Mikä on MARK?

MARK on jäsentensä näköinen yhteisö, jossa on helppo saada äänensä kuuluville.

MARK on suunnannäyttäjä, joka tarjoaa uutta tietoa, näkökulmia ja oivalluksia markkinoinnista kasvun ajurina – kentän koko leveydeltä. Markkinoinnin ja kaupallisen ajattelun yhteisönä MARK tukee jäsentensä ammatillista kehitystä, kasvua ja osaamista. Yritysmaailmassa MARK on kaupallisen osaamisen edistäjä ja puolestapuhuja. MARK haluaa olla alan toimijoiden yhdistäjä, haastaja ja kumppani. Suomalaiset yritykset tarvitsevat menestystarinoiden tekijöitä.

MARK on vaikuttanut suomalaiseen markkinointiin jo yli 90 vuoden ajan. Se antaa toimintaamme ja näkökulmiimme perspektiiviä, jota täydennämme uusimmalla tiedolla ja tämän päivän parhailla käytännöillä. Kun yksilö kehittyy, Suomi menestyy.