Iskulauserekisteri

Iskulause antaa brändillesi merkityksen. Kun haluat rakentaa brändiä tehokkaasti ja pitkäjänteisesti, iskulause on paitsi kullan arvoinen myös välttämätön. Pidä siis iskulauseestasi kiinni ja rekisteröi se. Olemme rekisteröineet iskulauseita vuodesta 1959 asti.

Iskulauseet ovat osa brändien identiteettejä. Hyvä iskulause vahvistaa brändien persoonallisuuksia ja antaa niille näin voimaa erottua paremmin kilpailijoistaan. Siksi olemme hyvien iskulauseiden puolesta.

Iskulause on parhaimmillaan brändin tukijalka, joka tukee brändin markkinointiviestintää muistettavalla tavalla vuodesta – tai jopa vuosikymmenestä – toiseen.

REKISTERÖI ISKULAUSE

Millainen on hyvä iskulause?

Iskulause on haltijansa tuotteiden, palvelujen tai toiminnan yhteydessä käytettävä lyhyt sanonta, joka sisältämänsä omaperäisyyden ja erottautumiskykynsä takia on omiaan erottamaan haltijan tuotteet, palvelun tai liikkeen muista. Se on ytimekäs lause, johon kiteytyy tuotteen/ palvelun/yrityksen keskeinen lupaus tai kuluttajaetu.

Hyvä iskulause poikkeaa massasta ja saa myös helposti jäljittelijöitä. Sen vuoksi omaperäiselle ja erottautumiskykyiselle lauseelle kannattaa hakea rekisteröinti.

REKISTERÖI ISKULAUSE

Rekisteröi iskulause

Iskulausehakemusten käsittelystä vastaa Iskulausetoimikunta, jonka kokemus mainonnasta on vankka ja monipuolinen. Iskulausetoimikunnan kokouksia pidetään säännöllisesti, joten hakemus ei jää pitkäksi aikaa odottamaan toimintaa.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii kuluttajaoikeuden asiantuntija Tuula Sario, varapuheenjohtajana brändijohtaja Jussi Hirvelä ja jäseninä toimitusjohtaja Vesa Huhtanen, luova johtaja Anssi Järvinen, copywriter Mariitta Hämäläinen, Merja Peltonen, päätoimittaja Taina Parviainen ja brändistrategisti sekä markkinointiviestinnän lehtori Jenni Brisk. Toimikunnan sihteerinä on MARKin markkinointi- ja myyntikoordinaattori Krista Kangasharju.

Hae iskulauserekisteröintiä alla olevan linkin kautta:

REKISTERÖI ISKULAUSE

Hinnat ja rekisteröintiajat

MARK Kustannus Oy:n hallitus vahvistaa vuosittain MARK Iskulausepalvelusta perittävät hinnat. Voimassa olevat hinnat löytyvät aina www.iskulauserekisteri.fi -sivuilta.

MARK Iskulauseiden käsittelymaksua ei peritä, mikäli hyväksytyn iskulauseen haltijayritys tai sen hakemuksen yhteyshenkilö on MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n jäsen.

• Iskulausehakemuksen käsittelymaksu 179,80 € sis. alv 24 % (Maksuton MARKin henkilö- ja yritysjäsenille, jos hakemuksen yhteyshenkilö on MARKin jäsen).
• Iskulausehakemuksen pikakäsittelymaksu 248 € sis. alv 24 %
• Iskulausehakemuksen pikakäsittelymaksu MARKin jäsenille 62 € sis. alv 24 %
• Uuden iskulauseen rekisteröintimaksu 496 € sis. alv 24 % / viidelle vuodelle
• Uuden iskulauseen rekisteröintimaksu Nonprofit-organisaatioille 310 € sis. alv 24 % / viidelle vuodelle
• Mikäli yritys hakee samalle tuotteelle/palvelulle useamman iskulauseen rekisteröintiä, peritään ensimmäisen iskulauseen rekisteröinnistä 496 € sis. alv 24 % ja seuraavista 372 €/lause.
• Iskulauseen uudelleenrekisteröintimaksu viidelle (5) vuodelle 496 € sis. alv 24 % (Uudelleen rekisteröintimaksu on kaikille iskulauseille sama.)
• Muutosmaksu kesken rekisteröintikauden 124 € sis. alv 24 %. Esimerkiksi iskulauseen haltijan muutos.

– Ensirekisteröinti on voimassa viisi (5) vuotta ja sitä voidaan uudistaa aina viideksi vuodeksi kerrallaan.
– Ilman uudistamista MARK Iskulause raukeaa.
– Hyväksytyn iskulauseen haltijalla maksukuitti toimii todistuksena MARK Iskulausepalveluun hyväksymisestä ja siitä löytyy kaikki tarvittavat tiedot liittyen rekisteröintiin.
– Maksuja ei palauteta, jos MARK Iskulause perutaan hyväksymisen jälkeen hakijasta/haltijasta johtuvasta syystä.
– MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n taloudellinen vastuu MARK Iskulauseesta on korkeintaan kulloisenkin rekisteröinnistä perityn maksun suuruinen.

MARK Iskulauseiden käsittely

– Iskulauseet käsitellään saapumisjärjestyksessä markkinoinnin eri osa-alueiden asiantuntijoista kootussa ryhmässä.
– Ryhmä toimii itsenäisenä ja riippumattomana asiantuntijaelimenä MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n omistaman MARK Kustannus Oy:n hallituksen alaisuudessa.
– Hyväksytyt MARK Iskulauseet löytyvät osoitteesta www.iskulauserekisteri.fi

REKISTERÖI ISKULAUSE

Vuoden iskulauseet

Iskulausetoimikunta on valinnut vuodesta 1999 lähtien vuosittain ”Vuoden Iskulauseen” uusien Iskulauserekisteriin hyväksyttyjen iskulauseiden joukosta. Kriteereinä valinnalle ovat hyvän iskulauseen tunnusmerkit:
* Omaperäinen ja erottamiskykyinen
* Iskulause, johon kiteytyy tuotteen / palvelun / yrityksen keskeinen lupaus tai kuluttajaetu.

Vuoden iskulauseiksi on valittu:

2023 Kotisi ylin ystävä / Eliittikatot Oy
2022 Aika näyttää hyvältä / Havu Watches Oy
2021 Heittämällä parempi päivä / Vastustamatonta viehetysvoimaa /Rapala VMC Oy
2020 Meillä on näyttöjä / Aurea Kodit Oy
2019 Kuule, tule meille! / Sonova Finland Oy
2018 Teen huonekaluistanne entisiä / Verhoomo- ja entisöintiliike Anne Silver
2017 Virtaa yötä päivää / Seiverkot Oy
2016 Teille töihin! / Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto
2015 Ei vois enempää kiinnostaa – Sanoma Media Finland Oy / Me Naiset
2014 Tien näyttäjä – Lasol / Berner Oy
2013 Luomua. Ilman muuta. / Pro Luomu ry
2012 Käynnistä hyvä olo / Kuntomo Oy
2011 Hevosvoimat pelissä / Fintoto Oy
2010 Eniromaista / Eniro Sentraali Oy
2009 Numeroiden numero / Suomen Numeropalvelu
2008 Hyvistä Syistä – Puumesta / Puumesta Oy
2007 Kaupan päälle hyvä mieli / Ruokakesko Oy
2006 Keksi ja tee / Keksintösäätiö
2005 Merta edemmäs / Varustamoliikelaitos
2004 Munimatta paras / Mainoslinnut Oy
2003 Parhaat muistetaan ulkoa / JCDecaux Oy
2002 K-kenkä. Kun etsit uutta paria / Kenkäkesko Oy
2001 Sijoita itseesi, sijoita Suomeen / Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi
2000 Metsä on monen leipäpuu / Kesla Oy
1999 Kohta meissä kaikissa asuu pieni lehmä / Oy Arla Finland Ab

REKISTERÖI ISKULAUSE

Kuka hyväksyy rekisteröitävät iskulauseet?

Iskulausehakemusten käsittelystä vastaa Iskulausetoimikunta, jonka kokemus mainonnasta on vankka ja monipuolinen. Markkinointiliiton hallitus valitsee toimikunnan kolmen vuoden toimikaudeksi.

Iskulausetoimikunnan puheenjohtajana toimii kuluttajaoikeuden asiantuntija Tuula Sario, varapuheenjohtajana brändijohtaja Jussi Hirvelä ja jäseninä toimitusjohtaja Vesa Huhtanen, luova johtaja Anssi Järvinen, copywriter Mariitta Hämäläinen, Merja Peltonen, päätoimittaja Taina Parviainen ja brändistrategisti sekä markkinointiviestinnän lehtori Jenni Brisk. Toimikunnan sihteerinä on MARKin markkinointi- ja myyntiassistentti Krista Kangasharju. Iskulausetoimikunnan kokouksia pidetään säännöllisesti.

Iskulausetoimikunta käsittelee, hyväksyy tai hylkää, rekisteröi ja julkaisee käytössä olevia ja käyttöön tulevia iskulauseita eli sloganeita sekä niiden haltijat. Iskulauseita on hankala saada rekisteröityä virallisille tahoille kuten PRH:lle. Iskulauserekisteri ei perustu lain säännöksiin, mutta se ehkäisee toisiinsa sekoitettavissa olevien iskulauseiden käyttöä, evästää mainonnan suunnittelussa ja toimii dokumenttina mahdollisissa kiistatapauksissa.

Toimikunta haluaa tehostaa yritysten markkinointiviestintää nostamalla iskulauseiden merkityksen niiden ansaitsemalle tasolle. Iskulausetoimikunta nostaa säännöllisesti esille ja palkitsee vuosittain erityisen onnistuneiksi arvioimiaan iskulauseita. Markkinointiliito pyrkii yhdessä toimikunnan kanssa saamaan iskulauseille julkisuutta esimerkiksi tekijöiden ja iskulauseiden omistajien haastatteluin.
Nostamme iskulauseita esille myös sosiaalisen median kanavissamme.

REKISTERÖI ISKULAUSE

Kuka omistaa iskulauserekisterin?

Mainonnan ja markkinointiviestinnän suunnittelijat MAT ry on perustanut Iskulauserekisterin vuonna 1959 Tavaramerkkirekisterin kanssa yhteistyössä. Iskulauserekisterin omistajaksi on vaihtunut vuoden 2006 alusta lukien MARK Suomen Markkinointiliitto ry.

REKISTERÖI ISKULAUSE

MARK Iskulauserekisterin ohjesäännöt

MARK Iskulauserekisterin hyväksyttävien iskulauseiden sisällölliset edellytykset
– Iskulause on haltijansa tuotteiden, palvelujen tai toiminnan yhteydessä käytettävä lyhyt sanonta, joka sisältämänsä omaperäisyyden takia on omiaan erottamaan haltijan tuotteet, palvelun tai liikkeen muista.
– Iskulauserekisteriin voidaan hyväksyä muukin sanallinen ilmaisu kuin lause, jos se sisältämänsä omaperäisyyden vuoksi on omiaan erottamaan haltijan tuotteet, palvelun tai liikkeen muista.

MARK Iskulauserekisterin tarkoituksena on
– antaa iskulauseiden ja muiden sanallisten ilmaisujen käyttäjille mahdollisuus saada tietoonsa käytössä olevia iskulauseita ja rekisteröityjä sanallisia ilmaisuja.
– täsmentää näiden käyttöönotto- ja julkistamisajankohtaa.
– ehkäistä ennakolta toisiinsa sekoitettavissa olevien ilmaisujen käyttöä.
– parantaa iskulauseiden laatua.
– ohjata iskulauseiden rekisteröitävien ilmaisujen käyttöä.
– seurata, ettei iskulauseiden nauttimaa yksinoikeutta loukata.
– julkaista ja koota yhteen käytössä olevat ja käyttöön tulevat iskulauseet ja niiden -haltijat.

Ohjeet ja huomioitavaa hakijalle
– Tuotteen lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa tai valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai lisäyksin ilmaisevaa iskulausetta ei sellaisenaan katsota erottamiskykyiseksi.
– Harkittaessa iskulauseen erottamiskykyä kiinnitetään huomiota iskulauseen kokonaisvaikutelmaan.
– Iskulauseen haltijana voi olla elinkeinoharjoittaja, elinkeinoharjoittajien yhteenliittymä tai aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on käyttää iskulausetta tuotteistaan, palveluistaan tai toiminnastaan. Iskulauseen haltijana voi olla myös yksityinen henkilö, jonka toimintaa, palveluita tai aatteellista suuntausta iskulauseella halutaan tukea.
– Iskulause on kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, käytännesääntöjen ja viranomaisten antamien ohjeiden mukainen.
– Haettava Iskulause tai sitä vastaava iskulause ei voi jo olla rekisteröitynä MARK Iskulauserekisterissä tai rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokantaan.

REKISTERÖI ISKULAUSE

Tietosuoja

MARK Suomen Markkinointiliitto käsittelee Iskulauserekisteriin ja sen toimintaan liittyviä henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. ILR-tietosuoja05-2022.

nro:

2675

Sinun sinfoniasi

Järvenpään kaupunki

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2674

Kaikkea kaunista kotimaisesta koivuvanerista

Puine Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2673

Hyvä maku ei mene koskaan pois muodista

Aurinkosalaatti Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2672

No nyt on jännä paikka.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2671

Sanasta sanaan luotettava

MARK Suomen Markkinointiliitto ry

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2670

Vuodesta 1959 – sanat jotka luovat merkitystä

MARK Suomen Markkinointiliitto ry

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2669

MAKE YOUR MARK

MARK Suomen Markkinointiliitto ry

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2668

Advanced Solutions from Seabed to Space

DA-Design Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2667

Jokainen Koti on Arvokas

Lapin Arvokiinteistöt Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2666

Oispa kaljaa kotona. (kaljaa-sanassa yliviivaus)

Juli Living Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2665

Käytä ekoälyä

LapTech Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2664

Elämäsi koti

SATO Oyj

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2663

Hyvä tuli

Restel Fast Food Oy / Burger King Suomi

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2662

Jäljettömän puhdasta

Extrasiivous Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2661

Merkki mukavuudesta

Eureka-Import Oy / Mooda brändi

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2660

Tunnistat hyvyydestä

Oy Soya Ab

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2659

Enemmän aikaa kasvaa ja oppia

Edita Publishing Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2658

Ulkona. Perillä.

Partioaitta Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2657

Business beyond the Usual

Järvenpään kaupunki, Business Järvenpää

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2656

Varaudumme hyvään huomiseen

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2655

Kotisi ylin ystävä

Eliittikatot Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2654

Renovate without renovation

IML-Aeroseal / Ilmastointimittaus Lind Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2653

#ProByNordic, #probynordic

Pronor Control Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2652

Nyt on mustaa ja märkää

RPS Brewing Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2651

Mustaa ja märkää

RPS Brewing Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2650

Sinulla on väliä

Coronaria Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2649

Lavis in the air

Lavis lavatanssijumppa Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2648

Humppani hei!

Lavis lavatanssijumppa Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2647

Helppoa, hauskaa ja hikistä.

Lavis lavatanssijumppa Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2646

Kestävää koodia kotimaiseen soteen

Mediconsult Oy

Rekisteröinti­päivämäärä: