ulkomaisissa yhteyksissä LJK ry edustaa Suomea konsultointialan kansainvälisissä kattojärjestöissä.

Olen itse yksi viidestä LJK ry:n hallituksen jäsenestä. LJK:n jäsen olen ollut vuodesta 2016 alkaen.

Mistä ajatus ryhmämentorointipilottiin lähti?
Mentorointi ja coaching ovat perinteisesti olleet enemmän johdon ja esimiesten käyttämiä palveluja, mutta kokemukseni mukaan mentoroinnista on apua kenelle tahansa tittelistä ja vastuualueesta riippumatta.

LJK:n jäsenistöstä useat konsultit ovat havainneet asiantuntijaroolissa olevien henkilöiden olevan kasvavissa määrin yksin työssään. Tämä ilmiö on tuttu ylimmän johdon osalta, mutta sen laajenemisesta on tullut kasvavissa määrin havaintoja eri sektoreilta. Kaikkiin kysymyksiin ja tilanteisiin ei aina saa apua oman organisaation sisältä.

Tätä taustaa vasten LJK ja MARK päättivät pilotoida yhteistyötä. LJK:n edustajat toimivat mentoreina MARK:n jäsenille, jotka halusivat kokeilla ryhmämentorointia.

Kerro lyhyesti ryhmämentorointiin valikoiduista teemoista?
Pilottiin sovittiin pidettäväksi viisi yhteistä tapaamista, joista viimeinen on yhteenvetoa pilotista. Varsinaisten tapaamisten aiheina olivat strategia, ihmisten ja itsensä johtaminen sekä myynti ja markkinointi.

Osallistuit pilotin kaikkiin tapaamisiin, minkälaisia havaintoja teit pilotin aikana?
Tapaamiset olivat kestoltaan kaksi tuntia ja osallistujia 8-10 hlöä per kerta. Ryhmädynamiikka toimi erinomaisesti, jokaisella kerralla aika tuntui loppuvan kesken, kun keskusteluaiheet laajenivat eri näkökulmilla.

Vaikka osallistujissa oli laaja kirjo ihmisiä eri tehtävistä ja yrityksistä, yhteisiä haasteita oli yllättävän paljon. Jokaiselle oli selvästi hyötyä käsitellä eri aihealueita ihmisten kanssa, joilla oli kokemusta hyvin erilaisista toimialoista ja toimintatavoista.

Olet kehittämässä LJK:n toimintaa, koetko että tällaiset yhteistyöt vauhdittavat tätä työtä?
Uskon, että kenen tahansa konsultin menestyminen mitataan ainoastaan hänen asiakkaansa menestymisellä. Vastaavasti LJK on onnistunut tehtävässään, jos sen jäseniltä konsulttipalveluita ostavat yritykset menestyvät. Yhteistyö MARKin kaltaisten järjestöjen kanssa on tässä avainasemassa. Yhteistyössä voimme vaikuttaa parhaiden käytäntöjen levittämiseen organisaatiosta toiseen.

Minkälainen tulevaisuus konsultoinnilla ja mentoroinnilla mielestäsi on?
Konsultointi toimialana laajenee jatkuvasti uusilla osa-alueilla ja tämän myötä myös konsultoinnin käyttöaste yrityksessä nousee tasaisesti. Tietoa on saatavilla enemmän ja nopeammin kuin koskaan ja konsultteja tarvitaan yhä enemmän tunnistamaan kansainvälisessä kilpailussa menestymiseksi tarvittavia parhaita käytäntöjä. Näiden käytäntöjen onnistunut läpivienti osaksi yritysten arkea vaatii yritystasolla konsultointia sekä yksilötasolla mentorointia.

MARKin toiminnanjohtaja Sanna Laakkio toivoo yrityksien lisäävän mentoroinnin kaltaista tukea työelämässä

Mikä sai MARKin lähtemään pilotin kumppaniksi?
MARK on tarjonnut aikaisemmin puhtaasti markkinointiin liittyviä tilaisuuksia. Samu LJK:lta ehdotti yhteistyötä ja innostuin ajatuksesta heti. Tämä pilotti antoi mahdollisuuden keskustella asiantuntijoiden ohjaamana luotettavassa ympäristössä avoimesti yleisesti liiketoimintaan ja työelämään liittyvistä asioista, mutta toki myös markkinoinnista.

LJK on perinteinen toimija kuten MARK ja kummallakin on halukkuutta kehittää omaa toimintaa nykyaikaisemmaksi. Tämä oli malliesimerkki 360-oppimisesta. Halusin tarjota tätä mahdollisuutta MARK ryhmien johtokuntalaisille, koska he ovat merkittävässä roolissa MARKin toiminnan mahdollistajina ja toiminnan kehittämisessä. Moni heistä on ollut aktiivisena vaikuttajana MARKissa vuosikausia.

Osallistuit lähes kaikkiin tapaamisiin, minkälaisia havaintoja teit pilotin aikana?
Keskustelimme isoista teemoista: Strategiasta, liiketoimintamalleista, kansainvälistymisestä, johtamisesta niin yrityksen kuin itsensä osalta. Paljon keskustelua käytiin johtamiseen ja työpaikan kulttuurillisiin asioihin liittyen. Ja siihen, miten yhteistyö olisi kaikin tavoin ja kaikilla tasoilla hedelmällistä ilman, että kuormittaa työllä itseään liikaa.

Monipuoliset taustat toivat keskusteluun sävyjä ja kaikki puhuivat todella avoimesti omista haasteistaan ja pohdinnoistaan. Arvostus toisten osaamista ja persoonaa kohtaan oli selvä, keskustelu soljui niin että kaikki saivat tarvittaessa puheenvuoron. Osallistujat silminnähden voimaantuivat ja kertoivat, että sparrailut olivat luoneet heihin lisää uskoa ja rohkeutta viedä puhuttuja asioita myös käytäntöön.

Tapaamiset olivat parituntisia, mutta lähes aina juttua olisi riittänyt vaikka koko päiväksi. LJK:n Samu isännöi tapaamisia erittäin hienosti, esimerkkien kautta saatteli aiheeseen ja toi vankan osaamisen ja kokemuksen liike-elämästä ryhmän käyttöön.

Minkälainen tulevaisuus konsultoinnilla ja mentoroinnilla mielestäsi on?
Tuli olo, että ihmisille pitäisi tarjota enemmän tällaista tukea työelämässä, riippumatta siitä, minkä tason roolissa he työskentelevät. Useinhan konsultit ja korkeamman tason mentorit ovat vain ylimmän johdon herkkua. Valmentaminen tarpeen mukaan lisääntyy siviilielämässä hurjaa vauhtia, toivottavasti sama ilmiö rantautuu pian myös liike-elämään.

Toivon, että yritykset keräisivät itselleen jonkinlaisen neuvonantajapiirin tai vastaavan, josta työntekijät voisivat tarvittaessa saada apua silloin kun sitä työssään akuutisti tarvitsee. Pienemmissä firmoissa hallitukseen tulisi valita ihmiset, joilla on kokemusta, näkemystä ja osaamista eri aloilta, etenkin niiltä, joilla omalla porukalla ei ehkä niinkään ole.

Paras lähtökohta oppimiselle on se, että myöntää ettei osaa, tarvitsee apua ja pyytää apua. Apua on kyllä saatavilla. Oli ongelma mikä hyvänsä.

MARKin jäsenet listasivat pilotin parhaaksi anniksi kattavat keskustelut eri alojen eksperttien kanssa

Ryhmämentorointipilottia lähti testaamaan MARKin jäsenistöstä monipuolinen joukko ihmisiä, joilla oli hyvin vaihtelevat aikaisemmat kokemukset ryhmämentoroinnista tai mentorointipalveluista ylipäätään. Osallistujista muutamat olivat olleet joskus yksilömentoroinnissa, mutta kukaan ei ollut kokeillut ryhmämentorointia. Monet osallistujat olivat myös työskennelleet aiemmin konsulttien kanssa, mutta konsulttien käyttö mentorointipalveluihin tai esimerkiksi ryhmämentoroinnissa oli täysin uutta.

Kysyimme osallistujilta mikä sai lähtemään pilottiin mukaan ja vastaukseksi saimme kuulla, että ryhmämentorointi on kiinnostava uusi kokemus ja mahdollisesti mielekäs uusi tapa palvella jäsenistöä. Monet osallistujat uskoivat ryhmämentoroinnista olevan hyötyä heidän omassa työssään ja toiveissa oli saada uusia ajatuksia ja näkemyksiä.

”Mielestäni tämä oli hyvin konkreettinen etu MARKin jäsenille, jotain sellaista, mistä on varmasti hyötyä kokemuksena, mutta myös oman ajattelun laajentamisen suhteen. Olen aina kiinnostunut uusista tavoista ja konsepteista, ja lähdin mielelläni mukaan tähän.” – Laura Järnefelt, Pernod&Ricard

Osallistujien odotukset olivat korkealla uusien kontaktien luomisen ja ajatuksien vaihdon suhteen. Monet olivat innoissaan, että pääsevät kertomaan kokemuksistaan ja vaihtamaan näkemyksiä eri alojen eksperttien kanssa. Pilotilta odotettiin myös paljon vinkkejä ja kunnon keskustelua markkinoinnin eri näkökulmista.

”Uudet näkemykset ja ajatukset, uusiin ammattitaitoisiin ihmisiin tutustuminen, ideoita omaan työhön, tietoa miten muualla toimitaan.” – Laura Kuusela, Tori.fi

Pilotin parhaaksi asiaksi osallistujat nostivat hyvät kattavat keskustelut, joissa löydettiin paljon yhteisiä haasteita, joita pureksia ja purkaa yhteistuumin. Mieluisaa osallistujien mielestä oli myös huomata kuinka erilaisia haasteet ovat eri aloilla ja erikokoisissa yrityksissä, mikä on hyvä muistutus siitä, ettei kaikkia tilanteita voi hoitaa samalla tavalla. Kiitosta osallistujilta sai myös Ara Hopian vierailu mentorointiryhmässä ja hänen jakamansa opit. Myös ryhmän keskistä tunnelmaa kehuttiin ja osallistujien kanssa oli mukavaa jutella.

”Ryhmässä parasta oli saada kuulla erilaisten ihmisten omia kokemuksia ja oppeja eri teemoista. Ara Hopia oli myös erinomaisen hyvä lisäys ryhmän keskusteluihin.” – Jarna Matinheikki, Nordea

Useimmat pilottiin osallistuneista ovat todenneet, että kokeilun oppeja on tullut hyödynnettyä omassa työelämässä. Ryhmämentorointi antoi keinoja, joilla konkreettisesti jäsentää omaa tahtotilaa siihen, miten haluaa jatkossa tehdä töitä ja edistää omaa uraa. Kaikki osallistujat olivat kiinnostuneita ryhmämentoroinnista myös tulevaisuudessa ainakin silloin tällöin, jos säännöllinen mentorointi ei kiinnostanut. Kaiken kaikkiaan kokeilu oli menestys ja ihmisten tarve sekä kiinnostus ryhmämentoroinnin kaltaiselle palvelulle on selvästi nousussa.

Tutustu LJK:n toimintaan ja palveluihin LJK:n nettisivuilla ja Twitterissä!

Haastattelut on toteuttanut MARKin sisällöntuotannon harjoittelija Hanna Polvinen.