Mitä kuluttajamarkkinoijan ammattitaito on? Jotenkin siihen liittyy varmaankin koulutus, mutta se ei voi olla ainoa autuaaksi tekevä asia. Onhan alalla paljon menestyviä ihmisiä, joilla ei ole markkinoinnin tai esimerkiksi ihmistieteiden formaalia koulutusta. Jotain erityistä kuluttajamarkkinoijien tulee kuitenkin osata. Vai tuleeko?

Arvelisin, että kuluttajamarkkinoinnin ammattilainen eroaa perusinsinööristä tai vaikkapa vasta valmistuneesta historian maisterista siinä, että ymmärtää markkinoinnin kokonaisuuden ja laajemman prosessin, eikä junnaa vain yksittäistä asiaa tai työkalua.

Ammattilaisella saattaa olla myös erityinen, asiakasta ja hänelle tarjottavaa arvoa korostava asenne ja lähestymistapa, ehkä jopa tietynlainen filosofia. Usko markkinointikonseptiin, että asiakkaan tarpeiden tulee ajaa yrityksen toimia.

Keskeistä lienee, että kuluttajamarkkinoijalla on sekä halu että kyky ymmärtää potentiaalista asiakasta. Asiakasymmärrystä voi hakea monilla eri tavoilla: eri tilanteissa ja eri tarkoituksiin. Tämän ymmärryksen on myös vaikutettava käytännön toimiin, erityisesti tuotteen tai palvelun konseptiin, positiointiin ja niiden viestintään. Ilman kunnollista asiakasymmärrystä strategia on näiden osalta hakuammuntaa, jossa toki tuurilla tai nopeita kokeiluita iteroimalla saattaa löytää oikeankin yhdistelmän.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto julkistaa torstaina 24.5.2018 uuden kestävien ratkaisujen markkinointimallin nimeltä SHIFT. Malli on tarkoitettu markkinointiprosessiin siihen vaiheeseen, jossa markkinoija ymmärtää jo asiakastaan ja tarjoomansa arvon, mutta etsii oikeata positiointia sekä keinoja viestiä asiakkaalle. Malli perustuu laajaan kuluttajatutkimuskatsaukseen ja sen esittelee sen luoja, professori Kate White Kanadasta. Tilaisuus on maksuton.

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo, jonka tavoitteena on reilu ja kestävä tulevaisuus – hyvä elämä, jota eletään maapallon kantokyvyn rajoissa. Käytännössä Sitra ennakoi yhteiskunnan muutoksia, selvittää kehitysvaihtoehtoja, tekee kokeiluja, kehittää toimintamalleja ja tuo ihmiset ja organisaatiot yhteen, jotta uudistuminen onnistuu.

Kirjoittaja Matti Aistrich on Sitran johtava asiantuntija suomalaisen liiketoiminnan kehittämisessä. Hän on myynyt ja markkinoinut noin kolmekymmenvuotisen työuransa ja väitellyt markkinoinnin tohtoriksi Harvardista.