Mikä on MARK?

MARK on jäsentensä näköinen yhteisö, jossa on helppo saada äänensä kuuluville.

MARK on suunnannäyttäjä, joka tarjoaa uutta tietoa, näkökulmia ja oivalluksia markkinoinnista kasvun ajurina – kentän koko leveydeltä. Markkinoinnin ja kaupallisen ajattelun yhteisönä MARK tukee jäsentensä ammatillista kehitystä, kasvua ja osaamista. Yritysmaailmassa MARK on kaupallisen osaamisen edistäjä ja puolestapuhuja. MARK haluaa olla alan toimijoiden yhdistäjä, haastaja ja kumppani. Suomalaiset yritykset tarvitsevat menestystarinoiden tekijöitä.

MARK on vaikuttanut suomalaiseen markkinointiin jo yli 90 vuoden ajan. Se antaa toimintaamme ja näkökulmiimme perspektiiviä, jota täydennämme uusimmalla tiedolla ja tämän päivän parhailla käytännöillä. Kun yksilö kehittyy, Suomi menestyy.

Henkilökunta

Sanna Laakkio
toiminnanjohtaja
sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi
045 110 8811
LinkedIn

Susanna Bäckström
markkinointipäällikkö
susanna.backstrom@markkinointiliitto.fi
050 546 4832
LinkedIn

Krista Kangasharju
markkinointi- ja myyntiassistentti
krista.kangasharju@markkinointiliitto.fi
050 405 6351
LinkedIn

MARK webinaarit ja koulutukset tekninen tuki Aino Aulanko, Indigon Oy.

Muut yhteystiedot

Strategia

Visio
Suomessa markkinoinnin ammattilaiset hyödyntävät työssään ja työpaikoillaan laajasti markkinointiosaamista merkittävänä osana kaupallista menestymistä ja kasvua.

Missio
Rohkaista, inspiroida ja tukea markkinoinnin ammattilaisia menestymään kaikissa uran vaiheissa.

Arvot
Avarakatseisuus, Rohkeus, Yksilön arvostus, Yhteistyö, Laatu

Lupaus
Autamme markkinoijia ja markkinointihenkisiä yrityksiä menestymään ja kasvamaan. Teemme sen tarjoamalla alan johtavien asiantuntijoiden tuottamaa, uusinta ja edistyksellisintä tietoa, huolella kuratoituna. Urasi kaikkiin vaiheisiin, tänään ja huomenna.

Tunnuslukuja ja tietoja

• Uniikkeja osallistujia 20 000 vuodessa.
• Yhteisön profiili: 40 % johtaja/ylempi toimihenkilö, 35 % asiantuntija, 10 % luova/suunnittelija
• Kouluttajina Suomen markkinoinnin kärkinimet ja yritykset, tutustu >
• Noin 30 webinaaria vuodessa
• 7 laadukasta koulutusta vuodessa
• Palautteiden keskiarvo tapahtumien sisällöstä 9/10
• Asiantuntijoiden NPS 100
• Jäsenten NPS 96
• LinkedInissä, yli 10 000 aktiivista seuraajaa
• Tavoitamme viesteillämme 100 000 joka kuukausi
• Markkinoinnin alan toimijoista ainoa ARVO-liiton varsinainen jäsen

Säännöt

MARK Suomen Markkinointiliitto ry voimassa olevat säännöt

Hallitus

MARKin toiminnasta ja taloudesta vastaa hallitus. Hallituksen muodostavat jäsenten valitsemat kuusi (6) henkilöä. Erovuorossa on aina kaksi (2) jäsentä valitsemisjärjestyksessä. Hallituksen uuden jäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen.

MARK hallitus 

Puheenjohtaja
Marika Siniaalto
Founder, Susta Partners Oy
Founder, Grapevine Oy

Varapuheenjohtaja
Pasi Viherlaakso
CEO, Partner
NK-media

Jäsenet:

Jenni Brisk
Brändiasiantuntija, markkinoinnin ja viestinnän lehtori
Brisk Branding Oy
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Johanna Hallikainen
Asiakkuusjohtaja
Suomen Yrittäjät ry

Sanna Halttunen-Välimaa
Head of Customer Success & Growth
Luxid

Pirjetta Laine
Asiakaskokemuksen hallinnointi,
Hyxo

Yhteydenotot hallitukseen sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi

Vuosikokous

MARK Suomen Markkinointiliitto ry:n vuosikokoukseen kutsutaan automaattisesti kaikki liiton varsinaiset henkilöjäsenet. Kokouskutsu lähetetään jäsentietoihin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Liiton varsinainen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun
mennessä. Vuosikokouksen tiedot löytyvät Tapahtumat-sivulta sääntöjen mukaisessa aikataulussa.

Liiton varsinaisessa kokouksessa
– Käsitellään kaikki ne asiat, joita yhdistyslaissa tai säännöissä ei ole määrätty hallituksen tehtäviksi.
– päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruudesta ja maksuajasta.
– hyväksytään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä vuonna.
– vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös.
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja muista toimenpiteistä, joihin vuosikertomus ja tilit antavat aihetta.
– valitaan tilintarkastaja ja tälle varatilintarkastaja; jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa kuitenkaan tarvitse valita.
– valitaan sääntöjen 10 §:n mukaan hallituksen uudet jäsenet sekä erovuoroisten että muuten eronneiden tilalle.
– määrätään hallituksen kokouspalkkioista.
– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouksen sujuvoittamiseksi hallitus toivoo ensisijaisesti osallistumista etäyhteydellä.
Tarkemmat kokoustiedot löydät yhdistyksen säännöistä.

Historia

Lähes 100 vuotta MARKin matkaa

MARKin vaikuttaminen suomalaiseen markkinointiin alkoi 12.1.1928, kun Reklaamimiesten Kerho virallisesti perustettiin. Perustamisen jälkeen yhdistyksen nimi on maailman ja toiminnan kehittyessä muuttunut. Kun 1930-luvun alussa suomen kieleen otettiin käyttöön reklaami-sanan vastine mainos, Reklaamimiesten Kerhosta tuli Mainosmiesten Kerho. Tasa-arvolla on ollut aina MARKin toiminnassa tärkeä rooli. Niinpä vuonna 1936 tasa-arvon nimissä Mainosmiesten Kerhosta tuli Suomen Mainosyhdistys.

Ankarien sotavuosien jälkeen oli taas aika pohtia toiminnan kehittämistä ja yhdistyksen nimen kattavuutta. Uudeksi toiminnan aluetta paremmin kuvaavaksi nimeksi päätettiin vuonna 1950 Suomen Mainos- ja Myyntiyhdistys SMMY. Markkinointiyhteisöön on aina kuulunut annos tunteitten paloa. Tämä näkyi myös SMMY:ssä. Lyhenne säilyi, mutta järjestys vaihtui eli vuonna 1956 päätettiin yhdistyksen nimeksi Suomen Myynti- ja Mainosyhdistys SMMY.

Markkinointi-käsitteen vakiinnuttua nykyiseen sisältöönsä päätettiin yhdistyksen nimeksi 1.1.1979 alkaen Suomen Markkinointiliitto, josta tuli ystävien kesken SML. Vuonna 2003 otettiin käyttöön uusi virallinen nimi MARK Suomen Markkinointiliitto. MARK on nykyisin kattonimi kaikelle liiton toiminnalle. Liiton maksullisia tapahtumia hallinnoidaan MARK Kustannus Oy:n kautta.

Läpi vuosien maailma ja markkinointi on muuttunut, mutta MARKin perustehtävä on säilynyt:

• Edistää markkinoinnin tasoa ja toimintaedellytyksiä.
• Lisätä tietämystä markkinoinnista yleensä sekä sen merkityksestä yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle.
• Edistää yhteistoimintaa markkinoinnin eri aloilla toimivien yhteisöjen, yritysten ja yksityisten kesken.

Syvästä lamasta nousukauteen

Kari Hämäläisen toimitusjohtajakausi 1995 – 2008 asettui kahden mielenkiintoisen kauden väliin: 1990-luvun alku oli syvän laman aikaa ja MARK selviytyi edellisen toimitusjohtajan Lasse Sauraman johdolla rimaa hipoen, mutta velkaantuen kuiville. Vaikeimpina aikoina oli esillä myös SML:n toiminnan alasajo ja säätiöittäminen. Toinen kausi maailmassa alkoi 15.9.2008, jolloin Lehman Brothers meni Yhdusvalloissa konkurssiin ja muutti maailman menoa pysyvästi. Kari toimi MARKin puikoissa näiden kahden vaiheen välissä, jolloin elettiin nousun tunnelmissa ja monenlainen kehittäminen oli mahdollista.

MARKin toiminnassa tämä vaihe näkyi monella tavalla: Jäsenmäärä kasvoi voimakkaasti, yrityksen maksoivat yksilöiden jäsenmaksuja anteliaasti ja M&M-lehden kanssa saatiin aikaan onnistunut yhteistyö. Ideapäivä oli lippulaiva MARKin koulutustarjoamassa ja yhdessä Kultajyvä-printtikilpailun kanssa ne tuottivat yhden päivän aktiviteetista miljoona markkaa. Hyvä vuodesta toiseen jatkunut positiivinen tulos mahdollisti velkojen poismaksun ja lopulta tehdä myös sijoituksia tulevien vuosien turvaksi.

Liiton kannalta eräänlainen lähtölaukaus internetin ja erilaisten alustojen tulemiseen arjen toimintoihin otettiin vuonna 1995, kun syksyn Ideapäiviin kutsuttiin puhujaksi Netscape Communications Corporationin edustaja. Näiden vuosien aikana MARKin toiminta nojasi vahvasti jäsenistön ja silloisten jaostojen varassa, joka tarkoitti jäsenistön kohtaamisia erilaisissa kokouksissa ja tapahtumissa lähes joka ilta MARKin Fabianinkadun toimistolla. MARKilla oli valtava määrä itsenäisesti toimivia jäsenryhmiä, toimikuntia, jotka käytännössä huolehtivat jäsentoiminnan sisällöstä. Toimistolla mahdollistettiin hallinnollisesti toimikuntien suunnitelmat ja tapahtumien toteutus.

Karin 41 vuotta kestäneen työuran aikana hän työskenteli ensimmäisen kolmanneksen asiakkaalla, toisen kolmanneksen mainostoimistoissa ja viimeisen kolmanneksen MARKissa. Kari on kuvannut MARKin aikaa antoisammaksi ajaksi työurallaan.

Yhteisöllisyyttä ja iloa, uudistustarve herää

Lauri Sipilän aikaa MARK:in toimitusjohtajana 2009 – 2017 sävyttää yhteisöllisyys. Silloin iso osa tapahtumien sisällöstä syntyi ihmisten kohtaamisista. Tapahtumia tehtiin sekä toimiston vetäminä, kuten Messukeskuksessa ”Energialataus” ja ”Syksyn valo”, että MARK-ryhmien, kuten Asiakkuusmarkkinointiryhmä, Juristipiiri, Digimarkkinoinnin ryhmä (silloin vielä tarvittiin tuollainen erikseen), Printtiryhmä, Tutkimus- eli Consumer insight-ryhmä, Viestintäryhmä, Strategisen markkinoinnin ryhmä, Hinnoitteluryhmä ja alueelliset ryhmät. Tapahtumien kirjo oli valtava. Lämmöllä muistan, miten esimerkiksi Jyväskylässä ja Kuopiossa salit olivat täynnä, kun puhuttiin markkinoinnista.

Media Mäessä eli huippukauttaan. Se oli erään osallistujan sanoin ”kuin aikuisten rippikoululeiri” – mahtavan yhteishengen kokoontumisajot Tahkolla. Media Mäessä – ohjelmasisällöstä minä totesin monena vuonna, että ”tästä ei voi enää tehdä paremmaksi”. Ja aina vaan parani. Kiitokset Mediaryhmälle hienosta työstä – ja vielä erikseen Jani Halmeelle upeasta paneutumisesta fasilitaattorin rooliin. Eikä Pehku-baarissakaan ollut tylsää seminaari-iltana.

Ideapäivä ajettiin alas, kun se oli aikaan nähden ja uudistuksista huolimatta liian raskas. Painopiste oli isossa määrässä pienseminaareja. Ne tietenkin painottuivat pääkaupunkiseudulle, mutta niistä tehtiin sisältökoosteet koko jäsenkunnan käyttöön. Osa myös striimattiin.

Energialataus-tilaisuudessa (2010) kokeilimme mallia, jossa esiintyjät debatoivat kahdelta pyöreältä lavalta käsin, ja yleisö oli niiden välissä keskellä. Debatti oli helppo siirtää kannettavien mikkien avulla myös yleisöön. MARKin tehtävähän oli energisoida jäsenistöään. Aiheita tuolloin olivat some, sisältömarkkinointi ja sen strategia, ylipäätänsä digitaalinen markkinointi, jota termiä jo kyseenalaistettiin syystäkin, vaikuttajamarkkinointi, markkinointiteknologia ja välineet, seo & sem, ostettu ja ansaittu media, ohjelmallinen ostaminen ja onneksi myös brändi, markkinoinnin strategia ja strateginen markkinointi. Lauri suhtautui positiivisesti tekniseen kehitykseen ja sen suomiin rajattomiin mahdollisuuksiin, mutta peräänkuulutti sisällön merkitystä. Paraskaan teknologia ei auta, jos ei ole kerrottavaa.

Yhdistystoiminta murroksessa muun maailman mukana

Vuosein myötä johtokuntatoiminta hiipui, kun muita vaikuttamisen kanavia alkoi syntyä digitalisaation myötä. Myös yritykset alkoivat 2000-luvun alusta suurempaa roolia omien tapahtumien järjestämisessä. Markkinointi pirstaloitui ja vuosi vuodelta vähemmän alan ihmisiä identifioitui vain markkinoinnin ammattilaiseksi. Toimistokentän identiteetti oli edelleen vahva.
Digitaalisuus, teknologiat ja data halkoivat markkinoinnin kenttää edelleen kiihtyvällä tahdilla ja ammattilaisten verkostot entistä voimakkaammin jakautuivat pienenpiin foorumeihin. Sisällöntuotannon ja omien medioiden kasvu lisäsivät uusia ammattilaisryhmiä markkinoinnin kattorakenteen alle. Aikaisemmin mainostaja, toimisto, media -jako alkoi menettää merkitystä ja tilalle tuli eri markkinoinnin osa-alueiden ammattilaisten foorumit. Markkinoinnin työ on muuttunut vuosi vuodelta kapeampien osa-alueiden ammattilaisuudeksi ja generalistit ovat yhä useammin liiketoiminnan johtopaikoilla, asiakastyössä tai myynnissä.

Jäsenyydestä palveluksi yhdessä kehittäen

Vuonna 2017 MARKin toimintaa lähdettiin uuden toiminnanjohtajan Sanna Laakkion voimin uudistamaan ja vastaamaan muuttuneen maailman tarpeita. Tavoitteeksi asetetiin jäsenmäärän kasvattaminen, MARK brändin ja toiminnan kokonaisvaltainen uudistaminen. Tärkein MARKin tehtävä on tukea jäsenten ammatillista kehittymistä uran kaikissa vaiheissa. Uudistumisen yhteydessä syntyivät pitkän ja perusteellisen työstön jälkeen uusi visio, missio, arvot ja lupaus.

Myös MARKin logo koki raikkaan uudistuksen ja se aiheutti ihastusta värikkyydellään ja erottuvuudellaan muuten melko hillityssä järjestökentän visuaalisuudessa. MARKin uuden logon suunnitteli Pekka Ruokolainen. Brändityöhön takana oli toimiston, hallituksen ja aktiivijäsenten joukon lisäksi myös Kajsa Nyman, sekä Tiina Viitasaari. Susanna Bäckström otti toimistotiimin uutena jäsenenä MARKin uuden brändin ammattilaisen ottein haltuun ja huolehti, että brändi jalkautuu yhtenäisenä mahdollisimman laajasti alan ammattilaisten tietoisuuteen. Maunulan Pirjo huolehti vankoin ottein jäsenpalvelusta ja arjen trafikoinnista muiden toimistotehtävien lisäksi.

Jotta uusi MARK saatiin lanseerattua yhtenäisenä, päätettiin ottaa omiin hoteisiin kaikki jäsenyyteen liittyvät asiat joitain paikallisia tapahtumia lukuunottomatta. Jäsenlehti M&M:stä luovuttiin ja valtakunnallista yhtenäistä palvelua lähdettiin jalkauttamaan Kasvuaamu -tapahtumakiertueella kuudella paikkakunnalla neljä kertaa vuodessa. Kaikki tapahtumien puheenvuorot olivat paikallisia kasvutarinoita. Kiertue toteutettiin toimistolähtöisesti ja paikallisten aktiivien avustuksella. Toiminnanjohtaja juonsi kaikki lanseerausvuoden 28 maakuntatapahtumaa ja tutustui samalla markkinoinnin maailmaan ja ihmisiin valtakunnallisesti. Ensimmäistä kertaa kiertueelle pääsi mukaan myös muut kuin jäsenet. Jäsenet saivat tallenteet kaikista esityksistä kaikilta paikkakunnilta. Lisäksi MARKin teemoihin otettiin mukaan työelämän muuttumisen myötä itsensä johtaminen ja vuorovaikutustaidot.

Pikkuhiljaa kaikesta muusta paitsi valtakunnallisesta ydinpalvelusta luovuttiin vuoden 2020 aikana. MARKin tehokkaalla kolmen hengen toimistotiimillä keskityttiin yhtenäiseen bränditarinaan, loistavaan palvelukokemukseen ja parhaisiin markkinoinnin sisältöihin Suomen parhaiden asiantuntijoiden johdolla. Korona vauhditti uudistusta ja keväällä 2020 MARK digitalisoitiin täysin. Hyvissä ajoin suunniteltu Markkinointisummit -virtuaalitapahtuma oli hieno startti uudelle MARKille. Myös uusi MARK me -sisältöpalvelu näki päivänvalon maaliskuussa 2020.

Markkinoinnin asema vahvistuu

Markkinoinnista on tullut haluttua osaamista aina yksinyrittäjästä suuryrityksiin, assistentista toimitusjohtajaan. Edelleen kysymykseen “Mitä on markkinointi?” saa yhtä monta erilaista vastausta, kun on vastaajia. MARKille se on arvon luomista asiakkaalle ja yritykselle. Markkinoinnin osaamista ja ajattelua tulisi olla läpi toimenkuvien ja organisaatioiden, jotta arvonluontia tapahtuisi jatkuvasti.
Markkinointi on tapa ajatella, ei vain toimenpiteitä. Elämme poikkeuksellisia aikoja ja aika on otollinen niille, joilla on kyky luoda uutta, ajatella rohkeasti ja innovatiivisesti, joilla on halu luoda lisäarvoa asiakkaalle, joita ohjaa syvä merkityksellisyys. Tämä pätee niin yksilöihin kuin yrityksiinkin. Siksi me MARKissa koemme työmme tärkeämmäksi kuin koskaan. Haluamme avata portin markkinoinnin maailmaan jokaiselle tulevaisuuden markkinoinnin tähdelle, antaa jokaiselle jäsenelle tarvittavat tiedot ja taidot menestymiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Teksti: Leena Saksa (toimistopäällikkö vv. 1972-2004), Kari Hämäläinen, Lauri Sipilä ja Sanna Laakkio

 

Toimintaamme tukemassa

Yhteisöjäsenyritykset tukevat MARKin toimintaa ja sen kehittämistä maksamalla vuosittaisen syyskokouksen päättämän yhteisöjäsenmaksun. Yhteisöjäsenmaksu sisältää viisi käyttöoikeutta MARK me -sisältöpalveluun. Vuonna 2024 maksu on 1200 euroa.

Vuoden 2023 yhteisöjäseniä ovat: Veikkaus Oy, Viestilehdet Oy, Sanoma Media Finland Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Suomen Messut Osuuskunta, Kesko Oyj ja Edita Prima Oy.

Lisätietoja yhteisöjäsenyydestä: sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten MARK Suomen Markkinointiliitto (MARK) käsittelee jäsentensä ja toimintaansa liittyvien ja osallistuvien henkilöiden henkilötietoja. MARK käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjä
MARK Suomen Markkinointiliitto ry, 0202231-8
Itälahdenkatu 22 B 00210 Helsinki
toimisto@markkinointiliitto.fi
www.markkinointiliitto.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
MARK toimisto/toiminnanjohtaja Sanna Laakkio
sanna.laakkio@markkinointiliitto.fi

Käyttötarkoitukset ja käsittelyn perusteet

MARK jäsenrekisteri:
Jäsenyysasioiden hoitaminen, liiton toiminnan ja toimintojen kehittäminen jäsenten palvelemiseksi. Tietojen käsittely perustuu jäsensuhteen hoitoon (oikeutettu etu) ja lakisääteiseen velvoitteeseen pitää jäsenrekisteriä.

MARK tapahtumarekisteri:
Rekisteröityjen osallistuminen järjestämiimme maksuttomiin / maksullisiin tilaisuuksiin. Käsittely perustuu sopimukseen ja tapahtumaan liittyvään osallistumissuhteen hoidon ja suoramarkkinoinnin osalta oikeutettuun etuun. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä muuhun toimintaan liittyen, kuten hallitus ja muut ryhmät. Käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

MARK Markkinointirekisteri:
Markkinointiviestinnän hoitamiseen jäsenille ja potentiaalisten jäsenten hankintaan. Yrityksen edustajalle voidaan työsähköpostiin lähettää hänen työhönsä liittyvää sähköistä markkinointia (Tietoyhteiskuntakaari 20 2§, 203§). Kyse on tällöin yritykselle kohdistetusta markkinoinnista ja käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteri: Jäsenen henkilötiedot

Nimi, syntymäaika, sukupuoli, ammatti ja/tai arvo, yhteystiedot kotiin ja/tai
työpaikalle, gsm-numero, sähköpostiosoite

Jäsenyyttä koskevat tiedot

Jäsennumero, jäseneksi liittymisaika, ryhmä (joihin jäsen haluaa kuulua),
työpaikan nimi ja yhteystiedot, jäsenmaksun maksamista koskevat tiedot, jäsenen osallistuminen liiton ja sen ryhmien toimintaan (luottamustoimet) sekä ansiomerkkien saajat

Jäsenen antamat kiellot

Suoramarkkinointikiellot, jäsen ei halua tiettyä jäsenetua (esim. jäsenetulehti) tai MARKin jäsenkirjettä

Tapahtumarekisteri

Yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, työnantaja, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Markkinointirekisteri

Yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, titteli, työnantaja, sähköpostiosoite.

MARK me -sisältöpalvelu ja muu toiminta

Yksilöinti- ja yhteystiedot kuten nimi, sähköposti, puhelinnumero.

Tietolähteet

Käsittelemme henkilötietoja jäsenyyteen liittyen ja tiedot saamme pääsääntöisesti jäseneltä/rekisteröityjältä itseltään. Tietoja voidaan saada ja päivittää myös jäsenen työpaikalta tai jäsenetulehden julkaisijalta.

Markkinointirekisterin pääasiallinen lähde on Suomen Asiakastiedon yhteystietokanta, jonka tiedot voi tarkistaa sivulta https://gdpr.asiakastieto.fi/#/identify/suomen-asiakastieto-oy

Tietojen vastaanottajat

Liittymislomake

Liittymislomake on www.markkinointiliitto.fi –sivulla, jonka tekninen IT-järjestelmän ylläpito on Suomessa toimivassa Kuuki Marketing Lab Oy:ssä. Liittymislomakkeen tiedot vastaanottaa MARK toimiston työntekijä sähköpostiosoitteessa toimisto@markkinointiliitto.fi

Jäsen-/tapahtumatiedot

Tiedot vastaanottaa MARK toimiston työntekijä sähköpostilla
(toimisto@markkinointiliitto.fi tai henkilökohtainen sp-osoite), www.markkinointiliitto.fi sivujen järjestelmästä, Lyyti IT-järjestelmästä sekä puhelimitse.

Jäsenmaksutiedot

Jäsenmaksutiedot vastaanotetaan taloushallintojärjestelmään IT-järjestelmän ylläpitäjän Suomessa toimivan Fennoa Oy:n ja Suomessa toimivien pankkien välisten yhteistyösopimusten perusteella. Jäsenmaksutiedot viedään erikseen jäsenrekisteriin, joka on IT-järjestelmä Suomessa toimivassa CRM Service Oy:ssa.

MARK me -sisältöpalvelu

Palvelu on osoitteessa www.markme.fi , jonka tekninen ITjärjestelmän ylläpito on Suomessa toimivassa Kuuki Marketing Lab Oy:ssä ja tietojen käsittelijänä on MARKin toimiston työntekijä.

Sähköinen jäsenkirje

Sähköisen jäsenkirjeen toteutukseen käytetään sähköpostimarkkinointityökalua MailChimp, johon tallennetaan vain jäsenen sähköpostiosoite. Jäsenkirjeen tekee MARKin toimiston työntekijä.

Sosiaalinen media

Sosiaalisessa mediassa käytetään mm. Facebookin, LinkedInin, Twitterin, YouTuben ja Google-mainontaan tarkoitettuja työkaluja. Jäsenten tietoja ei luovuteta vaan niitä käytetään taustatietoina ja niiden käsittelijänä on MARKin toimiston työntekijä tai MARKin palveluksessa oleva työntekijä.

Tutkimuskyselyt

Tutkimuskyselyihin käytetään Lyyti IT-järjestelmää. Kyselyn tekee ja aineiston valmistelee sekä tiedot poistaa kyselyn valmistuttua MARKin toimiston työntekijä.

Kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty asianmukaiset tietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

Tietojen luovuttaminen

Jäsentietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei jäsen ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Jäsentietoja voidaan luovuttaa vain jäsenille myönnettävien etujen tarjoamiseen tai antamiseen. Muita tietoja kuin nimi, ammatti/arvo, yhteystiedot (postiosoite), syntymäaika, sukupuoli ja ryhmä ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

MARK jäsenrekisterin/MARK tapahtumarekisterin tietoja ei luovuteta osapuolille, jotka toimivat EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojaus

MARK jäsenrekisteri, MARK tapahtumarekisteri sekä taloushallintojärjestelmä ovat IT-järjestelmäpohjaisia. Henkilötiedot on suojattu normaalein tietoteknisin järjestelyin. MARK jäsenrekisterin tietojärjestelmään ja siellä oleviin henkilötietoihin pääsevät käsiksi vain MARKin työntekijät ja jäsenrekisterin Suomessa toimivan järjestelmätoimittajan CRM Service Oy:n työntekijät. MARK Tapahtumarekisteriin pääsevät käsiksi vain MARKin työntekijät ja www.markkinointiliitto.fi –sivuston järjestelmätoimittajan Kuuki Marketing LAb Oy:n ja Lyyti järjestelmätoimittajan nimetyt henkilöt Taloushallintojärjestelmään pääsevät käsiksi vain MARKin työntekijät ja Tilitoimisto PrimeLaskenta /PrimeSoft Consulting Oy:n työntekijät. Järjestelmiin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kaikkia käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietojen säilytysaika

Jäsentietoja säilytetään niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään niin kauan, kuin kirjanpitoaineistot vaativat jäsenmaksutietojen osalta niitä säilytettävän. Tapahtumarekisterin tietoja säilytetään tilaisuuteen saakka ja ne poistetaan kahdentoista kuukauden kuluessa. Numerollisesti tietoja käytetään tilastointiin toimintakertomusta varten. Tapahtumien suoramarkkinointia varten mahdollisesti hankitut ulkopuoliset osoitetiedot poistetaan kampanja-ajan päätyttyä.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa jäsenrekisterissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikä tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen Rekisteröidyllä on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, rekisterinpitäjä rajoittaa tietoihin pääsyä.

Suoramarkkinoinnin vastustaminen (kieltäminen)

Rekisteröidyllä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi tai ilmoittamalla siitä erikseen sähköpostilla osoitteeseen toimisto@markkinointiliitto.fi
Mikäli rekisteröity päättää olla vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä, voimme edelleen lähettää jäsenviestintää, koska viestintämme tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen luovuttamista MARK kumppaneiden erikseen tarjoamiin jäsenetuihin.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.
Jos rekisteröity haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuja yhteystietoja käyttäen.

Oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään sähköisesti tai muutoin kirjallisesti yllämainituilla yhteystiedoilla. Tarkastuspyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaselosteen sisältöä voidaan päivittää toiminnan ja lainsäädännön muutosten mukana.

Jäsenyyden päättäminen

Jäsenyyden päättämisestä tulee ilmoittaa kirjallisesti. Voit tehdä sen täällä.

Mikäli elämäntilanteesi on muuttunut, mutta haluaisit edelleen jatkaa MARKin jäsenenä, tarjoamme sinulle jäsenyyden puoleen hintaan. Voit tarkistaa etuhintaan oikeutetut täältä. Jäsenyysmuutokset voit ilmoittaa täällä.