Iskulauserekisteri

Iskulause antaa brändillesi merkityksen. Kun haluat rakentaa brändiä tehokkaasti ja pitkäjänteisesti, iskulause on paitsi kullan arvoinen myös välttämätön. Pidä siis iskulauseestasi kiinni ja rekisteröi se. Olemme rekisteröineet iskulauseita vuodesta 1959 asti.

Iskulauseet ovat osa brändien identiteettejä. Hyvä iskulause vahvistaa brändien persoonallisuuksia ja antaa niille näin voimaa erottua paremmin kilpailijoistaan. Siksi olemme hyvien iskulauseiden puolesta.

Iskulause on parhaimmillaan brändin tukijalka, joka tukee brändin markkinointiviestintää muistettavalla tavalla vuodesta – tai jopa vuosikymmenestä – toiseen.

Millainen on hyvä iskulause?

Iskulause on haltijansa tuotteiden, palvelujen tai toiminnan yhteydessä käytettävä lyhyt sanonta, joka sisältämänsä omaperäisyyden ja erottautumiskykynsä takia on omiaan erottamaan haltijan tuotteet, palvelun tai liikkeen muista. Se on ytimekäs lause, johon kiteytyy tuotteen/ palvelun/yrityksen keskeinen lupaus tai kuluttajaetu.

Hyvä iskulause poikkeaa massasta ja saa myös helposti jäljittelijöitä. Sen vuoksi omaperäiselle ja erottautumiskykyiselle lauseelle kannattaa hakea rekisteröinti.

Rekisteröi iskulause

Iskulausehakemusten käsittelystä vastaa Iskulausetoimikunta, jonka kokemus mainonnasta on vankka ja monipuolinen. Iskulausetoimikunnan kokouksia pidetään säännöllisesti, joten hakemus ei jää pitkäksi aikaa odottamaan toimintaa.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii kuluttajaoikeuden asiantuntija Tuula Sario, varapuheenjohtajana brändijohtaja Jussi Hirvelä ja jäseninä toimitusjohtaja Vesa Huhtanen, luova johtaja Anssi Järvinen, copywriter Mariitta Hämäläinen, Merja Peltonen, päätoimittaja Taina Parviainen ja brändistrategisti sekä markkinointiviestinnän lehtori Jenni Brisk. Toimikunnan sihteerinä on MARKin markkinointi- ja myyntiassistentti Krista Kangasharju.

Hae iskulauserekisteröintiä alla olevan linkin kautta:

REKISTERÖI ISKULAUSE

Hinnat
  • Iskulausehakemuksen käsittelymaksu 100 €
  • Uuden iskulauseen rekisteröintimaksu 400 €
  • Mikäli yritys hakee samalle tuotteelle/palvelulle useamman iskulauseen rekisteröintiä, peritään ensimmäisen iskulauseen rekisteröinnistä 400 € ja seuraavista 300 €/lause.
  • Iskulauseen uudelleen rekisteröintimaksu 300 € (Uudelleen rekisteröintimaksu on kaikille iskulauseille sama.)
  • Muutosmaksu kesken rekisteröintikauden 100 €. Esimerkiksi iskulauseen haltijan muutos.

Maksut laskutetaan ja niihin lisätään alv 24 %.

Uuden iskulauseen rekisteröinti on voimassa viisi (5) vuotta. Sen jälkeen sille voi hakea uudelleen rekisteröintiä aina seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Olemme yhteydessä uudelleenrekisteröinnistä ennen rekisteröinnin päättymistä.

Uudelleen rekisteröinti maksaa 300 € + alv 24 %. Maksu laskutetaan.

Vuoden iskulauseet

Iskulausetoimikunta on valinnut vuodesta 1999 lähtien vuosittain ”Vuoden Iskulauseen” uusien Iskulauserekisteriin hyväksyttyjen iskulauseiden joukosta. Kriteereinä valinnalle ovat hyvän iskulauseen tunnusmerkit:
* Omaperäinen ja erottamiskykyinen
* Iskulause, johon kiteytyy tuotteen / palvelun / yrityksen keskeinen lupaus tai kuluttajaetu.

Vuoden iskulauseiksi on valittu:

2023 Kotisi ylin ystävä / Eliittikatot Oy
2022 Aika näyttää hyvältä / Havu Watches Oy
2021 Heittämällä parempi päivä / Vastustamatonta viehetysvoimaa /Rapala VMC Oy
2020 Meillä on näyttöjä / Aurea Kodit Oy
2019 Kuule, tule meille! / Sonova Finland Oy
2018 Teen huonekaluistanne entisiä / Verhoomo- ja entisöintiliike Anne Silver
2017 Virtaa yötä päivää / Seiverkot Oy
2016 Teille töihin! / Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattiopisto
2015 Ei vois enempää kiinnostaa – Sanoma Media Finland Oy / Me Naiset
2014 Tien näyttäjä – Lasol / Berner Oy
2013 Luomua. Ilman muuta. / Pro Luomu ry
2012 Käynnistä hyvä olo / Kuntomo Oy
2011 Hevosvoimat pelissä / Fintoto Oy
2010 Eniromaista / Eniro Sentraali Oy
2009 Numeroiden numero / Suomen Numeropalvelu
2008 Hyvistä Syistä – Puumesta / Puumesta Oy
2007 Kaupan päälle hyvä mieli / Ruokakesko Oy
2006 Keksi ja tee / Keksintösäätiö
2005 Merta edemmäs / Varustamoliikelaitos
2004 Munimatta paras / Mainoslinnut Oy
2003 Parhaat muistetaan ulkoa / JCDecaux Oy
2002 K-kenkä. Kun etsit uutta paria / Kenkäkesko Oy
2001 Sijoita itseesi, sijoita Suomeen / Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi
2000 Metsä on monen leipäpuu / Kesla Oy
1999 Kohta meissä kaikissa asuu pieni lehmä / Oy Arla Finland Ab

Kuka hyväksyy rekisteröitävät iskulauseet?

Iskulausehakemusten käsittelystä vastaa Iskulausetoimikunta, jonka kokemus mainonnasta on vankka ja monipuolinen. Markkinointiliiton hallitus valitsee toimikunnan kolmen vuoden toimikaudeksi.

Iskulausetoimikunnan puheenjohtajana toimii kuluttajaoikeuden asiantuntija Tuula Sario, varapuheenjohtajana brändijohtaja Jussi Hirvelä ja jäseninä toimitusjohtaja Vesa Huhtanen, luova johtaja Anssi Järvinen, copywriter Mariitta Hämäläinen, Merja Peltonen, päätoimittaja Taina Parviainen ja brändistrategisti sekä markkinointiviestinnän lehtori Jenni Brisk. Toimikunnan sihteerinä on MARKin markkinointi- ja myyntiassistentti Krista Kangasharju. Iskulausetoimikunnan kokouksia pidetään säännöllisesti.

Iskulausetoimikunta käsittelee, hyväksyy tai hylkää, rekisteröi ja julkaisee käytössä olevia ja käyttöön tulevia iskulauseita eli sloganeita sekä niiden haltijat. Iskulauseita on hankala saada rekisteröityä virallisille tahoille kuten PRH:lle. Iskulauserekisteri ei perustu lain säännöksiin, mutta se ehkäisee toisiinsa sekoitettavissa olevien iskulauseiden käyttöä, evästää mainonnan suunnittelussa ja toimii dokumenttina mahdollisissa kiistatapauksissa.

Toimikunta haluaa tehostaa yritysten markkinointiviestintää nostamalla iskulauseiden merkityksen niiden ansaitsemalle tasolle. Iskulausetoimikunta nostaa säännöllisesti esille ja palkitsee vuosittain erityisen onnistuneiksi arvioimiaan iskulauseita. Markkinointiliito pyrkii yhdessä toimikunnan kanssa saamaan iskulauseille julkisuutta esimerkiksi tekijöiden ja iskulauseiden omistajien haastatteluin.
Nostamme iskulauseita esille myös sosiaalisen median kanavissamme.

Kuka omistaa iskulauserekisterin?

Mainonnan ja markkinointiviestinnän suunnittelijat MAT ry on perustanut Iskulauserekisterin vuonna 1959 Tavaramerkkirekisterin kanssa yhteistyössä. Iskulauserekisterin omistajaksi on vaihtunut vuoden 2006 alusta lukien MARK Suomen Markkinointiliitto ry.

Iskulauserekisterin säännöt

1 §
MARK Suomen Markkinointiliitto r.y:n Iskulauserekisterin tarkoituksena on rekisteröidä ja julkaista käytössä olevat ja käyttöön tulevat iskulauseet ja niiden haltijat.
Iskulauseiden rekisteröinnillä pyritään rekisteröinnin yhteydessä ja muutoin mahdollisuuksien mukaan
1. antamaan iskulauseiden käyttäjille mahdollisuus saada tietoonsa käytössä olevia iskulauseita
2. täsmentämään iskulauseiden käyttöönotto- ja julkistamisajankohta
3. ennakolta ehkäisemään toisiinsa sekoitettavissa olevien iskulauseiden käyttöä
4. parantamaan iskulauseiden laatua
5. ohjaamaan iskulauseiden käyttöä
6. seuraamaan sitä, ettei iskulauseiden nauttimaa yksinoikeutta loukata.

2 §
Iskulause on haltijansa tuotteiden, palvelujen tai toiminnan yhteydessä käytettävä lyhyt sanonta, joka sisältämänsä omaperäisyyden takia on omiaan erottamaan haltijan tuotteet, palvelun tai liikkeen muista.
Iskulauseen haltijana voi olla elinkeinoharjoittaja, elinkeinoharjoittajien yhteenliittymä tai aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on käyttää iskulausetta tuotteistaan, palveluistaan tai toiminnastaan. Iskulause voidaan rekisteröidä myös yksityiselle henkilölle kuvaamaan hänen toimintaansa, palveluitaan tai aatteellista suuntaustaan.

3 §
Tuotteen lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa tai valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai lisäyksin ilmaisevaa iskulausetta ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa iskulauseen erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota iskulauseen kokonaisvaikutelmaan.

4 §
Iskulausetta ei rekisteröidä, mikäli se on ristiriidassa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, käytännesääntöjen, viranomaisten antamien ohjeiden kanssa tai jos se tai sitä vastaava iskulause on jo rekisteröity Iskulauserekisteriin tai Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkitietokantaan.

5 §
Rekisteröintielimenä toimii 7-9-jäseninen toimikunta, jonka jäsenet nimittää MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n hallitus.
Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikunnan kokouksia pidetään niin usein, että jokainen hakemus voidaan käsitellä kohtuullisessa ajassa. Toimikunnan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Toimikunta voi kokoontua tarvittaessa myös etämenetelmiä käyttäen. Toimikunta on päätösvaltainen vähintään neljän jäsenen osallistuessa päätöksentekoon.
Kaikki päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Toimikunnan käsittelemistä asoista pidetään pöytäkirjaa. Toimikunta valitsee itselleen sihteerin toimikunnan piiristä tai ulkopuolelta.

6 §
Iskulauseen rekisteröintiä haetaan toimikunnan joko sähköisesti toimikunnan vahvistamalla lomakkeella tai kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset, joita tulee ilmetä iskulauseen perustelu, kirjataan saapumisjärjestyksessä.

7 §
Sen jälkeen, kun on havaittu, ettei estettä iskulauseen rekisteröinnille ole, hyväksytään lause Iskulauserekisteriin. Mikäli hakija niin haluaa, voidaan rekisteröintipäätöksen julkistamista lykätä lauseen käytön aloittamiseen saakka.

8 §
Iskulauseen hakijalla ja rekisteröidyn iskulauseen haltijalla, jolla ei ole kotipaikkaa Suomessa, tulee olla täällä asuva asiamies, jonka velvollisuutena on edustaa häntä kaikessa, mikä iskulausetta koskee. Asiamiehistä on tehtävä merkintä rekisteriin.

9 §
Hakija, jota rekisteröintipäätös loukkaa, tai, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden iskulauseeseen kuin sillä, jonka nimiin se on rekisteröity, voi 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta kirjallisesti tehdä siitä muistutuksen toimikunnalle. Toimikunnan tulee sen perusteella ottaa asia maksutta uudelleen käsiteltäväksi. Toimikunnan on annettava hakijalle ote pöytäkirjastaan, jossa on muistutusta koskeva päätös perusteluineen.

10 §
Hyväksytyistä iskulauseista merkitään rekisteriin seuraavat tiedot:
1. iskulauseen rekisteröintinumero
2. rekisteröintihakemuksen jättöaika
3. milloin rekisteröimispäätös on tehty
4. iskulauseen sanamuoto
5. kenen nimiin iskulause on rekisteröity
6. merkintä mahdollisesta asiamiehestä sekä
7. mahdolliset muut tiedot ja huomautukset
Hyväksytyistä iskulauseista annetaan haltijalle rekisteröimistodiste. Voimassaolevista iskulauseista pidetään luetteloa.

11 §
Rekisteröinti on voimassa viisi (5) vuotta ja sitä voidaan uudistaa aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Rekisteröintiä uudistettaessa on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä on määrätty rekisteröimisestä.

12 §
Iskulause poistetaan toimikunnan päätöksellä rekisteristä:
1. rekisteröintiajan kuluttua umpeen, ellei rekisteröintiä ole uudistettu
2. 9 §:ssä tarkoitetun päätöksen perusteella tai jos tuomioistuimen toimenpide tai päätös iskulausetta koskevassa asiassa antaa siihen aihetta
3. kun rekisteröintitoimenpiteitten maksuja ei suoriteta
4. kun joku osoittaa omaavansa siihen paremman oikeuden tai
5. haltijan sitä pyytäessä.
Kohtien 4 ja 5 tarkoittamista päätöksistä voidaan tehdä muistutus 9 §:n mukaisesti.

13 §
Iskulauseen haltijan muutoksesta on uuden haltijan ilmoitettava rekisterille viimeistään uudistaessaan rekisteröinnin seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Myös iskulauseen muotoa koskevat muutokset on ilmoitettava ja toimikunnan on hyväksyttävä muutos, mikäli se ei tee iskulausetta olennaisesti uudeksi tai rekisteröitäväksi kelpaamattomaksi.

14 §
Iskulauserekisterille on suoritettava seuraavat maksut:
1. kirjaamismaksu
2. rekisteröintimaksu ensimmäiseltä viisivuotiskaudelta sekä uudistusmaksu seuraavilta viisivuotiskausilta päätöstä lunastettaessa
3. siirtomaksu oikeuden iskulauseeseen siirtyessä toiselle
4. muutosmaksu iskulauseen muodossa tapahtuneista muutoksista sekä
5. mahdolliset muut maksut.
Maksujen suuruuden määrää vuosittain MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n hallitus.

15 §
Mikäli rekisteröinti joudutaan peruuttamaan iskulauseen haltijasta riippumattomista syistä, on hän oikeutettu saamaan takaisin rekisteröintimaksun.

16 §
MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n taloudellinen vastuu Iskulauserekisteristä ja rekisteröintitoiminnasta on korkeintaan rekisteröinnistä perityn maksun suuruinen.

17 §
MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n hallitus voi muuttaa näitä sääntöjä yhteistyössä Iskulausetoimikunnan kanssa. MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n hallitus vahvistaa rekisteröintitoimikunnan esityksestä toimikunnan toimintaohjeet.

Tietosuoja

MARK Suomen Markkinointiliitto käsittelee Iskulauserekisteriin ja sen toimintaan liittyviä henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. ILR-tietosuoja05-2022.

nro:

2671

Sanasta sanaan luotettava

MARK Suomen Markkinointiliitto ry

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2670

Vuodesta 1959 – sanat jotka luovat merkitystä

MARK Suomen Markkinointiliitto ry

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2669

MAKE YOUR MARK

MARK Suomen Markkinointiliitto ry

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2668

Advanced Solutions from Seabed to Space

DA-Design Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2667

Jokainen Koti on Arvokas

Lapin Arvokiinteistöt Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2666

Oispa kaljaa kotona. (kaljaa-sanassa yliviivaus)

Juli Living Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2665

Käytä ekoälyä

LapTech Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2664

Elämäsi koti

SATO Oyj

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2663

Hyvä tuli

Restel Fast Food Oy / Burger King Suomi

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2662

Jäljettömän puhdasta

Extrasiivous Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2661

Merkki mukavuudesta

Eureka-Import Oy / Mooda brändi

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2660

Tunnistat hyvyydestä

Oy Soya Ab

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2659

Enemmän aikaa kasvaa ja oppia

Edita Publishing Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2658

Ulkona. Perillä.

Partioaitta Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2657

Business beyond the Usual

Järvenpään kaupunki, Business Järvenpää

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2656

Varaudumme hyvään huomiseen

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2655

Kotisi ylin ystävä

Eliittikatot Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2654

Renovate without renovation

IML-Aeroseal / Ilmastointimittaus Lind Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2653

#ProByNordic, #probynordic

Pronor Control Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2652

Nyt on mustaa ja märkää

RPS Brewing Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2651

Mustaa ja märkää

RPS Brewing Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2650

Sinulla on väliä

Coronaria Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2649

Lavis in the air

Lavis lavatanssijumppa Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2648

Humppani hei!

Lavis lavatanssijumppa Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2647

Helppoa, hauskaa ja hikistä.

Lavis lavatanssijumppa Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2646

Kestävää koodia kotimaiseen soteen

Mediconsult Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2645

Elämän kestävää asumista

YH Kodit

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2644

Hakkeruus muuttaa kaiken.

Alfame Systems Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2643

Kannettava sijoitus

Laptech Oy

Rekisteröinti­päivämäärä:
nro:

2642

LV -Vähemmän on juuri sopivasti!

Berner Oy

Rekisteröinti­päivämäärä: