Teemat 2020

Asiakasymmärrys

Miten luoda arvoa asiakkaalle ja yritykselle? Asiakkaan valtaistuminen muuttaa markkinointia, mutta liiketoiminnan tavoitteet on pidettävä mielessä. Missä asiakasymmärrystä johdetaan ja miten tietoa hyödynnetään toimistojen kanssa? Miten ymmärrys saataisiin johdolle, jotta markkinointia johdettaisiin yhteiseen suuntaan? Mitä dataa ja teknologiaa tekemisen ja johtamisen tueksi?

Markkinointistrategia

Vanhat 4P:t eivät olekaan enää vanhaa vaan markkinoinnin työläiset ovat alkaneet kaivata niitä tämän kaiken kaaoksen keskellä. Tämä osaaminen on monitieteellistä osaamista, jolla autetaan koko liiketoimintaa onnistumaan. Jos haluat hyödyntää oman ja markkinoinnin koko potentiaalin, pitää nämä perusasiat ymmärtää.

Brändi, kilpailuedun luominen

Kasvuhaluisissa yrityksissä on eniten tarvetta markkinoinnin osaamiselle. Brändin luominen ja ylläpitäminen vaatii systemaattista ja sitoutunutta työtä ja silti muutosvalmiutta tässä ajassa. Etenkin heikkoina talousaikoina ja globaalissa kilpailussa vahva brändi antaa vakautta ja turvaa koko liiketoiminnalle. Yhä enemmän brändi elää vahvasti mukana yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksissa.

Kaupallistaminen, konseptit ja kasvu

Tämä on kansantaloudellisesti merkittävää osaamista! Suomi on pärjännyt jo vuosia innovaatioiden tuottamisessa maailman tilastoissa, mutta kaupallistamisessa tulemme heti Albanian jälkeen sijalla 87. Hienoja innovaatioita ei saada vietyä usein liiketoiminnaksi, koska puuttuu kaupallistamisosaamista. Jos yrityksellä on verkkopresenssi, on se osa kansainvälistä markkinaa. Miten kauppaa voisi olla markkinoinnin keinoin otettavissa muualtakin kuin lähimarkkinasta?

Markkinoinnin rooli ja merkitys liiketoiminnalle

Markkinointi on muuttunut erittäin taktiseksi ja sillä rakennetaan myös taidokkaasti brändiä. Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin raja-aidat kaatuvat rymisten näin aikoina. Pitää olla halu saada tuloksia ja kestää painetta monesta suunnasta. Lisäksi markkinointiosaamista tarvitaan läpi organisaation, jotta asiakasarvon toteutuminen otetaan huomioon kaikissa yrityksen tekemisessä, myös ylimmässä johdossa.

Analyyttinen, kriittinen ajattelu

Miten jalostaa omaa ajattelua, jotta löytää oleellisen valtavista tietoa ja datamassoista? Miten lukea kriittisesti mediaa? Mitä monimutkaisempi maailma, sitä paremmin meidän kaikkien tulee ymmärtää syy-seuraussuhteita. Miten rohkaistua keskusteluun, joka haastaa omia ajattelumalleja?

Asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen johtaminen

Digitaalisessa maailmassa paras kansainvälinen toimija luo odotusarvon kaikille toimijoille, miten pärjätä tässä kilpailussa? Mitän ymmärtää paremmin, miten asiakas liikkuu ekosysteemissä, mikä luo hänelle arvoa mikäkin hetki? Miten luoda yritykselle arvoa kun samaan aikaa voi hukkua kohtaamispisteiden viidakkoon? Mistä tunnistaa kriittiset kohtaamiset eri kanavissa? Fyysisten kohtaamisten merkitys ja rooli? Miten osallistaa koko organisaatio toteuttamaan toivottua asiakaskokemusta?

Markkinoinnin tulosvastuu, toimenpiteistä tuottamiseen

Onko todella tarpeen tehdä niin paljon vai pitäisikö keskittyä johonkin? Leanin markkinoinnin onnistumiseen tarvitaan strateginen pohja, vai tarvitaanko? Miten kommunikoida taktisen tekemisen lisäksi tarvittavaa brändityötä? Miten saada koko organisaatio markkinoinnin tueksi? Miten löytää arvoa tuottamaton tekeminen ja keskittyä oleelliseen? Olisiko vastuullinen markkinointi sitä, että ensi jokainen markkinoinnin työläinen kommunikoisi rehellisesti, jos tehdään hulluja asioita? Mistä löytää rohkeus ja malttia olla juoksematta pikavoittojen perässä? Mistä löytää puolueeton apua ja tuki alustojen, medioiden ja tekniikoiden viidakossa? Mikä osa markkinoinnista pitää olla itsellä ja mikä ostaa ulkoa? Toimistoilla hienoa osaamista, miten oppia yhdessä mainostajan kanssa?

Viestintä, ansaittu media ja yhteisöt

Miten viestiä markkinoinnista muulle organisaatiolle ja johdolle? Miten mediasuhteita luodaan ja hoidetaan tehokkaasti? Miten huolehtia, ettei viestinnästä tule kertaulostuloja, vaan kaikki liittyisi johonkin kokoanisuuteen? Miten rakentaa yhteistyö ja yhteys viestintään, jotta viestinnän osaaminen saadaan valjastettua myös kaupallisen viestimisen tueksi? Miten rakentaa yhteisö, miten ylläpitää ja mitä ottaa huomioon pitkällä tähtäimellä? Miksi laadukas sisällöntuotanto vie aikaa ja maksaa?

Luovuus, liiketoimintalähtöisesti

Miten valjastaa luovuus ja luova ajattelu koko organisaation kasvun tueksi? Mitä apua luovilta toimistoilta voisi hankkia oman liiketoiminnan kehittämiseksi ja tueksi? Arki on täynnä ongelmanratkaisua, miten ratkoa niitä luovasti? Visuaalisuuden merkitys brändissä? Miten ylläpitää omaa luovuutta tekemisessä ja ajattelussa?

Tarinankerronta

Oman median rooli ja merkitys? Miten jalkauttaa tarina monikanavaisesti ilman, että kaikki sisältö on kaikkialla? Miten taktisessa markkinoinnissa hyödynnetään tarinankerrontaa? Miten tarinankerronnalla välitetään organisaatioon tietoa markkinoinnista ja sitoutetaan koko henkilöstö mukaan? Miten rohkaista someen asiantuntijat brändilähettilääksi? Miten huolehtia omasta median ymmärryksestä, kun koko ajan syntyy uusia tapoja tavoittaa ja kohdentaa?

Yhteiskunnalliset ja kulttuurilliset ilmiöt markkinoinnissa

Miten seurata maailmaa ja miten peilata yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä omaan liiketoiminnan ja sitä kauttamarkkinointiin? Miten olla merkityksellinen aidosti ja vastuullisesti? Miten saada koko organisaatio seuraamaan ja raportoimaan ilmiöistä, jotka liittyvät liiketoimintaan ja brändiin? Miten yhteiskunnan muutosvoimat vaikuttavat meidän yritykseen ja markkinointiin? Kenen vastuulla yrityksessä on jakaa tietoa merkeistä, jotka vaikuttavat ehkä koko strategian muuttumiseen?

Markkinoinnin ajankohtaiset tiedot ja taidot

Markkinoinnin kenttä on jatkuvassa muutoksessa kuten kaikki muukin yhteiskunnassa. Millaisia taitoja tarvitsen juuri nyt? Mitä markkinointiin liittyviä isompia kysymyksiä on markkinoinnin työläisten ja johdon huulilla? Me kaikki haluamme tiedostaa ja ymmärtää, vaikka emme olisi edelläkävijänä toteuttamassa uutta.

Itsetuntemus ja vuorovaikutus

Mitä monimutkaisemmaksi maailma muuttuu, sitä varmemmin ainoa asia, joka pysyy ja on meidän turvanamme on me itse. Kun tunnet itsesi ja sinulla on vahva itsetunto, jatkuvasta muutoksesta tulee nautittava tila, koska se on aina täynnä mahdollisuuksia. Turhat pelot väistyvät ja uskallamme olla mitä aidosti olemme. Uskallamme myös sanoa, jos emme tiedä tai ymmärrä, alamme kysyä ja kyseenalaistaa, koska ymmärrämme paremmin, ettei mikään asia ole mustavalkoinen. Itsetuntemuksen kautta jokainen löytää sisältään pienen filosofin, joka katsoo ja kokee maailman lapsenomaisesti seikkaillen.