MARK me

Markkinointia huippujen johdolla – silloin kun sinulle sopii

Jäsenenä sinulla on pääsy ainutlaatuiseen markkinoinnin ja työelämätaitojen sisältöpalveluun, johon tuotamme ajankohtaista tietoa yhdessä Suomen parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

MARK ME -PALVELUUN

Teemat 2020

 • Asiakasymmärrys
 • Markkinointistrategia
 • Brändi, kilpailuedun luominen
 • Kaupallistaminen, konseptit ja kasvu
 • Markkinoinnin rooli ja merkitys liiketoiminnalle
 • Analyyttinen, kriittinen ajattelu
 • Asiakaskokemuksen kokonaisvaltainen johtaminen
 • Markkinoinnin tulosvastuu, toimenpiteistä tuottamiseen
 • Viestintä, ansaittu media ja yhteisöt
 • Luovuus, liiketoimintalähtöisesti
 • Tarinankerronta
 • Yhteiskunnalliset ja kulttuurilliset ilmiöt markkinoinnissa
 • Markkinoinnin ajankohtaiset tiedot ja taidot
 • Itsetuntemus ja vuorovaikutus